ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه منبع‌افزایی

به«ویکی‌پروژه منبع‌افزایی»خوش آمدید!

به ویکی‌پروژه منبع‌افزایی خوش‌آمدید. این پروژه متشکل از افراد داوطلبی است که سعی می‌کنند برای نوشتارهای بدون‌منبع یا کم‌منبع منبع بیفزایند.

مشارکت کنندگان

لیست مشارکت کنندگان

ویرایش

برای مشارکت لطفاً این پایین را با سه مدک( ~~~ )امضا کنید:

‍‍‍‍‍‍

  1. mohammad.dargبحثمشارکت ها

برای پیوستن به این پروژه، لطفاً این جعبهٔ کاربری را با افزودن {{کاربر پروژه منبع‌افزایی}} به صفحه کاربری خود قرار دهید. شما به‌طور خودکار به ردهٔ کاربران اضافه می‌شوید.

این کـاربـر بـا پروژه منبع افزایی همکاری می‌کند.
تعریف
منبع افزایی یعنی بررسی درستی مطالب یک نوشته با رجوع به معنای مربوطه و افزودن منابع مربوطه به نوشته. برخی به غلط می‌پندارند «منبع‌افزایی» تنها افزودن منبع است، در حالی که در کنار آن بررسی درستی یا نادرستی مطالب عنوان شده در آن نوشته با رجوع به منابع معتبر، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. چرا که وجود مطالب نادرست در یک دانشنامه بزرگ‌ترین ضعف آن به‌شمار می‌آید و نیز به دلیل پاک شدن این‌دست نوشتارها در آینده، منبع‌افزایی انرژی گذاشته شده برای تولید مقالات بدون منبع را حفظ خواهد کرد، و ارزش این کار، کمتر از نوشتن مقاله‌ای جدید نیست. چیزی که باید به آن توجه داشت این است که گاه می‌توان با مراجعه به منابع انگلیسی در کنار منابع فارسی از اعتبار و درستی نوشته آگاه شد، ولی در بخش منابع تنها به ذکر منابع فارسی اکتفا کرد.
انجام دادنی‌ها

منبع‌افزایی به مقالات موجود در این رده‌ها:

رده:مقاله‌های بدون منبع

رده:مقاله‌های نیازمند ارجاع‌های اضافی
اهداف
  • هدف کوتاه مدت این پروژه رساندن شمار نوشتارهای بدون منبع به صفر است.
  • هدف بلند مدت این پروژه بالا بردن اعتبار نوشتارهای دانشنامهٔ ویکی‌پدیا با داشتن منابع بسیار خواهد بود.
مقالات منبع‌افزایی شده

منبع‌افزایی‌های قدیمی

ویرایش
✓ آب سخت -- قدمگاهی ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
✓ آب ژاول -- قدمگاهی ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
✓ آبشار قره‌سو -- قدمگاهی ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
✓ آبرس -- قدمگاهی ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
✓ آبش‌احمد -- قدمگاهی ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
✓ آبکافت -- قدمگاهی ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
✓ آبی‌بیگلو -- قدمگاهی ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
✓ آب‌شش -- قدمگاهی ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
✓ آب‌پخش -- قدمگاهی ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
✓ آتلانتیس -- قدمگاهی ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
✓ آخرین تانگو در پاریس -- قدمگاهی ۱۰ فروردین ۱۳۸۹
✓ آرایش در مقابل طرح کلی -- قدمگاهی ۱۰ فروردین ۱۳۸۹
✓ آرتیستونه -- قدمگاهی ۱۰ فروردین ۱۳۸۹

منبع‌افزایی‌های جدید

ویرایش
فرمول یک | mohammad.dargبحثمشارکت ها