ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله/ربات

ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ایجاد مقاله و حجم مقاله/ربات/بالا

آخرین به روز رسانی: ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۹ (UTC)

ردیف کاربر اولین ایجاد مقاله مقاله ۰ تا ۲ کیلوبایت مقاله ۲ تا ۱۵ کیلوبایت مقاله ۱۵ تا ۷۰ کیلوبایت مقاله بالای ۷۰ کیلوبایت جمع کل
۱ کاربر:Rezabot ۲۰۱۱−۰۲−۲۰ ۷۵٬۹۸۵ ۱۷٬۷۰۲ ۰ ۰ ۹۳٬۶۶۴
۲ کاربر:Dexbot ۲۰۱۲−۰۵−۰۸ ۵۴٬۴۱۹ ۹٬۵۰۲ ۰ ۰ ۶۳٬۹۰۶
۳ کاربر:DarafshBot ۲۰۱۲−۰۲−۲۰ ۲۵٬۳۱۰ ۲۴٬۳۳۷ ۴۶ ۷ ۴۹٬۶۸۷
۴ کاربر:Kasir ۲۰۰۹−۰۷−۱۰ ۱۶٬۰۲۳ ۱۹٬۰۳۴ ۹۸ ۱۴ ۳۵٬۱۵۳
۵ کاربر:Amirobot ۲۰۰۸−۰۶−۳۰ ۲۷٬۳۷۰ ۶۰۵ ۶۶ ۱۶۷ ۲۸٬۲۰۷
۶ کاربر:Darafsh ۲۰۱۰−۰۹−۲۰ ۱۲٬۱۵۰ ۶٬۹۴۸ ۲۶۹ ۱۳ ۱۹٬۳۶۵
۷ کاربر:ماني ۲۰۰۴−۰۷−۰۷ ۱۵٬۳۵۴ ۳٬۳۲۴ ۴۷ ۰ ۱۸٬۷۲۴
۸ کاربر:AbDaryaee ۲۰۱۸−۰۳−۰۱ ۱٬۷۲۶ ۱۶٬۵۱۹ ۳ ۲ ۱۸٬۲۴۸
۹ کاربر:CalakBot ۲۰۱۲−۰۹−۱۹ ۱۷۶ ۱۴٬۵۶۳ ۰ ۰ ۱۴٬۷۳۶
۱۰ کاربر:Tisfoon ۲۰۱۳−۰۸−۲۹ ۵٬۲۳۵ ۸٬۳۰۷ ۴۳ ۲ ۱۳٬۵۸۱
۱۱ کاربر:Roozitaa ۲۰۰۹−۱۱−۰۵ ۸٬۳۳۳ ۱٬۹۶۵ ۲۷ ۰ ۱۰٬۳۲۱
۱۲ کاربر:Ali.eblis1 ۲۰۱۰−۱۲−۲۵ ۳٬۰۳۲ ۵٬۲۲۶ ۱۷ ۰ ۸٬۲۷۲
۱۳ کاربر:Fajrbot ۲۰۱۲−۱۲−۰۷ ۲٬۲۸۵ ۵٬۱۲۷ ۰ ۰ ۷٬۴۱۲
۱۴ کاربر:Alishahss75ali ۲۰۱۱−۰۹−۱۷ ۴٬۶۶۲ ۲٬۴۰۵ ۳ ۰ ۷٬۰۶۷
۱۵ کاربر:Kourosh Tehrani ۲۰۱۷−۰۲−۲۵ ۵٬۷۸۹ ۸۸۱ ۰ ۰ ۶٬۶۷۰
۱۶ کاربر:Behnam mancini ۲۰۱۰−۰۱−۱۳ ۴٬۵۴۱ ۱٬۵۵۸ ۱ ۰ ۶٬۰۹۴
۱۷ کاربر:Mensis Mirabilis ۲۰۱۸−۰۲−۲۰ ۲٬۴۵۰ ۳٬۲۸۰ ۲ ۱ ۵٬۷۲۹
