ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ویرایش در فضاهای نام

آخرین به روز رسانی: ‏۱۳ مه ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)

ردیف کاربر مقاله بحث کاربر بحث کاربر ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا پرونده بحث پرونده مدیاویکی بحث مدیاویکی الگو بحث الگو راهنما بحث راهنما رده بحث رده درگاه بحث درگاه پودمان بحث پودمان جمع کل
۱ کاربر:Modern Sciences ۱۶۶٬۴۲۱ ۵٬۰۹۴ ۲٬۵۴۹ ۱۲٬۱۷۱ ۶٬۹۷۲ ۷۳ ۱٬۰۴۱ ۱۱ ۰ ۰ ۱۹٬۷۲۲ ۱۳۹ ۱۰ ۰ ۱۴۵٬۹۸۳ ۱۷۷ ۲۴۵ ۷ ۸۸ ۰ ۳۶۱٬۳۰۸
۲ کاربر:Kasir ۲۰۷٬۱۳۹ ۴٬۰۳۸ ۱٬۶۵۷ ۷٬۲۸۰ ۱۱٬۲۸۱ ۲۶۴ ۲٬۷۶۵ ۱ ۰ ۰ ۱۴٬۰۰۸ ۴۶ ۲۱ ۰ ۲۲٬۵۹۳ ۳۱ ۱۱ ۱ ۲۴۳ ۲ ۲۷۱٬۴۴۹
۳ کاربر:Darafsh ۱۶۷٬۴۶۰ ۱٬۴۹۲ ۲٬۵۷۵ ۶٬۸۰۰ ۸٬۴۱۷ ۳۷۷ ۳۷۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۵٬۶۴۲ ۵۸ ۱۳ ۴ ۴٬۹۹۱ ۵۴ ۱۸۰ ۱ ۳۷ ۰ ۱۹۸٬۵۸۳
۴ کاربر:ماني ۱۳۷٬۵۶۲ ۱۱٬۳۹۷ ۴۶۲ ۸٬۴۳۳ ۴٬۰۵۹ ۳۲۱ ۳۹۹ ۱۰ ۱ ۰ ۱۰٬۲۰۹ ۲۳۰ ۲ ۰ ۳٬۲۴۸ ۵۰ ۱۷۲ ۱۳ ۵ ۰ ۱۷۶٬۵۹۴
۵ کاربر:World Cup 2010 ۱۱۳٬۰۳۳ ۲٬۸۸۳ ۲۵۱ ۱٬۳۳۷ ۱٬۱۵۳ ۷ ۳۴۸ ۰ ۰ ۰ ۷٬۶۵۷ ۲۴ ۰ ۰ ۱۸٬۴۳۲ ۲۸ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵٬۱۸۷
۶ کاربر:Jeeputer ۴۲٬۸۹۰ ۲٬۲۴۸ ۶٬۰۱۳ ۱۵٬۲۲۴ ۱۱٬۱۹۶ ۲۶۷ ۲۲۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۸٬۶۶۰ ۳۳۶ ۱۱۴ ۸ ۴۸٬۵۹۶ ۳۳ ۲۶۸ ۲ ۱٬۳۸۱ ۳۲ ۱۳۸٬۹۰۵
۷ کاربر:Persia ۹۶٬۰۹۰ ۲٬۶۳۰ ۱٬۵۸۶ ۴٬۸۲۷ ۱۳٬۱۸۶ ۶۸۹ ۶۱۱ ۰ ۱۶ ۰ ۲٬۴۵۷ ۹۲ ۱۶ ۰ ۱٬۴۲۰ ۱۰ ۱۱٬۷۵۷ ۴۴ ۵ ۰ ۱۳۶٬۰۴۱
۸ کاربر:Yamaha5 ۵۲٬۵۰۳ ۴٬۶۴۲ ۳٬۷۷۷ ۹٬۷۶۳ ۲۳٬۲۷۲ ۱٬۱۰۷ ۱۹۴ ۳ ۳٬۷۴۵ ۰ ۱۳٬۹۵۴ ۱۵۶ ۴۵۶ ۸ ۱۳٬۰۷۳ ۱۸ ۵۶ ۰ ۲٬۹۲۹ ۲۱ ۱۲۹٬۸۸۲
۹ کاربر:Dalba ۷۶٬۵۱۸ ۲٬۷۳۱ ۲٬۶۰۱ ۷٬۶۱۶ ۷٬۴۶۸ ۵۲۲ ۱۶۲ ۱ ۱٬۳۲۹ ۰ ۵٬۴۱۸ ۲۷۴ ۱۷۱ ۳۹ ۱۱٬۲۸۰ ۱۴۹ ۲۰۱ ۸ ۲۹۲ ۲۱ ۱۱۶٬۹۳۳
۱۰ کاربر:Luckie Luke ۶۲٬۰۳۴ ۲٬۱۰۰ ۱٬۵۰۸ ۸٬۷۰۲ ۳٬۰۷۵ ۱۶ ۷۱۲ ۰ ۰ ۰ ۵٬۳۳۱ ۲۷ ۱ ۱ ۲۴٬۹۴۸ ۳۰ ۴۲ ۰ ۵۷ ۰ ۱۱۳٬۹۱۷
