ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله/ربات

این فهرست بر حسب حجم مقاله در زمان ایجاد آن تنظیم شده‌است.

آخرین به روز رسانی: ‏۱۹ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)

ردیف کاربر اولین ایجاد مقاله مقاله ۰ تا ۲ کیلوبایت مقاله ۲ تا ۱۵ کیلوبایت مقاله ۱۵ تا ۷۰ کیلوبایت مقاله بالای ۷۰ کیلوبایت جمع کل
۱ کاربر:Rezabot ۲۰۱۱−۰۲−۲۰ ۷۶٬۱۹۰ ۱۹٬۵۹۱ ۰ ۰ ۹۵٬۷۵۸
۲ کاربر:Dexbot ۲۰۱۲−۰۵−۰۸ ۵۴٬۴۱۰ ۹٬۵۰۲ ۰ ۰ ۶۳٬۸۹۷
۳ کاربر:DarafshBot ۲۰۱۲−۰۲−۲۰ ۲۵٬۳۰۸ ۲۴٬۳۳۵ ۴۶ ۷ ۴۹٬۶۸۳
۴ کاربر:Kasir ۲۰۰۹−۰۷−۱۰ ۱۶٬۳۳۰ ۱۹٬۳۴۸ ۹۸ ۱۴ ۳۵٬۷۷۴
۵ کاربر:Amirobot ۲۰۰۸−۰۶−۳۰ ۲۷٬۳۶۹ ۶۰۵ ۶۶ ۱۶۷ ۲۸٬۲۰۶
۶ کاربر:Darafsh ۲۰۱۰−۰۹−۲۰ ۱۲٬۱۵۲ ۶٬۹۵۲ ۲۷۱ ۱۳ ۱۹٬۳۷۳
۷ کاربر:ماني ۲۰۰۴−۰۷−۰۷ ۱۵٬۳۵۶ ۳٬۳۲۳ ۴۷ ۰ ۱۸٬۷۲۵
۸ کاربر:AbDaryaee ۲۰۱۸−۰۳−۰۱ ۱٬۷۲۸ ۱۶٬۵۳۱ ۳ ۲ ۱۸٬۲۶۲
۹ کاربر:CalakBot ۲۰۱۲−۰۹−۱۹ ۱۷۶ ۱۴٬۵۶۳ ۰ ۰ ۱۴٬۷۳۶
۱۰ کاربر:Tisfoon ۲۰۱۳−۰۸−۲۹ ۵٬۸۲۵ ۸٬۸۶۰ ۵۱ ۳ ۱۴٬۷۳۲
۱۱ کاربر:Roozitaa ۲۰۰۹−۱۱−۰۵ ۸٬۵۹۸ ۲٬۰۰۸ ۲۹ ۰ ۱۰٬۶۳۱
۱۲ کاربر:Ali.eblis1 ۲۰۱۰−۱۲−۲۵ ۳٬۲۱۵ ۵٬۳۳۹ ۱۷ ۰ ۸٬۵۶۸
۱۳ کاربر:Aryagolparvar ۲۰۱۹−۰۹−۱۸ ۶٬۹۲۱ ۶۵۱ ۱ ۰ ۷٬۵۷۲
۱۴ کاربر:Fajrbot ۲۰۱۲−۱۲−۰۷ ۲٬۲۸۵ ۵٬۱۲۷ ۰ ۰ ۷٬۴۱۲
۱۵ کاربر:Alishahss75ali ۲۰۱۱−۰۹−۱۷ ۴٬۶۶۳ ۲٬۴۱۳ ۳ ۰ ۷٬۰۷۶
۱۶ کاربر:Kourosh Tehrani ۲۰۱۷−۰۲−۲۵ ۵٬۷۹۰ ۸۸۵ ۰ ۰ ۶٬۶۷۵
۱۷ کاربر:Behnam mancini ۲۰۱۰−۰۱−۱۳ ۴٬۶۵۴ ۱٬۵۹۶ ۱ ۰ ۶٬۲۴۵
۱۸ کاربر:Persia ۲۰۱۱−۰۵−۰۶ ۲٬۹۱۵ ۳٬۱۳۰ ۷۷ ۶ ۶٬۱۲۶