۱۸ کاربر:Kasirbot ۲۰۱۲−۰۳−۲۶ ۴٬۱۱۳ ۱٬۲۱۶ ۰ ۰ ۵٬۳۲۹
۱۹ کاربر:Alirezabot ۲۰۱۲−۰۵−۲۵ ۱٬۶۸۱ ۳٬۵۹۵ ۰ ۰ ۵٬۲۷۶
۲۰ کاربر:Aryagolparvar ۲۰۱۹−۰۹−۱۸ ۴٬۶۷۹ ۴۷۷ ۱ ۰ ۵٬۱۵۷
۲۱ کاربر:Persia ۲۰۱۱−۰۵−۰۶ ۲٬۴۰۹ ۲٬۶۵۱ ۷۶ ۶ ۵٬۱۴۰
۲۲ کاربر:Modern Sciences ۲۰۱۵−۰۸−۱۴ ۲٬۵۹۵ ۲٬۲۸۸ ۷۱ ۶ ۴٬۹۵۷
۲۳ کاربر:Sillverfox ۲۰۱۸−۰۱−۰۹ ۴٬۵۴۹ ۳۷۶ ۶ ۰ ۴٬۹۳۰
۲۴ کاربر:MahdiBot ۲۰۱۳−۰۱−۱۷ ۸ ۴٬۷۳۶ ۰ ۰ ۴٬۷۴۴
۲۵ کاربر:Alborzagros ۲۰۱۰−۰۷−۱۴ ۳٬۱۷۷ ۹۰۳ ۱۲ ۰ ۴٬۰۹۲
۲۶ کاربر:Ladsgroup ۲۰۰۶−۰۸−۰۱ ۲٬۱۲۳ ۱٬۸۶۰ ۹۸ ۵ ۴٬۰۸۵
۲۷ کاربر:World Cup 2010 ۲۰۱۰−۰۷−۰۷ ۱٬۳۶۵ ۲٬۵۹۷ ۴۸ ۴ ۴٬۰۱۲
۲۸ کاربر:Exclude7 ۲۰۱۴−۰۹−۲۷ ۲٬۵۹۷ ۱٬۰۰۱ ۱۲ ۳ ۳٬۶۱۱
۲۹ کاربر:Pirhayati ۲۰۰۸−۰۸−۰۲ ۲٬۸۹۳ ۵۶۲ ۵ ۲ ۳٬۴۶۲
۳۰ کاربر:قلی زادگان ۲۰۰۹−۰۸−۳۰ ۲٬۱۴۸ ۱٬۲۷۱ ۳۳ ۱ ۳٬۴۵۱
۳۱ کاربر:Rmashhadi ۲۰۱۰−۰۹−۲۲ ۱٬۹۱۸ ۱٬۵۱۷ ۵ ۱ ۳٬۴۳۹
۳۲ کاربر:Elmju ۲۰۰۸−۰۳−۲۷ ۳٬۳۰۳ ۸۵ ۰ ۰ ۳٬۳۸۸
۳۳ کاربر:Sunfyre ۲۰۰۸−۰۹−۰۷ ۲٬۰۴۲ ۱٬۲۷۵ ۱۶ ۱ ۳٬۳۳۳
۳۴ کاربر:JYBot ۲۰۱۲−۰۴−۰۸ ۲٬۵۵۶ ۶۴۸ ۰ ۰ ۳٬۲۰۴
۳۵ کاربر:DTK01 ۲۰۱۵−۰۴−۰۱ ۳٬۰۰۰ ۵۱ ۴ ۰ ۳٬۰۵۳
۳۶ کاربر:Sicaspi ۲۰۰۸−۰۷−۰۷ ۱٬۳۹۴ ۱٬۵۸۷ ۵۴ ۷ ۳٬۰۴۱
۳۷ کاربر:Fatemibot ۲۰۱۷−۰۳−۲۴ ۱٬۹۱۱ ۱٬۰۴۰ ۰ ۰ ۲٬۹۴۹
۳۸ کاربر:زرشک ۲۰۰۶−۰۶−۰۹ ۲٬۴۸۲ ۲۳۶ ۲۹ ۰ ۲٬۷۴۷
۳۹ کاربر:Amolbot ۲۰۱۰−۰۷−۰۳ ۲٬۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۲٬۶۷۲
۴۰ کاربر:Freshman404 ۲۰۱۲−۱۰−۲۵ ۱٬۸۷۹ ۷۶۵ ۸ ۲ ۲٬۶۵۴
۴۱ کاربر:Pedram.salehpoor ۲۰۰۷−۰۹−۰۶ ۲٬۶۳۳ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۶۵۴