۱۱ کاربر:Wikimostafa ۷۳٬۵۷۴ ۱۲٬۶۲۰ ۲۸۰ ۳٬۵۰۲ ۶٬۷۶۶ ۱٬۳۸۰ ۱٬۶۲۶ ۱ ۰ ۰ ۱٬۴۶۳ ۶۸ ۱۸ ۳۰ ۸٬۶۱۴ ۴۶ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۰۹٬۹۹۲
۱۲ کاربر:Tisfoon ۹۱٬۹۴۰ ۲٬۶۴۶ ۱٬۰۶۲ ۱٬۲۱۴ ۲٬۸۲۷ ۱۶ ۸۹۸ ۱ ۰ ۰ ۱٬۶۱۲ ۳ ۱ ۰ ۱٬۴۶۹ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳٬۷۲۳
۱۳ کاربر:Sunfyre ۳۶٬۷۳۷ ۷٬۲۷۵ ۱٬۳۷۴ ۸٬۰۳۴ ۳۱٬۹۱۷ ۴٬۵۷۶ ۳۸۲ ۵ ۷۵ ۰ ۷٬۰۲۴ ۵۸۳ ۵۲ ۴۳ ۱٬۲۷۶ ۳۸ ۱٬۰۴۱ ۱۷ ۶۷ ۵ ۱۰۰٬۷۲۰
۱۴ کاربر:Huji ۲۶٬۴۵۷ ۲٬۶۴۵ ۲٬۹۶۲ ۱۳٬۹۱۷ ۲۹٬۱۰۶ ۴٬۲۳۹ ۵۴۲ ۴ ۱٬۹۲۳ ۰ ۷٬۴۴۴ ۴۷۴ ۱۶۷ ۲۶ ۲٬۷۸۱ ۲۳ ۱۱۲ ۱۹ ۴۰۹ ۶۰ ۹۳٬۸۳۷
۱۵ کاربر:Ali.eblis1 ۷۱٬۵۵۰ ۶۳۰ ۷۲ ۲۵۸ ۴۶۹ ۱ ۱٬۳۶۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۹۲۱ ۴۰ ۴ ۰ ۹٬۶۱۳ ۰ ۳۶۹ ۰ ۰ ۰ ۸۶٬۲۹۵
۱۶ کاربر:Alborzagros ۴۹٬۴۸۸ ۸۶۷ ۱٬۳۵۳ ۲٬۸۸۱ ۱۲٬۲۰۰ ۲۸۴ ۷۷۵ ۵ ۰ ۰ ۶٬۳۷۴ ۵۷ ۶ ۲ ۲٬۵۱۷ ۲ ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۷۶٬۸۶۲
۱۷ کاربر:Sicaspi ۴۹٬۳۱۸ ۷٬۰۱۰ ۷۵۷ ۴٬۵۶۹ ۱۰٬۳۴۲ ۱٬۰۲۳ ۱۴۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۶۹۶ ۱۹۵ ۸ ۱۶ ۹۷۱ ۳۸ ۴۰۶ ۱۰ ۲ ۰ ۷۶٬۵۲۵
۱۸ کاربر:4nn1l2 ۳۶٬۲۳۳ ۶٬۷۴۰ ۷۳۹ ۵٬۸۰۱ ۱۲٬۷۵۴ ۲٬۷۷۰ ۱۰۶ ۱ ۵ ۰ ۴٬۸۲۹ ۴۷۰ ۴۹۲ ۱۳۷ ۱٬۴۷۸ ۲۴ ۱٬۲۱۶ ۲۳ ۱۶۶ ۶ ۷۴٬۱۰۲
۱۹ کاربر:Arash ۵۴٬۲۸۲ ۱٬۳۱۷ ۱٬۴۶۸ ۶٬۸۵۶ ۵٬۴۷۳ ۴۸۸ ۴۵ ۰ ۴۳ ۰ ۴۷۵ ۴۸ ۴ ۱ ۳٬۱۷۰ ۶۰ ۶۳ ۳ ۰ ۰ ۷۳٬۸۱۰
۲۰ کاربر:Roozitaa ۵۹٬۶۸۱ ۲٬۴۷۱ ۲۹۵ ۳٬۵۰۰ ۳٬۷۷۵ ۲۱۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۳۸ ۷۴ ۰ ۹ ۱٬۶۶۶ ۲۱ ۴۰ ۱ ۲۴ ۰ ۷۳٬۱۴۵
۲۱ کاربر:FawikiPatroller ۴۸٬۴۹۱ ۱۶۵ ۱٬۳۱۴ ۱۰٬۱۷۵ ۸۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٬۹۳۷ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٬۱۴۷
۲۲ کاربر:Taddah ۶۱٬۵۵۹ ۳٬۷۹۰ ۱۷۶ ۱٬۲۱۷ ۹۲۲ ۳۵ ۵۹ ۰ ۰ ۰ ۲۶۲ ۳ ۶ ۲ ۱۰۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸٬۱۳۸
۲۳ کاربر:Ladsgroup ۲۷٬۳۰۰ ۱٬۹۳۳ ۳٬۱۸۲ ۸٬۴۵۰ ۱۴٬۰۸۷ ۵۹۶ ۹۷۲ ۳ ۸۵۰ ۰ ۶٬۳۱۰ ۷۵ ۵۹ ۹ ۲٬۲۵۱ ۱۳ ۱۷۰ ۸ ۶۸ ۱ ۶۶٬۳۶۶
۲۴ کاربر:Taranet ۳۳٬۵۰۰ ۲٬۴۴۴ ۸۰۵ ۸٬۶۴۶ ۶٬۳۸۶ ۲۰۴ ۲۱۴ ۱ ۸۹ ۰ ۱٬۵۸۸ ۹۸ ۱۹ ۱ ۴٬۴۶۸ ۷۲ ۳۴۰ ۱۳ ۰ ۰ ۵۸٬۹۱۴
۲۵ کاربر:Alishahss75ali ۳۷٬۶۲۹ ۱۳۳ ۶۲۴ ۱۱۳ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵ ۰ ۲ ۰ ۱۹٬۹۲۲ ۱۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۵۸٬۵۵۳
۲۶ کاربر:Mardetanha ۲۸٬۷۳۷ ۱٬۹۳۶ ۱٬۹۵۸ ۱۲٬۰۶۳ ۱۰٬۱۱۴ ۴۸۳ ۱۰۸ ۶ ۲۷۳ ۰ ۹۶۴ ۵۷ ۶ ۶ ۳۱۹ ۹ ۵۹ ۵ ۳ ۰ ۵۷٬۱۵۵
۲۷ کاربر:Gnosis ۲۴٬۴۶۲ ۱٬۱۲۴ ۴۲۳ ۱٬۷۱۲ ۲۰٬۹۴۷ ۱٬۲۲۱ ۳۱ ۰ ۵ ۰ ۵٬۶۴۲ ۷۰ ۰ ۰ ۲۲۶ ۱۱ ۹۱۹ ۲ ۰ ۰ ۵۶٬۸۰۲
۲۸ کاربر:Samuel T.Owen ۴۰٬۵۶۴ ۵۴۱ ۶۳۱ ۸٬۴۶۶ ۴٬۳۶۷ ۲۶۷ ۷۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۳۷۳ ۱۱ ۱۱ ۳ ۲۳۰ ۲ ۱۹۲ ۱ ۱ ۰ ۵۵٬۹۶۳
۲۹ کاربر:Saeidpourbabak ۳۵٬۳۹۷ ۵٬۹۶۹ ۷۸۲ ۲٬۰۹۴ ۵٬۳۴۰ ۶۶۲ ۱۱۲ ۰ ۰ ۰ ۲٬۷۰۲ ۹۴ ۲۹ ۷ ۱٬۰۷۸ ۱۳ ۱۱۰ ۱ ۳ ۱ ۵۴٬۳۹۷
۳۰ کاربر:سندباد ۳۰٬۶۱۸ ۲٬۹۹۴ ۷۱۹ ۷٬۶۵۶ ۵٬۶۳۷ ۱۷۰ ۱۴۵ ۳ ۰ ۰ ۵۷۸ ۵۸ ۱ ۰ ۲٬۲۳۹ ۷۲ ۳٬۲۳۰ ۷۴ ۰ ۰ ۵۴٬۱۹۴
۳۱ کاربر:KOLI ۲۵٬۰۱۵ ۸۴۹ ۲٬۲۹۹ ۹٬۸۷۶ ۴٬۳۹۶ ۴۵۰ ۱۸۹ ۱ ۱ ۰ ۶٬۴۷۹ ۱۳۲ ۴۸ ۱ ۲٬۳۹۴ ۵ ۱۰ ۰ ۷۳ ۰ ۵۲٬۲۴۰
۳۲ کاربر:Hamid Hassani ۴۰٬۵۶۵ ۲٬۱۳۵ ۱٬۰۹۱ ۲٬۵۳۲ ۳٬۱۴۰ ۱۶۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۹۹ ۴۴ ۳۵ ۵ ۹۴ ۹ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۵۱٬۶۳۵
۳۳ کاربر:همان ۴۲٬۲۸۶ ۱٬۵۶۶ ۲۱۵ ۳٬۲۳۶ ۱٬۹۲۳ ۶۴ ۵۲ ۱ ۱۲۶ ۰ ۲۴۴ ۴ ۵ ۰ ۱٬۰۹۷ ۴ ۲۲۶ ۳ ۰ ۰ ۵۱٬۰۵۷
۳۴ کاربر:Behnam mancini ۴۳٬۸۷۷ ۳۳۲ ۳۳۳ ۵۲۳ ۳٬۶۵۹ ۴۴ ۵۳۸ ۳ ۰ ۰ ۶۷۵ ۳ ۰ ۰ ۶۸۶ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰٬۶۸۰
۳۵ کاربر:Pirhayati ۴۱٬۵۳۸ ۱٬۵۶۲ ۱۹۵ ۱٬۳۱۹ ۱٬۸۴۴ ۵۱ ۸۲ ۰ ۰ ۰ ۴۴۵ ۲۸ ۶ ۱۰ ۱٬۶۶۷ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۸٬۸۲۰
۳۶ کاربر:Reza1615 ۱۷٬۰۵۱ ۳۹۲ ۱٬۲۹۶ ۷٬۴۹۵ ۹٬۱۴۲ ۳۲۰ ۲۰۲ ۰ ۱٬۲۹۸ ۰ ۷٬۷۵۹ ۷۲ ۴۸۷ ۱۹ ۱٬۸۸۱ ۳ ۳۳۹ ۲ ۰ ۰ ۴۷٬۸۲۹
