ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه محتواهای برگزیده

در حال حاضر ویکی‌پدیای فارسی ۳۶۰ مقالهٔ خوب، ۱۸۱ مقالهٔ برگزیده و ۱۵۸ فهرست برگزیده دارد.

گزینش محتواهای خوب و برگزیده
گزینش

: ایرانپریکلسکتابخانه اسکندریهانقلاب مهعیسیمارسیلیوس پادواییمقنعهیولا (مجموعه نمایش خانگی)طرح انتقال آب از مازندران به سمنانزبان فارسیآیه تطهیرانقلاب مشروطهرقیه بنت حسینعلی النقیمحمد باقرموزاحافظ ۲دیوان حافظحافظیهبوران‌دختموسی کاظمزینب بیگمایشتوویگو ۲یونسری‌رایونسبوشیدوجعفر صادقنوحابراهیمیعقوبهایائو میازاکیحزب پان ایرانیستفلقیوسفکشتار اسپایکرنادرشاهاصحاب کساضحیآیه نورکرجفیل (سوره)آیه مودتآیه مباهلهآب‌پخشغیب‌گویی محمددستگاه غشایی درونیموج افشای آزار و تجاوز جنسی در ایران

: نامهٔ تنسر به گشنسبکیوس گورانماری کوریشورش طبرستانانتان لاویولایتعهدی علی بن موسی الرضاکمونیسمترکیب یونیاحمد اقتداریویلیام صوریپیشینه باشگاه فوتبال استقلال تهران (۱۳۵۷–۱۳۲۴)حادثه آکوتیم ملی فوتبال ایرانحسن مجتبیو باز هم سفرقریش (سوره)عباس میرزا

: شیمی در گذر زمانآمار باشگاه فوتبال استقلال تهران برابر حریفان لیگ ۲حافظه جهانی یونسکو در ایرانمدیران باشگاه فوتبال استقلال تهرانگاه‌شمار توبروز اسکلروزیساهالی سبزوارمسلمانان برنده جایزه نوبل‏کارنامه هنری کیت وینسلتپیامبران اولوالعزم

: فهرست امیران طاهری

بازبینی

: آمیزش جنسی در انساندریا دادوراحتمال تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)

: باشگاه فوتبال رئال مادرید

: کتاب‌شناسی رسول جعفریان

همکاران پروژه:

هماهنگ‌کنندهٔ پروژه: کاربر:Sa.vakilian (سید)

ناظران گمب:

مقالات برگزیده نیازمند بازنگری: (برگزیده شده قبل از ۲۰۰۹ با روش رأی‌گیری)

دیگر مقالات نیازمند بازبینی:

دیگر صفحات مرتبط:

زیرپروژه مقاله‌های برگزیدهویرایش

این فهرستی‌است از مقاله‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیای فارسی که با اجماع کاربران در ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های برگزیده به عنوان مقالهٔ برگزیده انتخاب شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر معیارهای برگزیدگی و پرسش‌های متداول را ببینید.

مقاله‌هایی که نامشان پررنگ شده‌است در صفحه اصلی بوده‌اند.

تعداد مقاله‌های برگزیده ۱۸۱ تاست.

محتوای برگزیده:

مقاله‌های برگزیده:

زیرپروژه نگاره‌های برگزیدهویرایش

 

نگاره‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیا

نگاره‌های برگزیده تصاویری هستند که به وسیلهٔ نمایش بهتر محتوای مقاله یا با زیبایی خود که کاربر را مشتاق به خواندن مقاله آن می‌کند، ارزش مقاله‌ها را بیشتر می‌کنند و به آن‌ها ویژگی خاصی می‌دهند.

اگر باور دارید که تصویری باید برگزیده شود، می‌توانید آن را در وپ:انب نامزد کنید. همچنین، اگر فکر می‌کنید برگزیدگی یک تصویر باید لغو شود، آن را برای بازبینی نامزد کنید.