۴۲ کاربر:HADI ۲۰۱۰−۰۱−۱۹ ۱٬۹۰۷ ۶۸۴ ۴ ۰ ۲٬۵۹۴
۴۳ کاربر:Fatemi ۲۰۱۲−۰۳−۱۰ ۱٬۳۰۸ ۱٬۱۹۲ ۱۰ ۰ ۲٬۵۰۸
۴۴ کاربر:Sanchooli ۲۰۰۷−۰۲−۲۶ ۲٬۳۸۴ ۲۱ ۰ ۰ ۲٬۴۰۵
۴۵ کاربر:Asadi s ۲۰۰۶−۰۷−۰۴ ۱٬۹۷۳ ۴۰۵ ۲۰ ۱ ۲٬۳۹۹
۴۶ کاربر:عارون ۲۰۱۳−۰۳−۰۷ ۱٬۵۸۴ ۷۸۸ ۱ ۰ ۲٬۳۷۱
۴۷ کاربر:Ariobarzan ۲۰۰۵−۰۸−۱۲ ۱٬۲۷۲ ۹۶۱ ۵ ۰ ۲٬۲۳۷
۴۸ کاربر:Wikimostafa ۲۰۱۳−۱۲−۲۶ ۱٬۲۴۸ ۹۷۸ ۱ ۰ ۲٬۲۲۷
۴۹ کاربر:محمديان ۲۰۰۵−۰۷−۱۴ ۱٬۶۷۴ ۴۶۵ ۲ ۰ ۲٬۱۴۱
۵۰ کاربر:زاید الوصف ۲۰۱۰−۰۸−۱۵ ۱٬۹۱۹ ۱۶۵ ۱ ۰ ۲٬۰۸۵
۵۱ کاربر:مفیدی ۲۰۰۸−۰۷−۳۰ ۲۸۴ ۱٬۷۹۹ ۳ ۰ ۲٬۰۸۱
۵۲ کاربر:Amirobot1 ۲۰۰۸−۰۷−۱۴ ۲٬۰۰۴ ۱۰ ۰ ۰ ۲٬۰۱۴
۵۳ کاربر:ElphiBot ۲۰۱۲−۱۰−۰۸ ۱٬۹۹۴ ۱۳ ۰ ۰ ۲٬۰۰۷
۵۴ کاربر:Hosseinronaghi ۲۰۱۷−۰۲−۱۵ ۱٬۱۴۶ ۶۴۷ ۳ ۰ ۱٬۷۹۶
۵۵ کاربر:Ebrambot ۲۰۱۰−۰۷−۱۰ ۱٬۷۹۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۹۰
۵۶ کاربر:MOSIOR ۲۰۱۰−۰۲−۱۲ ۶۰۲ ۱٬۱۳۸ ۱۰ ۲ ۱٬۷۵۱
۵۷ کاربر:Paiamshadi ۲۰۰۹−۰۴−۲۶ ۱٬۴۵۸ ۲۵۷ ۳ ۰ ۱٬۷۱۷
۵۸ کاربر:Markman Darkman ۲۰۰۸−۰۶−۲۸ ۱۶۲ ۱٬۴۵۰ ۱ ۰ ۱٬۶۱۳
۵۹ کاربر:Hamedvahid ۲۰۱۰−۰۱−۲۹ ۱٬۳۴۷ ۲۰۰ ۸ ۱ ۱٬۵۵۶
۶۰ کاربر:Brayan ocaner ۲۰۱۷−۱۱−۲۷ ۱٬۱۷۴ ۳۷۵ ۰ ۰ ۱٬۵۴۹
۶۱ کاربر:GodNey ۲۰۲۰−۰۴−۰۸ ۳۰۴ ۱٬۲۰۶ ۱۳ ۰ ۱٬۵۲۳
۶۲ کاربر:کامران اورفه ۲۰۱۵−۱۲−۱۲ ۵۸۵ ۸۹۵ ۰ ۰ ۱٬۴۸۰
۶۳ کاربر:Javadhidden ۲۰۱۰−۱۰−۲۰ ۵۲۰ ۹۱۹ ۲۶ ۳ ۱٬۴۶۷
۶۴ کاربر:Juybari ۲۰۰۹−۰۹−۰۳ ۱٬۲۳۸ ۲۱۳ ۲ ۰ ۱٬۴۵۲
۶۵ کاربر:Chyah ۲۰۱۰−۰۸−۲۸ ۹۲۴ ۴۹۸ ۱ ۰ ۱٬۴۲۲