۳۷ کاربر:GodNey ۳۵٬۳۴۱ ۱٬۵۰۹ ۳۲۹ ۳٬۱۷۳ ۱٬۹۱۴ ۱۸ ۵۶۹ ۱ ۰ ۰ ۳٬۰۷۴ ۱۲۱ ۸ ۲ ۶۲۵ ۰ ۱۵ ۰ ۲۱۵ ۳ ۴۶٬۹۴۴
۳۸ کاربر:Hanooz ۲۶٬۲۸۳ ۱٬۷۲۰ ۵۹۶ ۳٬۲۹۴ ۵٬۵۵۷ ۳۱۱ ۱٬۱۱۴ ۸ ۰ ۰ ۳٬۴۹۵ ۱۶۰ ۱۷ ۴۲ ۳٬۱۰۲ ۷ ۱۴ ۳ ۱۶۵ ۲ ۴۵٬۹۴۲
۳۹ کاربر:AbDaryaee ۳۹٬۹۸۱ ۶۶۲ ۳۳۸ ۱٬۴۱۳ ۱٬۲۴۱ ۲۷ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۲۰۱ ۳۱ ۰ ۳ ۵۳۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۴۵۷
۴۰ کاربر:زرشک ۳۵٬۹۱۱ ۱٬۳۴۵ ۱۳۲ ۱٬۱۸۳ ۲٬۱۱۹ ۸۷ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۲ ۴۱ ۰ ۰ ۱٬۴۷۷ ۳ ۲٬۲۲۳ ۷۰ ۰ ۰ ۴۵٬۳۵۳
۴۱ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۱٬۷۱۰ ۸۷۸ ۱۹۸ ۴٬۹۸۸ ۴٬۳۸۱ ۱۲۶ ۱٬۰۷۳ ۱۰ ۰ ۰ ۱٬۳۶۴ ۲۲ ۴ ۰ ۱۰٬۲۴۴ ۱۷ ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۰۹۲
۴۲ کاربر:Kourosh Tehrani ۴۱٬۳۲۰ ۱۳۶ ۲۹۲ ۱٬۵۷۳ ۹۲۱ ۲۷ ۵۴ ۰ ۱ ۰ ۲۹۰ ۱۴ ۱ ۲ ۳۱۰ ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۴۴٬۹۴۸
۴۳ کاربر:Mahdi Mousavi ۱۲٬۷۲۸ ۷۰۳ ۵۶۴ ۲۰٬۲۴۰ ۹٬۴۹۴ ۵۱۳ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۱۴۴ ۱۱ ۷ ۳ ۱۹ ۲ ۱۰ ۰ ۲ ۰ ۴۴٬۵۷۳
۴۴ کاربر:Raamin ۲۶٬۴۰۷ ۲٬۲۵۰ ۵۵۵ ۸٬۷۰۰ ۳٬۰۱۳ ۱۰۷ ۴۵۹ ۸ ۱۱۸ ۰ ۱٬۴۶۴ ۶۳ ۱۰ ۳ ۴۳۱ ۳۲ ۷۴۷ ۵۵ ۰ ۰ ۴۴٬۴۳۸
۴۵ کاربر:Fatemi ۲۴٬۷۱۹ ۲٬۱۹۸ ۱٬۹۶۷ ۴٬۲۶۰ ۳٬۳۴۵ ۱۰۹ ۲۰۳ ۰ ۳۶ ۰ ۱٬۰۵۵ ۴۵ ۷ ۳ ۵٬۶۰۸ ۴۰ ۱۴۷ ۱ ۱۴ ۰ ۴۳٬۷۷۸
۴۶ کاربر:Arash.pt ۲۱٬۲۹۹ ۷۹۰ ۱٬۷۱۱ ۹٬۳۷۱ ۷٬۷۸۵ ۳۳۲ ۷ ۰ ۱۵۶ ۰ ۳۳۶ ۱۴ ۴ ۱ ۱٬۸۹۱ ۱ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۴۳٬۷۵۱
۴۷ کاربر:Ebrahim ۱۶٬۸۲۹ ۵۹۳ ۸۶۸ ۲٬۶۶۴ ۵٬۰۴۲ ۱۵۹ ۱۳۴ ۰ ۴٬۱۱۱ ۰ ۶٬۷۳۸ ۷۱ ۱۰۲ ۹ ۴٬۵۳۶ ۷ ۵۲ ۱ ۱۹۱ ۱۱ ۴۲٬۲۰۶
۴۸ کاربر:Poya-P ۳۱٬۴۶۳ ۴۹۹ ۶۳۷ ۶٬۱۵۴ ۱٬۱۰۵ ۳۱۶ ۳۲ ۱ ۰ ۰ ۱۴۶ ۲۹ ۱۴ ۱۹ ۵۰ ۸ ۹ ۳۷ ۰ ۰ ۴۰٬۵۲۰
۴۹ کاربر:مهرنگار ۱۷٬۸۳۶ ۱٬۳۴۶ ۷۳۸ ۱۲٬۱۳۹ ۷٬۲۴۸ ۹۵۰ ۴ ۰ ۲۰ ۰ ۶۹ ۱۳ ۲ ۷ ۵۵ ۱۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۴۰٬۴۵۰
