ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه لهستان


«ویکی پروژه لهستان»

ویکی‌پروژهٔ لهستان

ویکی‌پروژهٔ لهستان
ویکی‌پروژهٔ لهستان

ویکی‌پروژهٔ لهستان جایی‌است برای سازمان‌دهی و بهبود کمّی و کیفی محتواهای مرتبط با لهستان در ویکی‌پدیا.

اگر مایل به مشارکت هستید نام خود را به فهرست مشارکت‌کنندگان بیفزایید.


 خرد  فهرست برگزیده  فهرست  رده  الگو  ارزیابی‌نشده کل
۸۳۱۱۵۴۱۹۴۲۳۴
ویکی‌پروژهٔ لهستان  مقاله‌ها بر پایه کیفیت     خالی‌کردن حافظهٔ نهان

انجام‌دادنی‌ها

مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید: با افزودن الگوی {{ویکی‌پروژه لهستان}} به صفحهٔ بحث صفحه‌های مختلف آن‌ها را درجه‌بندی کنید.


مقاله‌های در حال بهبود بخشیدن

مقاله‌هایی که تا کنون ایجاد شدند

 1. جنبش مقاومت لهستان در جنگ جهانی دوم
 2. ارتش اول لهستان (۱۹۴۵-۱۹۴۴)
 3. دولت در تبعید لهستان
 4. ارتش میهنی
 5. کمیته آزادی‌بخش ملی لهستان
 6. ارتش خلق لهستان
 7. دولت زیرزمینی لهستان
 8. کراکوس
 9. کراکوس دوم
 10. له دوم
 11. شاهدخت واندا
 12. لسکو اول
 13. لسکو دوم
 14. لسکو سوم
 15. پاپیل اول
 16. پاپیل دوم
 17. پیاست چرخ‌ساز
 18. شموویت
 19. شمومسو
 20. بزپریم
 21. تادئوس کوموروسکی
 22. تادئوس پلچینسکی
 23. آنتونی خروشچل
 24. کارول ژیمسکی
 25. ادوارد فایفر
 26. لئوپولد اکولیتسکی
 27. یان مازورکویچ
 28. زیگموند برلینک
 29. وادیسواو اول
 30. زبیگنیف
 31. سرویس پیروزی لهستان
 32. اتحادیه مبارزه مسلحانه
 33. بولسواو چهارم لهستان
 34. نبرد مودلین
 35. دژ مودلین
 36. نارف
 37. دژ ورشو
 38. ارگ ورشو
 39. دژ پوزنان
 40. نبرد ورشو (۱۹۲۰)
 41. تهاجم به کیف
 42. همه‌پرسی سیلزی علیا
 43. معاهده سوالکی
 44. نبرد دینبورگ
 45. نبرد رادزمین
 46. یپز
 47. بمباران ورشو در جنگ جهانی دوم
 48. سرپل رومانی
 49. برنامه پکن
 50. یوزف اونروگ
 51. نبرد مرزی
 52. مسیحی‌شدن لهستان
 53. برنامه غرب
 54. نیروهای مسلح لهستان
 55. نیروی زمینی لهستان
 56. نیروی هوایی لهستان
 57. میشکو سوم لهستان
 58. لشک اول سفید
 59. وادیسواو اودونیک
 60. ۷تی‌پی
 61. تی‌کی‌اس
 62. دبلیوزد. ۲۸
 63. دبلیوزد. ۲۹
 64. دبیلوزد. ۳۴
 65. سی۲پی
 66. سی۴پی
 67. سی۷پی
 68. فیات لهستانی ۵۰۸/۵۱۸
 69. اورسوس الف
 70. قطار زرهی دانوتا
 71. کشتار وولا
 72. کشتار اوختا
 73. محاصره ورشو (۱۹۳۹)
 74. سپاه ورشو
 75. سپاه کارپاتی
 76. سپاه کراکوف
 77. سپاه ووچ
 78. کازیمیرز فابریتسه
 79. فهرست سپاه‌های ارتش لهستان در طول جنگ جهانی دوم
 80. لشکر ۱۱ پیاده‌نظام لهستان
 81. لشکر ۲۴ پیاده‌نظام لهستان
 82. درانگ ناخ استن
 83. معاهده عدم تعرض آلمان و لهستان
 84. بزورا
 85. جنگل کامپینوسکا
 86. تخریب ورشو
 87. انتقال جمعیت لهستانی (۱۹۴۶–۱۹۴۴)
 88. خط کرزن
 89. چسواو فوکا
 90. نبرد بزورا
 91. زائولزی
 92. پیش‌زمینه قیام ورشو
 93. آنتونی سیلینگ
 94. لشکر ۶ پیاده‌نظام لهستان
 95. دیوار پومرانی
 96. منطقه دریاچه‌ای پومرانی
 97. لشکر ۳۸ پیاده‌نظام لهستان
 98. سپاه حفاظت مرزی
 99. لشکر ۷ پیاده‌نظام لهستان
 100. دفاع ملی لهستان
 101. پیمان سیکورسکی-مایسکی
 102. تفنگداران پودهاله
 103. لشکر ۲۱ کوهستانی لهستان
 104. تیپ مستقل کوهستانی لهستان
 105. یوزف کوستران
 106. گروه عملیاتی مستقل سیلزی
 107. مارشال لهستان