۶۶ کاربر:همان ۲۰۰۸−۰۴−۱۷ ۷۴۹ ۶۶۷ ۲ ۰ ۱٬۴۱۸
۶۷ کاربر:Milad ۲۰۱۲−۰۵−۱۱ ۱٬۱۰۰ ۲۴۳ ۱۱ ۰ ۱٬۳۵۴
۶۸ کاربر:Persiana ۲۰۰۸−۰۵−۲۱ ۳۸۰ ۹۴۶ ۱۲ ۰ ۱٬۳۳۸
۶۹ کاربر:Kian ۲۰۱۰−۰۸−۲۹ ۵۲۳ ۷۹۱ ۳ ۱ ۱٬۳۱۸
۷۰ کاربر:Maometto97 ۲۰۱۴−۰۳−۲۷ ۲۸۸ ۱٬۰۱۱ ۶ ۰ ۱٬۳۰۵
۷۱ کاربر:N.Iran.S ۲۰۱۸−۰۶−۱۵ ۲۴۳ ۱٬۰۰۹ ۰ ۰ ۱٬۲۵۲
۷۲ کاربر:Mojtaba2361 ۲۰۱۹−۰۱−۱۳ ۲۴۷ ۹۱۲ ۳۸ ۶ ۱٬۲۰۳
۷۳ کاربر:Jeeputer ۲۰۱۴−۰۶−۱۵ ۲۲۲ ۸۸۳ ۶۹ ۲ ۱٬۱۷۵
۷۴ کاربر:Farzan44 ۲۰۰۸−۰۳−۲۵ ۴۴۹ ۶۷۶ ۲۵ ۰ ۱٬۱۵۰
۷۵ کاربر:Mardetanha ۲۰۰۷−۰۸−۰۹ ۱٬۰۲۱ ۱۲۳ ۷ ۰ ۱٬۱۵۰
۷۶ کاربر:Nightdevil ۲۰۰۹−۰۸−۲۲ ۵۸۱ ۵۶۳ ۷ ۰ ۱٬۱۵۰
۷۷ کاربر:Diyarenoon ۲۰۱۳−۰۳−۰۴ ۷۴۵ ۳۴۷ ۳ ۰ ۱٬۰۹۵
۷۸ کاربر:Taranet ۲۰۰۷−۱۱−۲۶ ۶۴۹ ۴۳۰ ۵ ۰ ۱٬۰۸۴
۷۹ کاربر:جواد ۲۰۱۲−۰۳−۱۸ ۶۹۹ ۳۵۴ ۱۰ ۵ ۱٬۰۶۷
۸۰ کاربر:نوژن ۲۰۰۹−۰۳−۱۷ ۴۷۲ ۵۷۶ ۴ ۱ ۱٬۰۵۲
۸۱ کاربر:Reza Amper ۲۰۱۴−۰۳−۱۳ ۵۶۴ ۴۸۰ ۷ ۰ ۱٬۰۵۰
۸۲ کاربر:Taddah ۲۰۱۴−۰۵−۱۶ ۵۷۳ ۴۷۶ ۰ ۰ ۱٬۰۴۹
۸۳ کاربر:Yamaha5 ۲۰۱۲−۱۲−۱۶ ۷۹۱ ۲۴۲ ۱۰ ۲ ۱٬۰۴۵
۸۴ کاربر:Didbang ۲۰۱۷−۰۳−۰۶ ۴۸۳ ۵۱۹ ۰ ۰ ۱٬۰۰۲
۸۵ کاربر:Hermion ۲۰۰۷−۱۱−۱۱ ۸۹۸ ۵۱ ۸ ۰ ۹۵۷
۸۶ کاربر:Cinema20206 ۲۰۱۹−۱۲−۱۳ ۱۱۷ ۸۰۳ ۰ ۰ ۹۱۹
۸۷ کاربر:سندباد ۲۰۰۶−۱۲−۰۸ ۸۱۵ ۸۰ ۲ ۰ ۸۹۷
۸۸ کاربر:RaayenBot ۲۰۱۲−۰۳−۲۴ ۱ ۸۸۸ ۰ ۰ ۸۸۹
۸۹ کاربر:Sahehco ۲۰۱۰−۰۱−۱۲ ۷۱۷ ۱۷۱ ۱ ۰ ۸۸۹
۹۰ کاربر:Armin Rhine ۲۰۱۶−۰۸−۰۹ ۲۵۳ ۶۲۸ ۱ ۰ ۸۷۹
۹۱ کاربر:Navidff ۲۰۱۰−۱۱−۳۰ ۳۲۷ ۵۰۷ ۱۱ ۰ ۸۴۵
۹۲ کاربر:Fajr18 ۲۰۱۲−۰۹−۰۹ ۲۱۷ ۶۱۰ ۱۳ ۲ ۸۴۱
۹۳ کاربر:Mazandar ۲۰۱۱−۱۲−۱۷ ۳۲۹ ۴۹۴ ۵ ۰ ۸۲۶