تعداد نگاره‌های برگزیده: ۱٬۳۸۶ نگاره

محتوای برگزیده:

نگاره‌های برگزیده:

زیرپروژه فهرست‌های برگزیدهویرایش

 

این فهرستی‌است از فهرست‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیای فارسی که طی فرایند اجماع‌یابی در وپ:گزیدن فهرست‌های برگزیده بر اساس معیارهای فهرست برگزیده به عنوان فهرست برگزیده انتخاب شده‌اند.

تعداد فهرست‌های برگزیده ۱۵۸ تاست.

برای نامزدکردن یک فهرست جهت انتخاب به عنوان فهرست برگزیده به ویکی‌پدیا:گزیدن فهرست‌های برگزیده بروید.

نام مشارکت‌کنندگان اصلی اینجا فهرست می‌شود.

محتوای برگزیده:

زیرپروژه درگاه‌های برگزیدهویرایش

درگاه‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیا

 

این فهرستی‌است از درگاه‌های برگزیدهٔ ویکی‌پدیای فارسی. اگر می‌خواهید درگاهی را برای برگزیدگی نامزد کنید ابتدا معیارهای برگزیدگی را بخوانید و بعد به وپ:گدب بروید.

محتوای برگزیده:


زیرپروژه موضوعات برگزیدهویرایش

موضوعات برگزیده ویکی‌پدیا

یک موضوع برگزیده مجموعه‌ای از مقالات به‌هم مرتبط است که کیفیت خوبی دارند (نه لزوماً مقاله‌ای برگزیده). یک موضوع برگزیده بهترین محتوای ویکی‌پدیا را از طریق پوشش‌دادن به تمام بخش‌های آن موضوع با ساختن چندین مقاله باکیفیت که ساختار مشابهی دارند و به‌خوبی به هم پیوند داده شده‌اند، فراهم می‌آورد. یک موضوع برای برگزیده شدن باید مجموعه‌ای از معیارها را داشته باشد.

موضوعات برگزیده در ویکی‌پدیا:گزیدن موضوعات برگزیده نامزد شده و در آن‌جا به بحث گذاشته می‌شوند تا برگزیده شوند یا به عنوان موضوعی برگزیده انتخاب نشوند. افزودن یک مقاله به موضوعی که از پیش برگزیده است نیز نیاز به بحث دارد. نباید یک مقاله را بدون نامزدی در این صفحه به موضوعی برگزیده افزود.

در صفحه زیر:

  نشان می‌دهد که یک مقاله یا فهرست برگزیده است.
  نشان می‌دهد که مقاله‌ای خوب است.
  نشان می‌دهد که یک مقاله بررسی شده و پوشش محتوای محدودی دارد.
  نشان می‌دهد که تمام مقاله‌های یک موضوع در صورت امکان خوب هستند.
  نشان می‌دهد که مقاله وضعیت خوب یا برگزیده‌اش را از دست داده‌است، یا قبلاً وضعیت «بررسی شده با پوشش محدود» داشته اما دیگر این وضعیت را ندارد.

محتوای برگزیده:

محتوای خوب:

ابزارهای موضوعات خوب یا برگزیده:

زیرپروژه بهبود مقالات پراهمیتویرایش

بهبود مقالات پراهمیت ویکی‌پدیای فارسی

پروژهٔ بهبود مقالات پراهمیت اختصاصاً با هدف جذب همکاری کاربران مختلف برای ارتقای سطح مقالات پراهمیت به سطح خوب یا برگزیده طراحی شده‌است. در این پروژه، سطح اهمیت مقالات با توجه به حضور آن‌ها در فهرست مقاله‌های حیاتی و تعداد بازدید سنجیده می‌شود و مقالهٔ منتخب کاربران از طریق برگزاری نظرخواهی در ویکی‌پروژه انتخاب می‌شود. تمرکز فعلی ویکی‌پروژه، روی ترجمهٔ مقالات پراهمیتِ باکیفیت از ویکی‌پدیای انگلیسی است.

محتوای برگزیده:

محتوای خوب:

همکاری با پروژه: