ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ویرایش در فضاهای نام

آخرین به روز رسانی: ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

ردیف کاربر مقاله بحث کاربر بحث کاربر ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا پرونده بحث پرونده مدیاویکی بحث مدیاویکی الگو بحث الگو راهنما بحث راهنما رده بحث رده درگاه بحث درگاه پودمان بحث پودمان جمع کل
۱ کاربر:Modern Sciences ۱۶۶٬۳۵۹ ۵٬۰۶۴ ۲٬۵۶۲ ۱۲٬۲۱۳ ۷٬۰۱۱ ۷۳ ۱٬۰۳۴ ۱۱ ۰ ۰ ۱۹٬۷۰۲ ۱۳۷ ۱۰ ۰ ۱۴۵٬۹۱۳ ۱۷۷ ۲۴۵ ۷ ۸۷ ۰ ۳۶۱٬۳۶۹
۲ کاربر:Kasir ۲۴۰٬۷۰۱ ۴٬۳۱۹ ۱٬۷۹۴ ۷٬۶۹۶ ۱۱٬۶۶۵ ۲۶۷ ۳٬۳۵۸ ۱ ۰ ۰ ۱۵٬۱۲۵ ۴۷ ۲۴ ۰ ۲۳٬۷۶۱ ۳۲ ۱۱ ۱ ۲۹۹ ۲ ۳۰۹٬۲۲۲
۳ کاربر:Jeeputer ۶۴٬۵۵۸ ۳٬۹۱۲ ۷٬۳۲۰ ۲۰٬۹۰۲ ۱۸٬۷۲۶ ۴۶۵ ۴۸۱ ۰ ۶۲۹ ۰ ۱۶٬۴۱۰ ۶۰۴ ۱۵۸ ۱۰ ۶۸٬۶۳۸ ۴۳ ۲۷۶ ۵ ۱٬۹۶۱ ۴۷ ۲۰۶٬۶۲۸
۴ کاربر:Darafsh ۱۷۳٬۸۰۷ ۱٬۷۶۲ ۲٬۶۱۸ ۷٬۰۳۵ ۸٬۷۶۲ ۳۸۳ ۳۶۷ ۰ ۱۰۱ ۰ ۵٬۷۸۹ ۶۷ ۱۳ ۴ ۵٬۱۷۵ ۵۵ ۱۸۰ ۱ ۳۷ ۰ ۲۰۶٬۱۶۶
۵ کاربر:ماني ۱۳۹٬۶۴۴ ۱۱٬۹۳۹ ۴۶۲ ۸٬۵۴۵ ۴٬۱۶۲ ۳۲۱ ۳۸۷ ۱۰ ۱ ۰ ۱۰٬۲۷۷ ۲۳۰ ۲ ۰ ۳٬۲۶۴ ۵۱ ۱۷۲ ۱۳ ۵ ۰ ۱۷۹٬۵۰۷
۶ کاربر:Luckie Luke ۸۸٬۲۱۸ ۲٬۶۷۹ ۲٬۲۳۷ ۱۱٬۳۸۴ ۴٬۳۶۸ ۲۴ ۱٬۰۹۲ ۲ ۰ ۰ ۶٬۴۱۷ ۴۷ ۲ ۱ ۲۵٬۷۱۱ ۳۳ ۴۳ ۱ ۶۸ ۰ ۱۵۳٬۸۹۸
۷ کاربر:Persia ۱۰۲٬۰۸۲ ۲٬۹۶۰ ۱٬۴۴۱ ۵٬۸۸۵ ۱۶٬۰۵۵ ۷۳۴ ۶۶۸ ۰ ۳۲ ۰ ۲٬۵۶۰ ۱۰۴ ۱۶ ۰ ۱٬۵۲۲ ۱۱ ۱۱٬۷۵۹ ۴۴ ۵ ۰ ۱۴۶٬۴۹۲
۸ کاربر:World Cup 2010 ۱۱۲٬۹۴۴ ۲٬۸۸۲ ۲۵۳ ۱٬۳۳۷ ۱٬۱۵۳ ۷ ۳۴۸ ۰ ۰ ۰ ۷٬۶۵۱ ۲۴ ۰ ۰ ۱۸٬۴۳۵ ۲۸ ۲۵ ۰ ۱ ۰ ۱۴۵٬۱۰۴
۹ کاربر:Tisfoon ۱۲۳٬۵۶۰ ۳٬۳۷۵ ۱٬۱۲۹ ۱٬۴۶۰ ۳٬۳۹۷ ۲۱ ۱٬۵۸۹ ۰ ۰ ۰ ۲٬۰۹۰ ۳ ۴ ۰ ۱٬۷۲۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۳۸٬۳۸۴
۱۰ کاربر:Yamaha5 ۵۲٬۶۶۵ ۴٬۷۲۴ ۳٬۷۷۰ ۹٬۷۷۶ ۲۳٬۴۱۵ ۱٬۱۰۷ ۱۹۱ ۳ ۳٬۷۲۳ ۰ ۱۳٬۹۴۷ ۱۵۶ ۴۵۶ ۸ ۱۳٬۰۶۰ ۱۸ ۵۶ ۰ ۲٬۹۱۹ ۲۱ ۱۳۰٬۲۲۵
۱۱ کاربر:Sunfyre ۴۷٬۰۷۷ ۱۰٬۱۴۶ ۱٬۷۶۰ ۹٬۷۲۰ ۴۰٬۶۳۹ ۵٬۱۹۸ ۳۹۸ ۵ ۹۸ ۰ ۸٬۰۴۸ ۱٬۱۰۸ ۵۴ ۴۳ ۱٬۴۴۱ ۷۹ ۱٬۱۱۱ ۲۶ ۶۷ ۵ ۱۲۷٬۲۵۷
۱۲ کاربر:Dalba ۷۶٬۴۶۵ ۲٬۷۲۶ ۲٬۵۹۹ ۷٬۶۴۵ ۷٬۵۰۰ ۵۲۳ ۱۴۵ ۱ ۱٬۳۳۴ ۰ ۵٬۴۲۴ ۲۷۴ ۱۷۱ ۳۹ ۱۱٬۲۷۹ ۱۴۹ ۲۰۱ ۸ ۲۹۰ ۲۱ ۱۱۶٬۹۳۷
۱۳ کاربر:Wikimostafa ۷۳٬۵۳۲ ۱۲٬۶۰۲ ۲۸۰ ۳٬۵۰۲ ۶٬۷۶۷ ۱٬۳۸۰ ۱٬۶۲۷ ۱ ۰ ۰ ۱٬۴۶۳ ۶۸ ۱۸ ۳۰ ۸٬۶۱۶ ۴۶ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۰۹٬۹۳۹
۱۴ کاربر:Ali.eblis1 ۸۵٬۵۵۷ ۷۶۰ ۷۶ ۱٬۱۷۵ ۱٬۳۶۹ ۳ ۱٬۳۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۹۶۸ ۴۰ ۸ ۱ ۹٬۶۷۳ ۰ ۳۷۱ ۰ ۰ ۰ ۱۰۲٬۳۷۰
۱۵ کاربر:Huji ۲۶٬۵۷۳ ۲٬۶۸۲ ۳٬۰۳۹ ۱۴٬۰۸۵ ۲۹٬۵۳۱ ۴٬۲۶۹ ۵۱۱ ۳ ۱٬۹۲۷ ۰ ۷٬۴۶۷ ۴۷۵ ۱۶۷ ۲۶ ۲٬۷۸۵ ۲۳ ۱۱۲ ۱۹ ۳۹۶ ۵۰ ۹۴٬۶۶۸
۱۶ کاربر:Roozitaa ۷۱٬۰۱۳ ۲٬۹۴۷ ۳۷۲ ۳٬۶۷۵ ۴٬۳۴۲ ۲۲۶ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۵۷۶ ۷۴ ۰ ۹ ۱٬۸۶۰ ۲۱ ۴۲ ۱ ۲۴ ۰ ۸۶٬۲۵۲
۱۷ کاربر:Alborzagros ۵۲٬۶۹۱ ۹۳۶ ۱٬۳۹۸ ۲٬۹۳۱ ۱۳٬۲۳۳ ۲۹۵ ۷۶۰ ۵ ۰ ۰ ۶٬۶۴۸ ۱۲۰ ۶ ۲ ۲٬۵۵۹ ۲ ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۸۱٬۶۴۵
۱۸ کاربر:Sicaspi ۵۱٬۲۱۶ ۷٬۲۶۳ ۷۷۰ ۴٬۶۳۷ ۱۰٬۶۱۶ ۱٬۰۲۶ ۱۴۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۳۱ ۱۹۷ ۹ ۱۶ ۹۹۹ ۴۰ ۴۰۹ ۱۰ ۲ ۰ ۷۹٬۱۰۱
۱۹ کاربر:Taddah ۷۱٬۳۷۳ ۴٬۰۳۴ ۱۸۰ ۱٬۳۵۵ ۹۸۷ ۳۵ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۵ ۵ ۸ ۲ ۱۱۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸٬۴۴۸
۲۰ کاربر:4nn1l2 ۳۸٬۰۰۴ ۷٬۵۶۲ ۳۴۵ ۵٬۹۶۳ ۱۳٬۱۳۲ ۲٬۸۲۰ ۱۰۵ ۱ ۵ ۰ ۴٬۸۴۳ ۴۹۷ ۴۹۲ ۱۳۷ ۱٬۵۰۷ ۲۴ ۱٬۲۱۸ ۲۳ ۱۶۹ ۶ ۷۶٬۹۸۵
۲۱ کاربر:Arash ۵۴٬۶۴۰ ۱٬۳۲۷ ۱٬۴۷۷ ۶٬۸۷۲ ۵٬۵۰۳ ۴۸۸ ۴۵ ۰ ۴۳ ۰ ۴۷۶ ۴۸ ۴ ۱ ۳٬۲۳۴ ۶۰ ۶۳ ۳ ۰ ۰ ۷۴٬۳۰۱
۲۲ کاربر:FawikiPatroller ۴۸٬۴۰۰ ۱۶۵ ۱٬۳۱۱ ۱۰٬۱۷۵ ۸۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٬۹۳۷ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲٬۰۵۹
۲۳ کاربر:Ladsgroup ۲۸٬۰۰۸ ۲٬۰۴۲ ۳٬۲۲۲ ۸٬۷۹۲ ۱۵٬۵۰۵ ۶۰۸ ۹۶۰ ۳ ۸۷۷ ۰ ۶٬۳۹۰ ۷۹ ۶۱ ۹ ۲٬۲۵۲ ۱۳ ۱۷۱ ۸ ۷۳ ۱ ۶۹٬۱۰۷
۲۴ کاربر:Behnam mancini ۵۴٬۱۳۱ ۳۴۷ ۳۵۵ ۵۷۶ ۴٬۱۳۳ ۴۴ ۷۸۶ ۳ ۰ ۰ ۲٬۱۵۳ ۳ ۰ ۱ ۸۲۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳٬۳۶۰
۲۵ کاربر:GodNey ۴۹٬۲۱۱ ۱٬۷۶۷ ۱۶۱ ۳٬۶۶۲ ۲٬۲۶۶ ۱۸ ۷۷۸ ۱ ۰ ۰ ۳٬۲۹۴ ۱۳۷ ۸ ۲ ۶۵۱ ۰ ۱۵ ۰ ۲۲۷ ۳ ۶۲٬۲۵۲
۲۶ کاربر:Aryagolparvar ۵۴٬۸۴۳ ۲۹ ۵۴ ۳۰۱ ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۸ ۰ ۰ ۰ ۴٬۶۱۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۰٬۲۷۰
۲۷ کاربر:Alishahss75ali ۳۷٬۷۰۸ ۱۳۳ ۶۲۴ ۱۱۳ ۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵ ۰ ۲ ۰ ۲۰٬۳۰۶ ۱۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۵۹٬۰۱۵
۲۸ کاربر:Taranet ۳۳٬۴۶۱ ۲٬۴۱۹ ۸۰۲ ۸٬۶۵۱ ۶٬۳۸۶ ۲۰۴ ۲۱۲ ۰ ۸۹ ۰ ۱٬۵۸۶ ۹۸ ۱۹ ۱ ۴٬۴۶۸ ۷۲ ۳۴۰ ۱۳ ۰ ۰ ۵۸٬۸۴۷