۹۴ کاربر:Aliparsa ۲۰۰۵−۰۵−۰۷ ۷۵۵ ۶۶ ۰ ۰ ۸۲۱
۹۵ کاربر:Luckie Luke ۲۰۱۶−۰۹−۳۰ ۳۴۳ ۴۵۸ ۱۰ ۰ ۸۱۱
۹۶ کاربر:Abtinb ۲۰۰۷−۰۱−۱۲ ۴۶۹ ۳۴۰ ۱ ۰ ۸۱۰
۹۷ کاربر:Rizorius ۲۰۱۴−۱۰−۰۲ ۳۱۸ ۴۵۰ ۳۲ ۵ ۸۰۳
۹۸ کاربر:R0stam ۲۰۰۶−۰۷−۲۸ ۷۴۷ ۵۲ ۲ ۰ ۸۰۱
۹۹ کاربر:Khenamothara ۲۰۱۰−۰۷−۱۰ ۳۴۹ ۴۲۱ ۲ ۰ ۷۷۲
۱۰۰ کاربر:Reza1615 ۲۰۱۱−۰۱−۱۶ ۵۷۶ ۱۵۳ ۲۴ ۶ ۷۵۹
۱۰۱ کاربر:Samak ۲۰۱۲−۰۶−۱۴ ۲۵۱ ۴۹۲ ۱۲ ۰ ۷۵۵
۱۰۲ کاربر:Mpj7 ۲۰۱۵−۰۱−۱۹ ۱۷۷ ۵۵۵ ۲۱ ۱ ۷۵۴
۱۰۳ کاربر:محک ۲۰۰۹−۱۱−۲۴ ۲۸۴ ۴۴۳ ۲۶ ۰ ۷۵۲
۱۰۴ کاربر:هفشجانی ۲۰۱۴−۱۱−۲۱ ۲۴۸ ۴۹۵ ۵ ۱ ۷۴۹
۱۰۵ کاربر:4nn1l2 ۲۰۱۲−۰۵−۱۱ ۴۹۷ ۲۴۵ ۴ ۰ ۷۴۶
۱۰۶ کاربر:ArefKabi ۲۰۱۷−۰۶−۰۶ ۳۹۴ ۳۴۸ ۰ ۰ ۷۴۲
۱۰۷ کاربر:Poya-P ۲۰۱۷−۰۳−۲۸ ۴۲۸ ۳۱۲ ۱ ۰ ۷۴۱
۱۰۸ کاربر:KOLI ۲۰۱۴−۰۸−۲۰ ۲۱۸ ۵۱۹ ۲ ۰ ۷۳۹
۱۰۹ کاربر:ImanFakhri ۲۰۱۶−۱۱−۱۳ ۴۳۶ ۲۸۳ ۵ ۰ ۷۲۴
۱۱۰ کاربر:Dalba ۲۰۱۰−۰۲−۲۳ ۲۷۰ ۴۳۸ ۸ ۰ ۷۱۶
۱۱۱ کاربر:Shkuru Afshar ۲۰۱۴−۰۴−۰۹ ۱۵۷ ۵۱۱ ۳۴ ۳ ۷۰۵
۱۱۲ کاربر:Amirreza ۲۰۰۸−۰۸−۱۵ ۵۳۶ ۱۶۵ ۲ ۰ ۷۰۳
۱۱۳ کاربر:Arash ۲۰۰۹−۰۸−۲۱ ۲۶۰ ۴۴۱ ۰ ۰ ۷۰۱
۱۱۴ کاربر:Wayiran ۲۰۰۸−۰۲−۲۴ ۴۶۸ ۲۱۰ ۶ ۰ ۶۸۴
۱۱۵ کاربر:Crystal59 ۲۰۲۰−۰۴−۲۹ ۱۳۵ ۵۴۹ ۰ ۰ ۶۸۴
۱۱۶ کاربر:Meisam ۲۰۰۶−۰۳−۱۲ ۶۱۷ ۶۶ ۱ ۰ ۶۸۴
۱۱۷ کاربر:MRG90 ۲۰۱۱−۰۹−۲۳ ۲۶۰ ۴۲۲ ۲ ۰ ۶۸۳
۱۱۸ کاربر:Iran zoro ۲۰۱۷−۰۴−۲۷ ۵۷۴ ۱۰۳ ۰ ۰ ۶۷۷
۱۱۹ کاربر:Senemmar ۲۰۰۷−۰۲−۰۷ ۶۵۰ ۲۴ ۱ ۰ ۶۷۵
۱۲۰ کاربر:Javid44 ۲۰۱۲−۰۸−۳۱ ۳۰۸ ۳۵۹ ۴ ۰ ۶۷۱
۱۲۱ کاربر:Arash redcat ۲۰۰۵−۰۸−۰۹ ۶۰۶ ۶۱ ۳ ۰ ۶۷۰