۱۹ کاربر:Mensis Mirabilis ۲۰۱۸−۰۲−۲۰ ۲٬۴۵۱ ۳٬۲۸۱ ۲ ۱ ۵٬۷۳۱
۲۰ کاربر:Kasirbot ۲۰۱۲−۰۳−۲۶ ۴٬۱۱۳ ۱٬۲۱۶ ۰ ۰ ۵٬۳۲۹
۲۱ کاربر:Alirezabot ۲۰۱۲−۰۵−۲۵ ۱٬۶۸۰ ۳٬۵۹۵ ۰ ۰ ۵٬۲۷۵
۲۲ کاربر:Modern Sciences ۲۰۱۵−۰۸−۱۴ ۲٬۵۹۵ ۲٬۲۹۳ ۷۲ ۶ ۴٬۹۶۳
۲۳ کاربر:Sillverfox ۲۰۱۸−۰۱−۰۹ ۴٬۵۴۹ ۳۷۶ ۶ ۰ ۴٬۹۳۰
۲۴ کاربر:MahdiBot ۲۰۱۳−۰۱−۱۷ ۸ ۴٬۷۳۶ ۰ ۰ ۴٬۷۴۴
۲۵ کاربر:Alborzagros ۲۰۱۰−۰۷−۱۴ ۳٬۱۸۰ ۹۰۸ ۱۲ ۰ ۴٬۱۰۰
۲۶ کاربر:Ladsgroup ۲۰۰۶−۰۸−۰۱ ۲٬۱۲۳ ۱٬۸۶۰ ۹۸ ۵ ۴٬۰۸۵
۲۷ کاربر:World Cup 2010 ۲۰۱۰−۰۷−۰۷ ۱٬۳۶۶ ۲٬۵۹۶ ۴۸ ۴ ۴٬۰۱۲
۲۸ کاربر:قلی زادگان ۲۰۰۹−۰۸−۳۰ ۲٬۲۲۵ ۱٬۳۸۲ ۳۵ ۱ ۳٬۶۴۱
۲۹ کاربر:Pirhayati ۲۰۰۸−۰۸−۰۲ ۲٬۹۷۶ ۶۳۰ ۵ ۲ ۳٬۶۱۳
۳۰ کاربر:Exclude7 ۲۰۱۴−۰۹−۲۷ ۲٬۵۹۷ ۱٬۰۰۱ ۱۲ ۳ ۳٬۶۱۱
۳۱ کاربر:Rmashhadi ۲۰۱۰−۰۹−۲۲ ۱٬۹۱۹ ۱٬۵۱۸ ۵ ۱ ۳٬۴۴۱
۳۲ کاربر:Elmju ۲۰۰۸−۰۳−۲۷ ۳٬۲۹۰ ۸۴ ۰ ۰ ۳٬۳۷۴
۳۳ کاربر:DTK01 ۲۰۱۵−۰۴−۰۱ ۳٬۳۱۵ ۵۱ ۴ ۰ ۳٬۳۶۸
۳۴ کاربر:Sunfyre ۲۰۰۸−۰۹−۰۷ ۲٬۰۴۷ ۱٬۲۸۱ ۱۶ ۱ ۳٬۳۴۴
۳۵ کاربر:JYBot ۲۰۱۲−۰۴−۰۸ ۲٬۵۵۷ ۶۴۸ ۰ ۰ ۳٬۲۰۵
۳۶ کاربر:Sicaspi ۲۰۰۸−۰۷−۰۷ ۱٬۴۰۴ ۱٬۶۴۶ ۵۸ ۷ ۳٬۱۱۴
۳۷ کاربر:Fatemibot ۲۰۱۷−۰۳−۲۴ ۱٬۹۱۱ ۱٬۰۴۰ ۰ ۰ ۲٬۹۴۹
۳۸ کاربر:زرشک ۲۰۰۶−۰۶−۰۹ ۲٬۴۸۲ ۲۳۶ ۲۹ ۰ ۲٬۷۴۷
۳۹ کاربر:Amolbot ۲۰۱۰−۰۷−۰۳ ۲٬۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۲٬۶۷۲
۴۰ کاربر:Freshman404 ۲۰۱۲−۱۰−۲۵ ۱٬۸۸۱ ۷۷۳ ۸ ۲ ۲٬۶۶۴
۴۱ کاربر:Pedram.salehpoor ۲۰۰۷−۰۹−۰۶ ۲٬۶۳۱ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۶۵۲
۴۲ کاربر:HADI ۲۰۱۰−۰۱−۱۹ ۱٬۹۱۲ ۶۹۹ ۴ ۰ ۲٬۶۱۴
۴۳ کاربر:Fatemi ۲۰۱۲−۰۳−۱۰ ۱٬۳۰۸ ۱٬۱۹۱ ۱۰ ۰ ۲٬۵۰۷
۴۴ کاربر:Sanchooli ۲۰۰۷−۰۲−۲۶ ۲٬۳۸۳ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۴۰۴
۴۵ کاربر:Asadi s ۲۰۰۶−۰۷−۰۴ ۱٬۹۷۲ ۴۰۴ ۲۰ ۱ ۲٬۳۹۷
۴۶ کاربر:عارون ۲۰۱۳−۰۳−۰۷ ۱٬۵۸۴ ۷۸۸ ۱ ۰ ۲٬۳۷۱
۴۷ کاربر:Ariobarzan ۲۰۰۵−۰۸−۱۲ ۱٬۲۷۶ ۹۶۵ ۵ ۰ ۲٬۲۴۵
۴۸ کاربر:Wikimostafa ۲۰۱۳−۱۲−۲۶ ۱٬۲۵۰ ۹۷۸ ۱ ۰ ۲٬۲۲۹
۴۹ کاربر:زاید الوصف ۲۰۱۰−۰۸−۱۵ ۱٬۹۷۴ ۱۶۸ ۱ ۰ ۲٬۱۴۳
۵۰ کاربر:محمديان ۲۰۰۵−۰۷−۱۴ ۱٬۶۷۴ ۴۶۴ ۲ ۰ ۲٬۱۴۰
۵۱ کاربر:مفیدی ۲۰۰۸−۰۷−۳۰ ۲۸۵ ۱٬۷۹۷ ۳ ۰ ۲٬۰۸۰
۵۲ کاربر:Amirobot1 ۲۰۰۸−۰۷−۱۴ ۲٬۰۰۴ ۱۰ ۰ ۰ ۲٬۰۱۴
۵۳ کاربر:ElphiBot ۲۰۱۲−۱۰−۰۸ ۱٬۹۹۴ ۱۳ ۰ ۰ ۲٬۰۰۷
۵۴ کاربر:Hosseinronaghi ۲۰۱۷−۰۲−۱۵ ۱٬۱۵۶ ۶۶۱ ۳ ۰ ۱٬۸۲۰
۵۵ کاربر:Ebrambot ۲۰۱۰−۰۷−۱۰ ۱٬۷۹۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۹۰
۵۶ کاربر:MOSIOR ۲۰۱۰−۰۲−۱۲ ۶۰۲ ۱٬۱۳۸ ۱۰ ۲ ۱٬۷۵۱
۵۷ کاربر:Paiamshadi ۲۰۰۹−۰۴−۲۶ ۱٬۴۵۷ ۲۵۵ ۳ ۰ ۱٬۷۱۴
۵۸ کاربر:GodNey ۲۰۲۰−۰۴−۰۸ ۳۳۰ ۱٬۳۶۹ ۱۳ ۰ ۱٬۷۱۲
۵۹ کاربر:Markman Darkman ۲۰۰۸−۰۶−۲۸ ۱۶۲ ۱٬۴۵۵ ۱ ۰ ۱٬۶۱۸
۶۰ کاربر:Hamedvahid ۲۰۱۰−۰۱−۲۹ ۱٬۳۴۶ ۲۰۸ ۸ ۱ ۱٬۵۶۳
۶۱ کاربر:Brayan ocaner ۲۰۱۷−۱۱−۲۷ ۱٬۱۷۵ ۳۸۴ ۰ ۰ ۱٬۵۵۹
۶۲ کاربر:کامران اورفه ۲۰۱۵−۱۲−۱۲ ۶۱۹ ۹۲۲ ۰ ۰ ۱٬۵۴۱
۶۳ کاربر:Javadhidden ۲۰۱۰−۱۰−۲۰ ۵۲۵ ۹۶۸ ۲۷ ۳ ۱٬۵۲۲
۶۴ کاربر:Juybari ۲۰۰۹−۰۹−۰۳ ۱٬۲۳۷ ۲۱۲ ۲ ۰ ۱٬۴۵۰
۶۵ کاربر:Chyah ۲۰۱۰−۰۸−۲۸ ۹۲۴ ۴۹۸ ۱ ۰ ۱٬۴۲۲
