ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه کیک


🥞 «ویکی‌پروژه کیک» 🥮

اهدافویرایش

هدف اصلی این پروژه، تکمیل و ترجمه مقاله‌های مربوط به کیک‌ها و شیرینی‌جات و نیز محلی برای ساماندهی این نوشتارها است.

آنچه باید انجام شودویرایش

مزید امتنان است :

الف) در صورت ایجاد هر مقاله، در اینجا جلوی نام مقاله، نام خود و الگوی   را ثبت کرده و نام پیش‌فرض را اصلاح کنید.

ب) نام مقاله‌ها را با توجه به سلیقه به نحوی که در فارسی برای خواننده قابل فهم و روان باشد، انتخاب و ترجمه کنید.

پ) در الگو:کیک نیز نام مقاله را تصحیح کنید.

مقاله‌هایی که باید ایجاد شوندویرایش

همکارانویرایش

برای پیوستن به این پروژه، لطفاً بخش زیر را امضا کنید.

الگوی پروژهویرایش

شما می‌توانید الگوی کاربری زیر را با افزودن {{کاربر پروژه کیک}} در صفحه کاربری خود قرار دهید.

 

این کاربر عضو ویکی‌پروژه کیک است.