۱۲۲ کاربر:Mohammadrahmani2o0 ۲۰۱۶−۰۸−۰۸ ۱۵۲ ۴۸۸ ۱۲ ۷ ۶۵۹
۱۲۳ کاربر:Ebrahim ۲۰۱۰−۰۳−۰۷ ۵۰۹ ۱۴۱ ۲ ۱ ۶۵۳
۱۲۴ کاربر:PoloMk5 ۲۰۱۶−۰۷−۱۴ ۵۳ ۵۹۶ ۲ ۱ ۶۵۲
۱۲۵ کاربر:Deybirth ۲۰۱۰−۰۲−۱۹ ۲۹۰ ۳۱۴ ۳۶ ۰ ۶۴۰
۱۲۶ کاربر:Mohammad reza78 ۲۰۱۷−۰۳−۰۴ ۵۱۱ ۱۱۲ ۰ ۰ ۶۲۳
۱۲۷ کاربر:SalmanZ ۲۰۱۷−۰۷−۰۴ ۳۱۶ ۳۰۵ ۰ ۰ ۶۲۱
۱۲۸ کاربر:Volleyfans ۲۰۱۴−۱۱−۳۰ ۳۲۵ ۲۸۴ ۲ ۰ ۶۱۱
۱۲۹ کاربر:Saeidrshrmz ۲۰۱۶−۱۲−۲۸ ۱۱۷ ۴۷۷ ۵ ۱ ۶۰۰
۱۳۰ کاربر:ح-اكبري ۲۰۱۰−۰۶−۰۵ ۳۴۲ ۲۴۸ ۴ ۰ ۵۹۴
۱۳۱ کاربر:Mahdy Saffar ۲۰۱۵−۰۱−۲۴ ۱۵۷ ۳۸۳ ۵۱ ۲ ۵۹۳
۱۳۲ کاربر:CinGeo ۲۰۱۷−۰۶−۲۰ ۱۳ ۵۷۳ ۰ ۰ ۵۸۶
۱۳۳ کاربر:Nightryder84 ۲۰۱۰−۰۳−۰۲ ۵۰۵ ۷۳ ۲ ۱ ۵۸۱
۱۳۴ کاربر:Simsala111 ۲۰۱۱−۰۱−۲۲ ۱۹۶ ۳۶۲ ۵ ۰ ۵۶۳
۱۳۵ کاربر:Yoosef Pooranvary ۲۰۰۵−۰۶−۰۷ ۳۷۲ ۱۷۹ ۴ ۱ ۵۵۶
۱۳۶ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۰۰۹−۰۴−۲۴ ۴۶۱ ۸۳ ۳ ۱ ۵۴۸
۱۳۷ کاربر:Parastoo ۲۰۱۲−۰۱−۱۳ ۱۹۲ ۳۵۱ ۲ ۰ ۵۴۵
۱۳۸ کاربر:Nersy ۲۰۰۸−۰۴−۱۶ ۴۱۱ ۱۲۶ ۱ ۰ ۵۳۸
۱۳۹ کاربر:Ladybloomextract ۲۰۱۶−۰۳−۱۱ ۸۸ ۴۲۶ ۲۳ ۰ ۵۳۷
۱۴۰ کاربر:P.arashnia ۲۰۱۲−۱۲−۲۶ ۳۰۹ ۲۲۵ ۴ ۰ ۵۳۷
۱۴۱ کاربر:Farshidr90 ۲۰۱۵−۰۴−۱۶ ۷۵ ۴۵۲ ۷ ۰ ۵۳۴
۱۴۲ کاربر:Cobain ۲۰۰۸−۰۸−۲۰ ۹۰ ۴۲۶ ۳ ۰ ۵۱۹
۱۴۳ کاربر:Hanooz ۲۰۱۸−۰۴−۲۱ ۲۷۶ ۱۹۸ ۳۰ ۱۰ ۵۱۴
۱۴۴ کاربر:Alimir1986 ۲۰۱۹−۰۱−۰۲ ۱۳۶ ۳۵۷ ۱ ۰ ۴۹۴
۱۴۵ کاربر:Huji ۲۰۰۶−۰۷−۲۲ ۳۴۲ ۱۴۳ ۷ ۰ ۴۹۲
۱۴۶ کاربر:هما فیزیک ۲۰۱۶−۱۲−۰۳ ۵۸ ۴۳۳ ۰ ۰ ۴۹۱
۱۴۷ کاربر:Mehran ۲۰۰۶−۰۱−۲۴ ۲۷۷ ۲۰۳ ۸ ۱ ۴۸۹