۵۰ کاربر:Rizorius ۲۸٬۸۰۱ ۱٬۴۷۴ ۱٬۵۸۴ ۱٬۷۹۶ ۱٬۲۶۸ ۳۷ ۱۱۹ ۰ ۰ ۰ ۳٬۱۴۵ ۳۵ ۱ ۲ ۱٬۶۳۳ ۲ ۲۹۳ ۱ ۳ ۰ ۴۰٬۲۰۰
۵۱ کاربر:Hosseinronaghi ۲۳٬۷۰۶ ۵۴۳ ۳۷۶ ۱٬۰۱۱ ۹۱۰ ۷۳ ۳۰۹ ۰ ۰ ۰ ۴۳۸ ۵۹ ۴ ۳ ۱۲٬۴۴۷ ۵۱ ۴۲ ۰ ۱۱ ۰ ۳۹٬۹۹۰
۵۲ کاربر:جواد ۱۰٬۵۵۵ ۴۱۱ ۱٬۰۲۶ ۲٬۵۵۵ ۱٬۶۸۳ ۷۴ ۵۰ ۰ ۳۷ ۰ ۹۸۳ ۳ ۵ ۲ ۲۱٬۸۶۵ ۹ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۳۷۶
۵۳ کاربر:SalmanZ ۲۹٬۷۵۵ ۲۹۴ ۶۳۰ ۳٬۳۱۸ ۴٬۶۱۵ ۱۹۸ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۱۷۳ ۱۹ ۶ ۴ ۱۲۷ ۴ ۱۱ ۴ ۰ ۰ ۳۹٬۲۵۷
۵۴ کاربر:Freshman404 ۲۷٬۶۹۲ ۲۷۰ ۱٬۵۱۷ ۴٬۵۹۴ ۳٬۸۰۱ ۱۴۳ ۴۰ ۱ ۰ ۰ ۵۰۶ ۱۴ ۳۶ ۱ ۴۰۹ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۰۲۸
۵۵ کاربر:Shahnamk ۱۵٬۶۴۵ ۶۰۶ ۱٬۲۱۵ ۱۷٬۶۰۰ ۳٬۲۰۰ ۵۹ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱ ۱ ۵۶ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳۸٬۷۸۵
۵۶ کاربر:Behaafarid ۱۵٬۴۶۶ ۲٬۴۸۸ ۱٬۴۷۳ ۱۰٬۸۸۷ ۵٬۵۳۸ ۶۰۷ ۵۴ ۰ ۴۱۸ ۰ ۱٬۲۳۷ ۱۶۵ ۳۷ ۲ ۱۸۶ ۱۸ ۳۶ ۱۶ ۰ ۰ ۳۸٬۶۶۱
۵۷ کاربر:Farzan44 ۳۵٬۳۲۶ ۲۵۰ ۲۵۵ ۷۱۳ ۱٬۳۱۴ ۲ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۶۹ ۸ ۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸٬۱۳۲
۵۸ کاربر:Aryagolparvar ۳۴٬۵۷۹ ۲۶ ۳۳ ۲۹۳ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۰ ۰ ۲٬۱۱۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۷٬۳۲۶
۵۹ کاربر:Mojtabakd ۱۳٬۹۷۹ ۱٬۴۸۰ ۸۶۱ ۳٬۰۴۶ ۴٬۰۸۶ ۷۸ ۴۷ ۰ ۰ ۰ ۴٬۳۶۴ ۱۵۹ ۳ ۰ ۷٬۴۱۶ ۲۰ ۲۳۴ ۲ ۹۴۷ ۲۰ ۳۶٬۷۶۳
۶۰ کاربر:Sa.vakilian ۱۲٬۶۵۸ ۳٬۴۸۹ ۱۳۹ ۳٬۵۶۲ ۱۱٬۲۸۰ ۲٬۶۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۰۳۶ ۴۴۸ ۱ ۰ ۳۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶٬۳۲۹
۶۱ کاربر:Meisam ۲۲٬۴۴۳ ۵۲۰ ۱٬۱۱۵ ۷٬۰۲۵ ۱٬۹۲۹ ۵۳ ۴۷۸ ۰ ۲۵ ۰ ۹۱۳ ۱۵ ۸ ۳ ۱٬۵۲۹ ۴ ۶ ۲ ۳ ۰ ۳۶٬۰۷۲
۶۲ کاربر:Hamedvahid ۲۳٬۸۷۸ ۲٬۲۲۵ ۳٬۱۷۵ ۱٬۰۱۹ ۱٬۰۹۲ ۶۰ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۳٬۱۱۷ ۱۴۷ ۰ ۰ ۵۲۵ ۴ ۴۶۴ ۲۱ ۹۵ ۲ ۳۶٬۰۲۱