۶۶ کاربر:همان ۲۰۰۸−۰۴−۱۷ ۷۴۸ ۶۶۷ ۲ ۰ ۱٬۴۱۷
۶۷ کاربر:Milad ۲۰۱۲−۰۵−۱۱ ۱٬۱۰۱ ۲۴۳ ۱۱ ۰ ۱٬۳۵۵
۶۸ کاربر:Persiana ۲۰۰۸−۰۵−۲۱ ۳۷۸ ۹۴۶ ۱۲ ۰ ۱٬۳۳۶
۶۹ کاربر:Kian ۲۰۱۰−۰۸−۲۹ ۵۲۴ ۷۹۲ ۳ ۱ ۱٬۳۲۰
۷۰ کاربر:Maometto97 ۲۰۱۴−۰۳−۲۷ ۲۹۰ ۱٬۰۱۸ ۶ ۰ ۱٬۳۱۴
۷۱ کاربر:Rizorius ۲۰۱۴−۱۰−۰۲ ۵۷۹ ۶۷۰ ۳۹ ۵ ۱٬۲۹۱
۷۲ کاربر:N.Iran.S ۲۰۱۸−۰۶−۱۵ ۲۴۳ ۱٬۰۲۰ ۰ ۰ ۱٬۲۶۳
۷۳ کاربر:Reza Amper ۲۰۱۴−۰۳−۱۳ ۶۶۶ ۵۷۱ ۸ ۰ ۱٬۲۴۴
۷۴ کاربر:Mojtaba2361 ۲۰۱۹−۰۱−۱۳ ۲۴۷ ۹۱۳ ۳۸ ۶ ۱٬۲۰۴
۷۵ کاربر:Jeeputer ۲۰۱۴−۰۶−۱۵ ۲۲۴ ۸۸۹ ۷۱ ۲ ۱٬۱۸۵
۷۶ کاربر:Mardetanha ۲۰۰۷−۰۸−۰۹ ۱٬۰۲۹ ۱۲۶ ۷ ۰ ۱٬۱۶۱
۷۷ کاربر:Nightdevil ۲۰۰۹−۰۸−۲۲ ۵۸۱ ۵۶۶ ۷ ۰ ۱٬۱۵۳
۷۸ کاربر:Farzan44 ۲۰۰۸−۰۳−۲۵ ۴۴۹ ۶۷۶ ۲۵ ۰ ۱٬۱۵۰
۷۹ کاربر:Cinema20206 ۲۰۱۹−۱۲−۱۳ ۱۳۹ ۹۸۴ ۰ ۰ ۱٬۱۲۲
۸۰ کاربر:Diyarenoon ۲۰۱۳−۰۳−۰۴ ۷۴۵ ۳۵۵ ۳ ۰ ۱٬۱۰۳
۸۱ کاربر:Taranet ۲۰۰۷−۱۱−۲۶ ۶۴۹ ۴۳۰ ۵ ۰ ۱٬۰۸۴
۸۲ کاربر:Taddah ۲۰۱۴−۰۵−۱۶ ۵۹۳ ۴۸۴ ۰ ۰ ۱٬۰۷۷
۸۳ کاربر:جواد ۲۰۱۲−۰۳−۱۸ ۶۹۹ ۳۵۴ ۱۰ ۵ ۱٬۰۶۷
۸۴ کاربر:نوژن ۲۰۰۹−۰۳−۱۷ ۴۷۲ ۵۷۶ ۴ ۱ ۱٬۰۵۲
۸۵ کاربر:Yamaha5 ۲۰۱۲−۱۲−۱۶ ۷۹۱ ۲۴۳ ۱۰ ۲ ۱٬۰۴۶
۸۶ کاربر:Didbang ۲۰۱۷−۰۳−۰۶ ۴۸۳ ۵۱۹ ۰ ۰ ۱٬۰۰۲
۸۷ کاربر:Hermion ۲۰۰۷−۱۱−۱۱ ۸۹۸ ۵۱ ۸ ۰ ۹۵۷
۸۸ کاربر:سندباد ۲۰۰۶−۱۲−۰۸ ۸۱۵ ۸۰ ۲ ۰ ۸۹۷
۸۹ کاربر:Sahehco ۲۰۱۰−۰۱−۱۲ ۷۲۲ ۱۷۱ ۱ ۰ ۸۹۴
۹۰ کاربر:RaayenBot ۲۰۱۲−۰۳−۲۴ ۱ ۸۸۸ ۰ ۰ ۸۸۹
۹۱ کاربر:Armin Rhine ۲۰۱۶−۰۸−۰۹ ۲۵۲ ۶۲۸ ۱ ۰ ۸۷۸
۹۲ کاربر:Luckie Luke ۲۰۱۶−۰۹−۳۰ ۳۶۳ ۴۸۷ ۱۰ ۰ ۸۶۰
۹۳ کاربر:Navidff ۲۰۱۰−۱۱−۳۰ ۳۲۷ ۵۰۷ ۱۱ ۰ ۸۴۵
