ویکی‌پدیا:گروه مجوزدهندگان ربات

نماد گمر

این صفحه فهرست گروه مجوزدهندگان ربات است که می‌توانند درخواست مجوز ربات‌ها را تائید یا رد کنند. با این وجود فقط دیوانسالاران می‌توانند وضعیت داشتن پرچم را در مشخصات حساب کاربری ربات تغییر دهند.

اعضای این گروه باید با روش نوشتن و اجرای ربات آشنایی داشته و روند اعطای مجوز و سیاست ربات‌ها را درک کنند. برای عضویت در این گروه باید در صفحهٔ بحث این صفحه درخواست دهید و در عرض هفت روز دیوان‌سالار موظف به بستن نظرخواهی است.

فهرست اعضا

کاربر دیوانسالار؟ مدیر؟ تاریخ عضویت فعال
اعضای فعلی
Ebrahim (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) خیر بله ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰ آری
Huji (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) بله بله ۲ مارس ۲۰۱۲ آری
Yamaha5 (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) بله بله ۲ مارس ۲۰۱۲ آری
ZxxZxxZ (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) خیر بله ۱۴ مارس ۲۰۱۲ آری
Darafsh (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) خیر بله ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ آری
Ladsgroup (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) بله بله ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶ آری
اعضای سابق
Adler.fa (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) خیر بود ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۰ نه
Mahdiz (بحثمشارکت‌هاانتقال‌هابسته شودبسته‌شدن‌هااختیاراتآمارآمار پیشرفته) خیر بود ۲۰ فوریه ۲۰۱۳ نه

جستارهای وابسته