۶۳ کاربر:Sanchooli ۳۱٬۴۳۴ ۲۴۸ ۲۲۹ ۱٬۴۴۸ ۷۸۲ ۲۰ ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶ ۰ ۱ ۰ ۱٬۳۹۴ ۱ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۳۵٬۸۲۴
۶۴ کاربر:محمديان ۲۹٬۴۹۶ ۱۴۵ ۶۲۲ ۲٬۹۹۴ ۵۴۸ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۸۳۶ ۰ ۰ ۰ ۹۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۷۵۲
۶۵ کاربر:زاید الوصف ۲۸٬۸۰۴ ۱۵۱ ۴۱ ۲۲۲ ۴٬۴۰۰ ۴ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰ ۰ ۵۴۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۳۴۶
۶۶ کاربر:MelancholieBot ۲۹٬۶۳۳ ۰ ۱ ۱۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴٬۱۶۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۳٬۹۱۵
۶۷ کاربر:Mahdy Saffar ۱۹٬۱۰۵ ۱٬۰۶۸ ۳۷۴ ۵٬۴۸۰ ۳٬۱۰۱ ۲۹۳ ۱۷ ۰ ۶۵ ۰ ۲٬۱۲۰ ۶۲ ۱۷ ۲ ۱٬۵۳۹ ۱۳ ۲۷ ۳ ۲۱ ۰ ۳۳٬۳۲۰
۶۸ کاربر:Elmju ۲۲٬۹۷۷ ۱٬۶۸۳ ۶۴۳ ۳٬۲۱۷ ۱٬۴۵۹ ۸۰ ۸۴ ۰ ۴ ۰ ۲٬۰۸۳ ۴۰ ۴ ۰ ۹۵۶ ۲ ۴۹ ۱ ۱۱ ۰ ۳۳٬۲۹۴
۶۹ کاربر:Chyah ۲۶٬۴۸۱ ۳۹۹ ۱٬۱۱۴ ۱٬۶۱۸ ۲۷۰ ۲۰ ۱۰۳ ۰ ۰ ۰ ۵۷۴ ۲۰ ۰ ۰ ۲٬۰۰۷ ۷ ۱۷۸ ۲ ۲ ۰ ۳۲٬۷۹۵
۷۰ کاربر:ZxxZxxZ ۱۳٬۹۶۵ ۱٬۳۴۰ ۵۵۹ ۲٬۹۲۱ ۳٬۱۹۳ ۲۱۳ ۱۴ ۱ ۲۵۵ ۰ ۶٬۹۵۳ ۱۹۰ ۲۸ ۵ ۱٬۷۰۰ ۱۲ ۴۲۸ ۲۲ ۴۷ ۵ ۳۱٬۸۹۱
۷۱ کاربر:Behzad39 ۹٬۱۶۵ ۹۵۴ ۱٬۲۲۸ ۷٬۴۱۳ ۱۰٬۲۲۵ ۱٬۵۸۳ ۶ ۰ ۹۲ ۰ ۶۷۳ ۱۳۲ ۲ ۷ ۴۸ ۶ ۸۴ ۳ ۰ ۰ ۳۱٬۶۲۶
۷۲ کاربر:Amirreza ۲۵٬۵۸۵ ۷۵۶ ۳۵۳ ۱٬۱۲۷ ۹۳۳ ۳ ۱۹۹ ۰ ۰ ۰ ۶۵۷ ۲۰ ۱ ۰ ۱٬۱۹۸ ۴ ۲۶ ۴ ۰ ۰ ۳۰٬۸۶۹
۷۳ کاربر:Q2020 ۱۹٬۳۶۹ ۳۴۶ ۱٬۲۴۵ ۶٬۳۹۲ ۱٬۸۵۱ ۸۰ ۴۶۶ ۰ ۰ ۰ ۲۹۹ ۷ ۲۰ ۷ ۵۴۹ ۰ ۱۰ ۷ ۰ ۰ ۳۰٬۷۲۶
۷۴ کاربر:Iroony ۲۱٬۶۷۹ ۲٬۱۱۷ ۵۱۷ ۴٬۵۰۲ ۱٬۳۰۵ ۷ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶ ۵ ۰ ۰ ۳۲۴ ۷ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰٬۵۸۹
۷۵ کاربر:ImanFakhri ۱۹٬۰۸۹ ۵۸۰ ۲٬۲۲۶ ۲٬۵۸۳ ۴٬۵۱۲ ۵۶ ۵ ۰ ۴ ۰ ۷۲۱ ۱۱ ۲ ۰ ۱۶۵ ۲ ۱۸ ۴ ۲ ۰ ۲۹٬۹۸۳