۹۴ کاربر:Fajr18 ۲۰۱۲−۰۹−۰۹ ۲۱۸ ۶۱۱ ۱۳ ۲ ۸۴۳
۹۵ کاربر:Mazandar ۲۰۱۱−۱۲−۱۷ ۳۲۸ ۴۹۴ ۵ ۰ ۸۲۵
۹۶ کاربر:Aliparsa ۲۰۰۵−۰۵−۰۷ ۷۵۷ ۶۶ ۰ ۰ ۸۲۳
۹۷ کاربر:Mpj7 ۲۰۱۵−۰۱−۱۹ ۱۸۴ ۶۰۶ ۲۲ ۱ ۸۱۳
۹۸ کاربر:Abtinb ۲۰۰۷−۰۱−۱۲ ۴۷۱ ۳۴۰ ۱ ۰ ۸۱۲
۹۹ کاربر:R0stam ۲۰۰۶−۰۷−۲۸ ۷۴۸ ۵۲ ۲ ۰ ۸۰۲
۱۰۰ کاربر:Khenamothara ۲۰۱۰−۰۷−۱۰ ۳۵۰ ۴۳۵ ۲ ۰ ۷۸۷
۱۰۱ کاربر:محک ۲۰۰۹−۱۱−۲۴ ۲۹۵ ۴۶۰ ۲۷ ۰ ۷۸۱
۱۰۲ کاربر:4nn1l2 ۲۰۱۲−۰۵−۱۱ ۵۱۹ ۲۴۹ ۴ ۰ ۷۷۲
۱۰۳ کاربر:Crystal59 ۲۰۲۰−۰۴−۲۹ ۱۵۷ ۶۰۶ ۱ ۰ ۷۶۴
۱۰۴ کاربر:Reza1615 ۲۰۱۱−۰۱−۱۶ ۵۷۶ ۱۵۳ ۲۴ ۶ ۷۵۹
۱۰۵ کاربر:KOLI ۲۰۱۴−۰۸−۲۰ ۲۲۵ ۵۳۱ ۲ ۰ ۷۵۸
۱۰۶ کاربر:Samak ۲۰۱۲−۰۶−۱۴ ۲۴۹ ۴۹۲ ۱۲ ۰ ۷۵۳
۱۰۷ کاربر:هفشجانی ۲۰۱۴−۱۱−۲۱ ۲۴۸ ۴۹۴ ۵ ۱ ۷۴۸
۱۰۸ کاربر:ArefKabi ۲۰۱۷−۰۶−۰۶ ۳۹۴ ۳۵۲ ۰ ۰ ۷۴۶
۱۰۹ کاربر:Poya-P ۲۰۱۷−۰۳−۲۸ ۴۲۸ ۳۱۲ ۱ ۰ ۷۴۱
۱۱۰ کاربر:ImanFakhri ۲۰۱۶−۱۱−۱۳ ۴۳۷ ۲۹۴ ۵ ۰ ۷۳۶
۱۱۱ کاربر:Dalba ۲۰۱۰−۰۲−۲۳ ۲۷۰ ۴۳۷ ۸ ۰ ۷۱۵
۱۱۲ کاربر:Shkuru Afshar ۲۰۱۴−۰۴−۰۹ ۱۵۷ ۵۱۱ ۳۴ ۳ ۷۰۵
۱۱۳ کاربر:Arash ۲۰۰۹−۰۸−۲۱ ۲۶۰ ۴۴۱ ۰ ۰ ۷۰۱
۱۱۴ کاربر:Amirreza ۲۰۰۸−۰۸−۱۵ ۵۳۴ ۱۶۵ ۲ ۰ ۷۰۱
۱۱۵ کاربر:Wayiran ۲۰۰۸−۰۲−۲۴ ۴۶۸ ۲۱۰ ۶ ۰ ۶۸۴
۱۱۶ کاربر:Meisam ۲۰۰۶−۰۳−۱۲ ۶۱۶ ۶۶ ۱ ۰ ۶۸۳
۱۱۷ کاربر:MRG90 ۲۰۱۱−۰۹−۲۳ ۲۶۰ ۴۲۲ ۲ ۰ ۶۸۳
۱۱۸ کاربر:PoloMk5 ۲۰۱۶−۰۷−۱۴ ۵۶ ۶۲۰ ۲ ۱ ۶۷۹
۱۱۹ کاربر:Iran zoro ۲۰۱۷−۰۴−۲۷ ۵۷۳ ۱۰۳ ۰ ۰ ۶۷۶
۱۲۰ کاربر:Senemmar ۲۰۰۷−۰۲−۰۷ ۶۵۰ ۲۴ ۱ ۰ ۶۷۵
۱۲۱ کاربر:Javid44 ۲۰۱۲−۰۸−۳۱ ۳۰۸ ۳۵۹ ۴ ۰ ۶۷۱