۱۴۸ کاربر:Mani-bakhtiar ۲۰۰۶−۰۵−۱۳ ۲۴۲ ۲۳۸ ۲ ۰ ۴۸۲
۱۴۹ کاربر:Gnosis ۲۰۰۷−۱۰−۱۵ ۴۵۳ ۲۷ ۰ ۰ ۴۸۰
۱۵۰ کاربر:فرزند ایران اسلامی ۲۰۱۱−۰۷−۱۲ ۴۲۹ ۴۳ ۰ ۰ ۴۷۲
۱۵۱ کاربر:TruthPraiser ۲۰۰۹−۰۸−۰۱ ۳۶۴ ۱۰۷ ۰ ۰ ۴۷۱
۱۵۲ کاربر:Soheyl75 ۲۰۱۲−۰۹−۲۶ ۲۵۳ ۲۱۱ ۲ ۰ ۴۶۶
۱۵۳ کاربر:Paraw ۲۰۰۸−۱۱−۲۳ ۷۹ ۳۵۲ ۱۷ ۱ ۴۴۹
۱۵۴ کاربر:Telluride ۲۰۱۹−۰۲−۱۸ ۲۱۱ ۲۲۸ ۲ ۰ ۴۴۱
۱۵۵ کاربر:AFlorence ۲۰۱۳−۰۱−۰۲ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲ ۰ ۴۳۸
۱۵۶ کاربر:Shiasun ۲۰۱۹−۰۸−۳۱ ۲۴۴ ۱۸۵ ۷ ۰ ۴۳۶
۱۵۷ کاربر:BaqBan20 ۲۰۱۵−۰۴−۱۴ ۲۵۲ ۱۸۰ ۱ ۰ ۴۳۳
۱۵۸ کاربر:Hosseiniran ۲۰۱۱−۰۸−۰۵ ۲۶۸ ۱۵۲ ۷ ۰ ۴۲۷
۱۵۹ کاربر:Adlerbot ۲۰۰۹−۰۵−۱۵ ۴۱۹ ۰ ۰ ۰ ۴۱۹
۱۶۰ کاربر:Armanjafari ۲۰۱۲−۰۵−۱۹ ۳۳۳ ۷۷ ۲ ۰ ۴۱۲
۱۶۱ کاربر:M samadi ۲۰۰۶−۰۹−۲۴ ۳۴۹ ۵۵ ۰ ۰ ۴۰۴
۱۶۲ کاربر:Saeidpourbabak ۲۰۱۰−۰۲−۲۰ ۳۸۰ ۲۲ ۰ ۰ ۴۰۲
۱۶۳ کاربر:Pbahramian ۲۰۰۸−۱۱−۰۷ ۲۶۸ ۱۳۱ ۱ ۰ ۳۹۹
۱۶۴ کاربر:Hashtablakoo2000 ۲۰۱۳−۰۵−۱۱ ۲۲۸ ۱۶۶ ۳ ۰ ۳۹۷
۱۶۵ کاربر:Ali ringo ۲۰۱۱−۰۳−۱۴ ۱۵۰ ۲۰۹ ۲۹ ۰ ۳۸۸
۱۶۶ کاربر:Mostafazizi ۲۰۰۵−۰۷−۲۳ ۲۴۹ ۱۳۴ ۴ ۰ ۳۸۷
۱۶۷ کاربر:Sahimrobot ۲۰۱۰−۰۹−۰۷ ۳۵۹ ۲۷ ۰ ۰ ۳۸۶
۱۶۸ کاربر:Sandman ۲۰۱۱−۰۴−۰۳ ۱۳۹ ۲۴۴ ۲ ۰ ۳۸۵
۱۶۹ کاربر:Raayen ۲۰۱۰−۰۹−۰۲ ۳۵۷ ۱۸ ۰ ۱ ۳۷۶
۱۷۰ کاربر:Hamid Hassani ۲۰۰۹−۰۸−۲۳ ۱۹۸ ۱۷۸ ۰ ۰ ۳۷۶
۱۷۱ کاربر:Kamranazad ۲۰۱۰−۰۹−۰۸ ۲۰۱ ۱۶۱ ۱۰ ۲ ۳۷۴
۱۷۲ کاربر:Ormazda ۲۰۱۳−۰۳−۱۳ ۲۸۲ ۸۸ ۰ ۰ ۳۷۰
۱۷۳ کاربر:Hamidsad ۲۰۱۴−۰۶−۱۷ ۱۹۱ ۱۷۵ ۱ ۰ ۳۶۷