۷۶ کاربر:Gharouni ۱۹٬۰۶۳ ۶۷۰ ۱٬۱۷۰ ۵٬۹۲۲ ۲٬۱۶۴ ۲۲۰ ۱۳ ۱ ۰ ۰ ۷۰ ۱۹ ۱۸ ۱۲ ۶۰ ۳ ۲ ۲ ۱ ۰ ۲۹٬۴۱۹
۷۷ کاربر:نوژن ۱۶٬۴۹۸ ۱٬۱۷۰ ۴۳۲ ۴٬۲۵۷ ۵٬۰۲۵ ۱۴۱ ۲۵ ۲ ۳۶ ۰ ۵۳۰ ۱۰ ۰ ۰ ۹۸۳ ۱ ۶۷ ۲ ۰ ۰ ۲۹٬۱۸۱
۷۸ کاربر:Mojtaba2361 ۱۶٬۶۱۵ ۴۲۰ ۱٬۷۷۲ ۴٬۱۱۴ ۱٬۶۰۱ ۸۹ ۷۱ ۰ ۰ ۰ ۲٬۵۰۲ ۲۹ ۱ ۰ ۱٬۷۱۳ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲۸٬۹۳۲
۷۹ کاربر:Abtinb ۲۲٬۲۵۴ ۶۳۹ ۱۷۵ ۲٬۰۹۲ ۱٬۲۹۱ ۱۲ ۱۳۸ ۰ ۰ ۰ ۳۵۵ ۸ ۰ ۰ ۱٬۹۳۲ ۷ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۹۳۱
۸۰ کاربر:Amirali-E ۲۵٬۴۰۴ ۹۴ ۴۵۳ ۵۶۲ ۷۲۰ ۵ ۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۱٬۰۹۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۵۷۶
۸۱ کاربر:Ariobarzan ۲۰٬۶۴۲ ۱٬۵۶۰ ۱۸۱ ۲٬۳۴۳ ۳٬۰۶۷ ۱۴۴ ۳۱ ۰ ۴ ۰ ۴۵۵ ۱۷ ۴ ۰ ۸۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۵۳۶
۸۲ کاربر:Ahmad252 ۸٬۴۶۸ ۸۲۹ ۲٬۲۶۷ ۵٬۵۲۹ ۷٬۱۳۳ ۴۲۷ ۶۰ ۶ ۰ ۰ ۲٬۴۶۶ ۲۲۳ ۷ ۹ ۴۱۸ ۹ ۲۰ ۳ ۲۲۷ ۰ ۲۸٬۱۴۶
۸۳ کاربر:Gm110m ۲۳٬۰۴۸ ۲۹۶ ۲۴۲ ۲٬۹۷۴ ۱٬۲۹۹ ۴۱ ۱۹۴ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۱۴۱
۸۴ کاربر:Shkuru Afshar ۱۴٬۱۹۰ ۲۷۸ ۱۳۶ ۷۵۵ ۷۶۶ ۱۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۵٬۳۴۲ ۲۵۰ ۰ ۰ ۶٬۰۷۵ ۲ ۰ ۰ ۱۲۵ ۴۳ ۲۸٬۰۱۰
۸۵ کاربر:ArefKabi ۲۲٬۴۹۳ ۴۶ ۲۲۶ ۳٬۱۷۱ ۱٬۷۷۵ ۳۹ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۴۷ ۶ ۲ ۱ ۶۵ ۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۲۷٬۹۰۶
۸۶ کاربر:Salarabdolmohamadian ۱۹٬۶۳۴ ۹۴۲ ۶۳۳ ۱٬۰۱۶ ۲٬۰۵۱ ۳۰ ۹۰ ۴ ۰ ۰ ۲٬۰۲۳ ۳۹۸ ۰ ۰ ۶۹۴ ۵۴ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۲۷٬۷۳۴
۸۷ کاربر:Cobain ۱۸٬۸۴۵ ۵۱۷ ۹۳ ۲٬۶۴۱ ۷۵۴ ۱۸ ۲۶۰ ۲ ۰ ۰ ۱۰۵ ۱۰ ۱ ۰ ۳٬۶۵۷ ۱ ۷۹۹ ۴ ۰ ۰ ۲۷٬۷۰۸
۸۸ کاربر:قلی زادگان ۲۱٬۲۲۲ ۴۱۴ ۳۴۶ ۷۵۷ ۱٬۲۱۲ ۱۹ ۱۶۸ ۰ ۰ ۰ ۲٬۲۹۲ ۱۴ ۰ ۰ ۷۵۵ ۰ ۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۲۷٬۶۲۱