۱۲۲ کاربر:Arash redcat ۲۰۰۵−۰۸−۰۹ ۶۰۶ ۶۱ ۳ ۰ ۶۷۰
۱۲۳ کاربر:Mohammadrahmani2o0 ۲۰۱۶−۰۸−۰۸ ۱۵۲ ۴۹۳ ۱۲ ۷ ۶۶۴
۱۲۴ کاربر:Ebrahim ۲۰۱۰−۰۳−۰۷ ۵۱۴ ۱۴۲ ۲ ۱ ۶۵۹
۱۲۵ کاربر:Deybirth ۲۰۱۰−۰۲−۱۹ ۲۹۰ ۳۱۴ ۳۶ ۰ ۶۴۰
۱۲۶ کاربر:SalmanZ ۲۰۱۷−۰۷−۰۴ ۳۱۶ ۳۱۶ ۱ ۰ ۶۳۳
۱۲۷ کاربر:Mohammad reza78 ۲۰۱۷−۰۳−۰۴ ۵۱۱ ۱۱۲ ۰ ۰ ۶۲۳
۱۲۸ کاربر:Volleyfans ۲۰۱۴−۱۱−۳۰ ۳۲۵ ۲۸۴ ۲ ۰ ۶۱۱
۱۲۹ کاربر:Saeidrshrmz ۲۰۱۶−۱۲−۲۸ ۱۱۸ ۴۸۲ ۵ ۱ ۶۰۶
۱۳۰ کاربر:Mahdy Saffar ۲۰۱۵−۰۱−۲۴ ۱۵۸ ۳۸۵ ۵۱ ۲ ۵۹۶
۱۳۱ کاربر:ح-اكبري ۲۰۱۰−۰۶−۰۵ ۳۴۲ ۲۴۸ ۴ ۰ ۵۹۴
۱۳۲ کاربر:CinGeo ۲۰۱۷−۰۶−۲۰ ۱۳ ۵۷۳ ۰ ۰ ۵۸۶
۱۳۳ کاربر:Nightryder84 ۲۰۱۰−۰۳−۰۲ ۵۰۶ ۷۳ ۲ ۱ ۵۸۲
۱۳۴ کاربر:Simsala111 ۲۰۱۱−۰۱−۲۲ ۱۹۷ ۳۶۳ ۵ ۰ ۵۶۵
۱۳۵ کاربر:Yoosef Pooranvary ۲۰۰۵−۰۶−۰۷ ۳۷۲ ۱۷۹ ۴ ۱ ۵۵۶
۱۳۶ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۰۰۹−۰۴−۲۴ ۴۶۸ ۸۳ ۳ ۱ ۵۵۵
۱۳۷ کاربر:Parastoo ۲۰۱۲−۰۱−۱۳ ۱۹۲ ۳۵۱ ۲ ۰ ۵۴۵
۱۳۸ کاربر:Ladybloomextract ۲۰۱۶−۰۳−۱۱ ۸۸ ۴۲۶ ۲۳ ۰ ۵۳۷
۱۳۹ کاربر:P.arashnia ۲۰۱۲−۱۲−۲۶ ۳۰۸ ۲۲۶ ۴ ۰ ۵۳۷
۱۴۰ کاربر:Nersy ۲۰۰۸−۰۴−۱۶ ۴۰۸ ۱۲۵ ۱ ۰ ۵۳۴
۱۴۱ کاربر:Farshidr90 ۲۰۱۵−۰۴−۱۶ ۷۵ ۴۵۲ ۷ ۰ ۵۳۴
۱۴۲ کاربر:Cobain ۲۰۰۸−۰۸−۲۰ ۹۰ ۴۲۶ ۳ ۰ ۵۱۹
۱۴۳ کاربر:Hanooz ۲۰۱۸−۰۴−۲۱ ۲۷۵ ۱۹۸ ۳۰ ۱۰ ۵۱۳
۱۴۴ کاربر:Gnosis ۲۰۰۷−۱۰−۱۵ ۴۷۳ ۲۷ ۰ ۰ ۵۰۰
۱۴۵ کاربر:Huji ۲۰۰۶−۰۷−۲۲ ۳۴۵ ۱۴۳ ۷ ۰ ۴۹۵
۱۴۶ کاربر:Alimir1986 ۲۰۱۹−۰۱−۰۲ ۱۳۶ ۳۵۷ ۱ ۰ ۴۹۴
۱۴۷ کاربر:هما فیزیک ۲۰۱۶−۱۲−۰۳ ۵۹ ۴۳۳ ۰ ۰ ۴۹۲
۱۴۸ کاربر:Mehran ۲۰۰۶−۰۱−۲۴ ۲۷۸ ۲۰۳ ۸ ۱ ۴۹۰