۱۷۴ کاربر:Raatin ۲۰۱۱−۰۸−۱۱ ۳۱۰ ۵۶ ۰ ۰ ۳۶۶
۱۷۵ کاربر:Movyn ۲۰۱۰−۱۰−۲۴ ۱۱۸ ۲۲۶ ۱۶ ۰ ۳۶۰
۱۷۶ کاربر:Hariva ۲۰۰۶−۱۱−۱۱ ۲۹۱ ۶۳ ۴ ۰ ۳۵۸
۱۷۷ کاربر:Ehsan aslani ۲۰۰۸−۱۲−۳۰ ۲۲۸ ۱۲۷ ۲ ۰ ۳۵۷
۱۷۸ کاربر:دانیل ۲۰۰۶−۰۹−۲۷ ۳۵۷ ۰ ۰ ۰ ۳۵۷
۱۷۹ کاربر:یکی از یاران خدا ۲۰۰۹−۰۷−۰۱ ۱۵۳ ۱۹۶ ۳ ۰ ۳۵۲
۱۸۰ کاربر:Ashkan P. ۲۰۰۹−۰۷−۲۷ ۱۱ ۳۳۳ ۷ ۰ ۳۵۱
۱۸۱ کاربر:Amirali-E ۲۰۱۰−۰۸−۳۰ ۶۳ ۲۸۲ ۶ ۰ ۳۵۰
۱۸۲ کاربر:Diako1971 ۲۰۱۲−۱۱−۱۳ ۲۰۶ ۱۲۹ ۱۴ ۰ ۳۴۹
۱۸۳ کاربر:Armin1718 ۲۰۱۸−۰۷−۰۲ ۱۲۳ ۲۱۲ ۱۲ ۰ ۳۴۷
۱۸۴ کاربر:Mehrdad elli ۲۰۱۵−۰۱−۰۹ ۴۳ ۲۹۲ ۸ ۰ ۳۴۳
۱۸۵ کاربر:خوش شانس ۲۰۱۳−۱۱−۰۲ ۲۳۶ ۱۰۶ ۱ ۰ ۳۴۳
۱۸۶ کاربر:حامد میرزاحسینی ۲۰۰۸−۱۲−۲۳ ۲۴۱ ۹۸ ۱ ۰ ۳۴۰
۱۸۷ کاربر:میرعلی 797 ۲۰۱۷−۱۰−۰۴ ۱۶ ۳۱۷ ۵ ۰ ۳۳۸
۱۸۸ کاربر:Meysam ۲۰۱۰−۰۲−۰۸ ۲۹۲ ۴۴ ۲ ۰ ۳۳۸
۱۸۹ کاربر:Reza luke ۲۰۱۱−۰۷−۲۶ ۲۷۸ ۵۸ ۲ ۰ ۳۳۸
۱۹۰ کاربر:AmerGEM ۲۰۱۴−۰۸−۲۴ ۳۰۳ ۳۴ ۰ ۰ ۳۳۷
۱۹۱ کاربر:Nika2020 ۲۰۱۸−۰۱−۲۷ ۲۴۹ ۸۵ ۰ ۰ ۳۳۴
۱۹۲ کاربر:AmirAK ۲۰۱۱−۰۸−۲۵ ۱۶۲ ۱۷۱ ۰ ۰ ۳۳۳
۱۹۳ کاربر:Bi-on-ic ۲۰۱۶−۰۹−۱۸ ۲۲۵ ۱۰۶ ۰ ۰ ۳۳۱
۱۹۴ کاربر:Companionship ۲۰۰۹−۰۴−۱۶ ۳۰۳ ۲۷ ۰ ۰ ۳۳۰
۱۹۵ کاربر:Sa.vakilian ۲۰۰۶−۰۴−۲۳ ۲۱۱ ۱۰۷ ۱۱ ۱ ۳۳۰
۱۹۶ کاربر:Farzan Shahdad ۲۰۱۰−۰۹−۰۵ ۵۷ ۲۶۰ ۱۲ ۰ ۳۲۹
۱۹۷ کاربر:ایلیا 2010 ۲۰۰۹−۰۳−۱۸ ۲۸۱ ۴۶ ۱ ۰ ۳۲۸
۱۹۸ کاربر:Poorya0014 ۲۰۱۳−۰۲−۲۳ ۸۸ ۱۷۶ ۵۶ ۶ ۳۲۶
۱۹۹ کاربر:Ahooei ۲۰۱۸−۰۲−۲۳ ۱۰۰ ۲۱۴ ۱۰ ۲ ۳۲۶
۲۰۰ کاربر:Ariaveeg ۲۰۱۲−۰۱−۲۷ ۱۷۹ ۱۴۱ ۳ ۰ ۳۲۳