 108. لئون مالهوم
 109. کودتای مه (لهستان)
 110. سازمان نظامی لهستان
 111. سازمان نظامی لهستان در سیلزی علیا
 112. جوخه تفنگداران لهستانی
 113. بحران سوگند
 114. انجمن تفنگداران
 115. تیپ اول هنگ‌های لهستانی
 116. هنگ‌های لهستانی در جنگ جهانی اول
 117. تیپ دوم هنگ‌های لهستانی
 118. یوزف هالر
 119. تیپ سوم هنگ‌های لهستانی
 120. زیگموند ژلینسکی
 121. بولسواو رویا
 122. کارول دورسکی تژاسکا
 123. استانیسواو پوخالسکی
 124. استانیسواو شپتسکی
 125. نبرد ووچووک
 126. سپاه کمکی لهستان
 127. نبرد کستیوخنوفخکا
 128. ارتش سلطنتی لهستان
 129. شورای موقت کشور
 130. فرمان ۵ نوامبر
 131. شورای سلطنت (لهستان)
 132. لشکر ۲۲ کوهستانی لهستان
 133. لشکر ۲۳ پیاده‌نظام لهستان
 134. لشکر ۵۵ پیاده‌نظام لهستان
 135. تیپ ۱۰ سواره نظام موتوریزه لهستان
 136. تیپ سواره نظام کراکوف
 137. تیپ ۱ کوهستانی لهستان
 138. نیروهای مسلح لهستان در غرب
 139. نیروهای مسلح لهستان در شرق
 140. اعتراضات ۱۹۵۶ پوزنان
 141. رومک اشتواسکی
 142. سپاه پروسی
 143. سپاه لوبلین
 144. استفان دوب بیرنادسکی
 145. سپاه مودلین
 146. سپاه پومورزه
 147. سپاه پوزنان
 148. تادئوس کوت‌سبا
 149. وادیسواو بورتنوفسکی
 150. ادموند نول کوناسکی
 151. میکولای بولتوچ
 152. یولیوس رومل
 153. نبرد کوماروو
 154. بازرس کل نیروهای مسلح
 155. ویکتور تومه
 156. لژیون ۲ پیاده‌نظام لهستان
 157. لشکر دهم پیاده‌نظام (لهستان)
 158. ادوارد اشتپانیک
 159. کوتی (شهر)
 160. قانون اساسی ۱۹۳۵ لهستان
 161. رئیس مجلس سنا جمهوری لهستان
 162. قلعه پینیوقال
 163. حزب خلق لهستان
 164. حزب سوسیالیست لهستان
 165. حزب ملی لهستان
 166. هنگ لهستانی در فنلاند
 167. هنگ‌های لهستانی در عصر ناپلئونی
 168. کارول کنیاژویج
 169. یوزف ویبتسکی
 170. استفان چارنیتسکی
 171. هنگ لهستانی در عثمانی
 172. عملیات تندباد
 173. استفان رووتسکی
 174. سازمان بادبزن
 175. ارتش مخفی لهستان
 176. لشکر ۲۷ پیاده‌نظام ارتش میهنی
 177. یان وویچخ کیورسکی
 178. عملیات دروازه سپیده‌دم
 179. الکساندر کشژانوسکی
 180. وادیسواو فیلیپکوفسکی
 181. پولیشه
 182. اوهلان
 183. جنگل کهن آوگوستوف
 184. دژهای اوسوویتس
 185. هوسارهای لهستانی
 186. چرنوو اونده
 187. خیزش کراکوف
 188. بنیامینوف
 189. لهستانی‌سازی
 190. روسینیا
 191. دژهای کاوناس
 192. لهستانی‌ها در شوروی
 193. کارخانه مرکزی خودروسازی (لهستان)
 194. نبرد لووف (۱۹۱۸)
 195. مسلسل سنگین هاچکیس مدل ۲۵
 196. مایدان، گمینا وویسواویتسه
 197. مایدان، گمینا ژموچ
 198. مایدان، شهرستان خروبیشوف
 199. مایدان، شهرستان یانوف لوبلسکی
 200. مایدان، شهرستان بیاوستوک
 201. مایدان، شهرستان خاینووکا
 202. مایدان، شهرستان سوواوکی
 203. مایدان، شهرستان توماشوف لوبلسکی
 204. مایدان، شهرستان گاروولین
 205. مایدان، شهرستان مینگسک
 206. مایدان، شهرستان اوستروونکا
 207. مایدان، گمینا ووخوو
 208. مایدان، شهرستان اوتووتسک
 209. لشکر ۳۰ پیاده‌نظام (لهستان)
 210. ویداوکا
 211. سوپیا
 212. تیپ سواره‌نظام ووینسکا
 213. تیپ سواره‌نظام کرسووا
 214. مایدان، گمینا ستوچک
 215. امیل کروکویچ پژدژمیرسکی
 216. لشکر ۸ پیاده‌نظام (لهستان)
 217. لشکر ۲۰ پیاده‌نظام (لهستان)
 218. انتخابات سلطنتی در لهستان
 219. ارنست تیبورتسی