۱۴۹ کاربر:Mani-bakhtiar ۲۰۰۶−۰۵−۱۳ ۲۴۳ ۲۳۸ ۲ ۰ ۴۸۳
۱۵۰ کاربر:فرزند ایران اسلامی ۲۰۱۱−۰۷−۱۲ ۴۲۹ ۴۳ ۰ ۰ ۴۷۲
۱۵۱ کاربر:TruthPraiser ۲۰۰۹−۰۸−۰۱ ۳۶۳ ۱۰۷ ۰ ۰ ۴۷۰
۱۵۲ کاربر:Soheyl75 ۲۰۱۲−۰۹−۲۶ ۲۵۳ ۲۱۰ ۲ ۰ ۴۶۵
۱۵۳ کاربر:Paraw ۲۰۰۸−۱۱−۲۳ ۸۲ ۳۵۹ ۱۷ ۱ ۴۵۹
۱۵۴ کاربر:Shiasun ۲۰۱۹−۰۸−۳۱ ۲۴۸ ۱۹۰ ۷ ۰ ۴۴۵
۱۵۵ کاربر:Telluride ۲۰۱۹−۰۲−۱۸ ۲۱۱ ۲۲۹ ۲ ۰ ۴۴۲
۱۵۶ کاربر:AFlorence ۲۰۱۳−۰۱−۰۲ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲ ۰ ۴۳۸
۱۵۷ کاربر:BaqBan20 ۲۰۱۵−۰۴−۱۴ ۲۵۲ ۱۸۰ ۱ ۰ ۴۳۳
۱۵۸ کاربر:Hosseiniran ۲۰۱۱−۰۸−۰۵ ۲۶۸ ۱۵۲ ۷ ۰ ۴۲۷
۱۵۹ کاربر:Adlerbot ۲۰۰۹−۰۵−۱۵ ۴۱۹ ۰ ۰ ۰ ۴۱۹
۱۶۰ کاربر:Armanjafari ۲۰۱۲−۰۵−۱۹ ۳۳۳ ۷۷ ۲ ۰ ۴۱۲
۱۶۱ کاربر:M samadi ۲۰۰۶−۰۹−۲۴ ۳۴۹ ۵۵ ۰ ۰ ۴۰۴
۱۶۲ کاربر:Saeidpourbabak ۲۰۱۰−۰۲−۲۰ ۳۸۱ ۲۲ ۰ ۰ ۴۰۳
۱۶۳ کاربر:Pbahramian ۲۰۰۸−۱۱−۰۷ ۲۶۸ ۱۳۱ ۱ ۰ ۳۹۹
۱۶۴ کاربر:Hashtablakoo2000 ۲۰۱۳−۰۵−۱۱ ۲۲۸ ۱۶۶ ۳ ۰ ۳۹۷
۱۶۵ کاربر:Ali ringo ۲۰۱۱−۰۳−۱۴ ۱۵۰ ۲۰۹ ۲۹ ۰ ۳۸۸
۱۶۶ کاربر:Sahimrobot ۲۰۱۰−۰۹−۰۷ ۳۵۹ ۲۷ ۰ ۰ ۳۸۶
۱۶۷ کاربر:Mostafazizi ۲۰۰۵−۰۷−۲۳ ۲۴۹ ۱۳۳ ۴ ۰ ۳۸۶
۱۶۸ کاربر:Sandman ۲۰۱۱−۰۴−۰۳ ۱۳۹ ۲۴۴ ۲ ۰ ۳۸۵
۱۶۹ کاربر:میرعلی 797 ۲۰۱۷−۱۰−۰۴ ۱۶ ۳۶۳ ۵ ۰ ۳۸۴
۱۷۰ کاربر:Raayen ۲۰۱۰−۰۹−۰۲ ۳۵۷ ۱۸ ۰ ۱ ۳۷۶
۱۷۱ کاربر:Hamid Hassani ۲۰۰۹−۰۸−۲۳ ۱۹۸ ۱۷۶ ۰ ۰ ۳۷۴
۱۷۲ کاربر:Kamranazad ۲۰۱۰−۰۹−۰۸ ۲۰۱ ۱۶۱ ۱۰ ۲ ۳۷۴
۱۷۳ کاربر:Ormazda ۲۰۱۳−۰۳−۱۳ ۲۸۲ ۸۸ ۰ ۰ ۳۷۰
۱۷۴ کاربر:Hamidsad ۲۰۱۴−۰۶−۱۷ ۱۹۲ ۱۷۵ ۱ ۰ ۳۶۸