۸۹ کاربر:HADI ۱۵٬۵۸۰ ۲٬۴۸۴ ۱۰۲ ۲۷۱ ۱٬۲۱۲ ۴۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۱۹۳ ۱۱ ۰ ۰ ۶٬۵۰۶ ۲ ۳ ۰ ۱ ۰ ۲۷٬۴۳۰
۹۰ کاربر:Senemmar ۱۷٬۵۴۹ ۱٬۵۱۲ ۳۱۸ ۴٬۳۳۳ ۱٬۱۰۱ ۶۵ ۱۵۳ ۰ ۰ ۰ ۱٬۰۰۷ ۱۳۹ ۲۸ ۱ ۹۶۷ ۳۴ ۷۹ ۳۲ ۰ ۰ ۲۷٬۳۳۳
۹۱ کاربر:ارژنگ ۱۸٬۹۷۴ ۱٬۴۸۹ ۱۸۱ ۳٬۲۰۳ ۱٬۹۱۶ ۱۱۸ ۲ ۰ ۱۸ ۰ ۱۴۴ ۳ ۲ ۰ ۸۰۹ ۷ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۲۶٬۸۷۸
۹۲ کاربر:Sayenevisande ۲۱٬۶۳۳ ۵۸۹ ۳۵۶ ۲٬۲۰۰ ۱٬۲۱۶ ۲۷ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰ ۴ ۱ ۰ ۳۳۷ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۲۶٬۵۰۹
۹۳ کاربر:کامران اورفه ۱۴٬۷۴۹ ۴۸۳ ۴۲۱ ۱٬۰۱۷ ۴٬۸۱۱ ۷۲ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۶۷ ۳ ۱ ۰ ۲٬۴۹۶ ۱۳ ۴۵۷ ۰ ۰ ۰ ۲۶٬۴۹۰
۹۴ کاربر:Telluride ۱۶٬۴۴۶ ۷۷۲ ۱٬۲۸۰ ۴٬۱۶۲ ۳٬۴۲۰ ۱۰۴ ۲۰ ۰ ۶ ۰ ۱۰۱ ۱۰ ۲ ۰ ۷۰ ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ۲۶٬۴۶۸
۹۵ کاربر:Benyamin ۱۵٬۵۰۰ ۱٬۷۴۸ ۳۲۲ ۱٬۷۰۴ ۲٬۷۶۸ ۳۹۹ ۴۹ ۰ ۰ ۰ ۱٬۹۹۸ ۱۴۵ ۰ ۳ ۸۱۱ ۱۱ ۸ ۱ ۲۶ ۱۲ ۲۵٬۵۰۹
۹۶ کاربر:AmirŞah ۲۴٬۲۴۵ ۱۰ ۵۵ ۱۶۲ ۶۷ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵٬۱۱۶
۹۷ کاربر:Milad ۲۱٬۰۸۵ ۲۸ ۷۹۴ ۱٬۶۰۸ ۶۵۱ ۶ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳۱۰ ۰ ۹ ۰ ۹۳ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲۴٬۶۰۲
۹۸ کاربر:محک ۱۱٬۹۸۴ ۱٬۲۴۲ ۱٬۲۷۰ ۱٬۵۴۳ ۵٬۲۶۳ ۲۳۰ ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۱٬۶۳۹ ۶۵ ۱ ۰ ۱۹۴ ۲۳ ۸۷۷ ۲۰ ۲۱ ۰ ۲۴٬۴۲۴
۹۹ کاربر:Shawarsh ۱۹٬۵۸۹ ۶۱۹ ۵۱۶ ۱٬۰۱۰ ۱٬۳۹۲ ۴۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲۰۵ ۲ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۲۳٬۴۱۰
۱۰۰ کاربر:Hootandolati ۱۵٬۰۰۸ ۱٬۲۸۴ ۸۷۷ ۲٬۴۵۹ ۳٬۰۴۳ ۲۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۶ ۹۷ ۱ ۲۳ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳٬۳۳۵