مشارکت‌کنندگان

اگر مایل به مشارکت در محدودهٔ اهداف این ویکی‌پروژه هستید نام خود را با افزودن چهار مدّک (~~~~) به انتهای این فهرست بیفزایید.

در صورت تمایل می‌توانید الگوی {{کاربر ویکی‌پروژه لهستان}} را در صفحه خود قرار دهید که به این صورت نشان داده خواهد شد.

کد آنچه که می بینید
{{الگو:کاربر ویکی‌پروژه لهستان}}
ویکی‌پروژهٔ لهستان این کاربر عضو ویکی‌پروژهٔ لهستان است.

می‌توانید نام خود را با قراردادن سه مدّک (~~~~) به این فهرست بیفزایید.


محتواهای باکیفیت

فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با لهستان.

اگر الگویی نیاز دارید که موجود نیست، در قهوه‌خانهٔ فنی درخواست دهید.

برگزیده برگزیده

خوب خوب

متوسط متوسط


رده‌ها

برای دیدن همهٔ زیررده‌ها بر روی «◄» در زیر کلیک کنید:

الگوها

این الگوها در صفحه‌های مرتبط با اهداف این ویکی‌پروژه به کار می‌روند. برای دیدن فهرست کامل الگوهای این ویکی‌پروژه اینجا را ببینید.


مقاله‌های درخواستی

مقالهٔ درخواستی خود را ترجیحاً به صورت زیر به ابتدای فهرست بیفزایید:

 • {{پم|نام مقاله|نام مقاله در ویکی دیگر}} - توضیحی مختصر پیرامون مقاله

انتهای خط امضا مکنید.
نظرخواهی‌هاجای‌های مرتبط

پیوندهای سودمند


نگاره برگزیده

خلاصه سیاست‌های ویکی‌پدیا

سه اصل اساسی ویکی‌پدیا

 • اثبات‌پذیری: مطالب مشکوک یا شک‌برانگیز، و تمامی نقل قول‌ها باید به منبعی قابل اعتماد و چاپ‌شده تخصیص داده شده‌باشند.
 • بی‌طرفی: ویراستاران باید مقاله‌ها را از دیدگاهی بی‌طرف نوشته و دیدگاه‌های قابل توجه را بدون جانبداری، متناسب و به دور از تعصب بیان کنند.
 • تحقیق دست‌اول ممنوع:
  • ویکی‌پدیا تحقیق یا تفکرات دست‌اول را چاپ نمی‌کند. هر آنچه در ویکی‌پدیا می‌آید باید توسط منابع معتبر به چاپ رسیده باشد.
  • مقالات نمی‌تواند شامل هرگونه تحلیل جدید یا کنار هم گذاشتن مطالب چاپ شده بگونه‌ای باشند که در کنار همدیگر دیدگاه خاصی را پیش برده که هیچکدام از آن منابع به تنهایی و به وضوح از آن دیدگاه حمایت نکنند.

شیوه‌نامه نگارش مقالات

 • حق تکثیر را رعایت کنید. نباید مطالب را از وب‌سایت‌ها یا کتاب‌ها عینا کپی کرد.
 • از منابع معتبر استفاده کنید. مثلا نمی‌توان به یک وبلاگ ارجاع داد.
 • تحقیق دست اول قابل قبول نیست. به عنوان مثال برداشت خود از آیات و روایات را ننویسید.
 • مطالب منبع‌دار در مقاله را پاک نکنید.
 • همیشه در بحث‌ها نوشته خود را امضا کنید.
 • مقالات را در رده‌های مناسب قرار دهید.

رده‌ها

نگاره‌ برگزیده