۱۷۵ کاربر:Raatin ۲۰۱۱−۰۸−۱۱ ۳۰۹ ۵۶ ۰ ۰ ۳۶۵
۱۷۶ کاربر:Meysam ۲۰۱۰−۰۲−۰۸ ۳۱۴ ۴۶ ۲ ۰ ۳۶۲
۱۷۷ کاربر:Movyn ۲۰۱۰−۱۰−۲۴ ۱۱۸ ۲۲۶ ۱۶ ۰ ۳۶۰
۱۷۸ کاربر:Hariva ۲۰۰۶−۱۱−۱۱ ۲۹۰ ۶۳ ۴ ۰ ۳۵۷
۱۷۹ کاربر:Ehsan aslani ۲۰۰۸−۱۲−۳۰ ۲۲۸ ۱۲۷ ۲ ۰ ۳۵۷
۱۸۰ کاربر:دانیل ۲۰۰۶−۰۹−۲۷ ۳۵۷ ۰ ۰ ۰ ۳۵۷
۱۸۱ کاربر:Ashkan P. ۲۰۰۹−۰۷−۲۷ ۱۱ ۳۳۸ ۷ ۰ ۳۵۶
۱۸۲ کاربر:Armin1718 ۲۰۱۸−۰۷−۰۲ ۱۲۹ ۲۱۴ ۱۲ ۰ ۳۵۵
۱۸۳ کاربر:یکی از یاران خدا ۲۰۰۹−۰۷−۰۱ ۱۵۳ ۱۹۶ ۳ ۰ ۳۵۲
۱۸۴ کاربر:Amirali-E ۲۰۱۰−۰۸−۳۰ ۶۳ ۲۸۲ ۶ ۰ ۳۵۰
۱۸۵ کاربر:Diako1971 ۲۰۱۲−۱۱−۱۳ ۲۰۶ ۱۲۹ ۱۴ ۰ ۳۴۹
۱۸۶ کاربر:مصطفی کوهستانی ۲۰۲۰−۰۳−۰۵ ۲۹ ۳۱۲ ۷ ۰ ۳۴۸
۱۸۷ کاربر:Farzan Shahdad ۲۰۱۰−۰۹−۰۵ ۵۸ ۲۷۴ ۱۲ ۰ ۳۴۴
۱۸۸ کاربر:خوش شانس ۲۰۱۳−۱۱−۰۲ ۲۳۶ ۱۰۶ ۱ ۰ ۳۴۳
۱۸۹ کاربر:Mehrdad elli ۲۰۱۵−۰۱−۰۹ ۴۳ ۲۹۱ ۸ ۰ ۳۴۲
۱۹۰ کاربر:حامد میرزاحسینی ۲۰۰۸−۱۲−۲۳ ۲۴۱ ۹۸ ۱ ۰ ۳۴۰
۱۹۱ کاربر:Bi-on-ic ۲۰۱۶−۰۹−۱۸ ۲۳۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۳۴۰
۱۹۲ کاربر:Reza luke ۲۰۱۱−۰۷−۲۶ ۲۷۸ ۵۸ ۲ ۰ ۳۳۸
۱۹۳ کاربر:AmerGEM ۲۰۱۴−۰۸−۲۴ ۳۰۳ ۳۴ ۰ ۰ ۳۳۷
۱۹۴ کاربر:Nika2020 ۲۰۱۸−۰۱−۲۷ ۲۴۹ ۸۵ ۰ ۰ ۳۳۴
۱۹۵ کاربر:AmirAK ۲۰۱۱−۰۸−۲۵ ۱۶۲ ۱۷۱ ۰ ۰ ۳۳۳
۱۹۶ کاربر:Sa.vakilian ۲۰۰۶−۰۴−۲۳ ۲۱۰ ۱۰۹ ۱۱ ۱ ۳۳۱
۱۹۷ کاربر:Mohamad Darilin ۲۰۲۰−۱۰−۲۵ ۲۰ ۳۱۲ ۰ ۰ ۳۳۱
۱۹۸ کاربر:Companionship ۲۰۰۹−۰۴−۱۶ ۳۰۳ ۲۷ ۰ ۰ ۳۳۰
۱۹۹ کاربر:Poorya0014 ۲۰۱۳−۰۲−۲۳ ۸۸ ۱۷۷ ۵۶ ۷ ۳۲۸
۲۰۰ کاربر:Ahooei ۲۰۱۸−۰۲−۲۳ ۱۰۲ ۲۱۴ ۱۰ ۲ ۳۲۸