۲۹ کاربر:Mardetanha ۲۹٬۲۰۹ ۱٬۹۴۲ ۱٬۹۵۲ ۱۲٬۰۷۷ ۱۰٬۱۵۷ ۴۸۴ ۹۲ ۶ ۲۷۴ ۰ ۹۶۶ ۵۷ ۶ ۶ ۳۲۰ ۹ ۵۹ ۵ ۳ ۰ ۵۷٬۶۷۱
۳۰ کاربر:Gnosis ۲۴٬۴۹۹ ۱٬۱۲۱ ۴۲۲ ۱٬۷۱۹ ۲۰٬۹۵۷ ۱٬۲۲۱ ۲۳ ۱ ۵ ۰ ۵٬۶۴۲ ۷۰ ۰ ۰ ۲۲۶ ۱۱ ۹۱۹ ۲ ۰ ۰ ۵۶٬۸۴۵
۳۱ کاربر:Samuel T.Owen ۴۰٬۴۷۷ ۵۳۶ ۶۲۷ ۸٬۴۶۶ ۴٬۳۶۷ ۲۶۷ ۷۹ ۰ ۱۹۵ ۰ ۳۷۰ ۱۱ ۱۱ ۳ ۲۳۰ ۲ ۱۹۲ ۱ ۱ ۰ ۵۵٬۸۶۸
۳۲ کاربر:Saeidpourbabak ۳۶٬۳۷۷ ۶٬۰۲۶ ۷۸۳ ۲٬۱۴۹ ۵٬۳۸۹ ۶۶۴ ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۲٬۷۱۲ ۹۵ ۳۰ ۷ ۱٬۰۷۷ ۱۳ ۱۱۰ ۱ ۳ ۱ ۵۵٬۵۵۱
۳۳ کاربر:Q2020 ۳۳٬۰۲۲ ۹۵۶ ۲٬۲۶۱ ۱۰٬۷۷۴ ۴٬۸۴۰ ۱۶۶ ۹۶۱ ۰ ۴ ۰ ۳۹۶ ۱۴ ۳۶ ۱۲ ۱٬۰۴۹ ۴ ۱۳ ۱۳ ۱ ۰ ۵۴٬۷۱۷
۳۴ کاربر:KOLI ۲۶٬۴۷۶ ۸۸۴ ۲٬۳۱۲ ۱۰٬۰۸۶ ۴٬۵۳۹ ۴۵۵ ۲۰۳ ۰ ۱ ۰ ۶٬۵۹۴ ۱۴۱ ۴۸ ۱ ۲٬۴۴۶ ۵ ۱۰ ۰ ۷۳ ۰ ۵۴٬۲۸۷
۳۵ کاربر:AbDaryaee ۴۸٬۲۴۹ ۶۶۶ ۲۶۴ ۱٬۴۶۷ ۱٬۵۶۷ ۲۸ ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۹۰ ۴۰ ۰ ۳ ۵۶۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۴٬۲۷۰
۳۶ کاربر:سندباد ۳۰٬۵۶۲ ۲٬۹۶۲ ۷۱۹ ۷٬۶۵۶ ۵٬۶۳۳ ۱۷۰ ۱۳۲ ۳ ۰ ۰ ۵۷۸ ۵۸ ۱ ۰ ۲٬۲۳۹ ۷۲ ۳٬۲۳۰ ۷۴ ۰ ۰ ۵۴٬۰۹۰
۳۷ کاربر:Hamid Hassani ۴۰٬۴۷۸ ۲٬۱۲۱ ۱٬۰۹۱ ۲٬۵۳۲ ۳٬۱۴۰ ۱۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۹۹ ۴۴ ۳۵ ۵ ۹۴ ۹ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۵۱٬۵۴۰
۳۸ کاربر:همان ۴۲٬۲۶۵ ۱٬۵۶۶ ۲۱۵ ۳٬۲۳۶ ۱٬۹۲۳ ۶۴ ۵۲ ۱ ۱۲۶ ۰ ۲۴۴ ۴ ۵ ۰ ۱٬۰۹۷ ۴ ۲۲۶ ۳ ۰ ۰ ۵۱٬۰۳۴
۳۹ کاربر:Pirhayati ۴۲٬۹۹۲ ۱٬۶۱۳ ۱۹۵ ۱٬۴۰۳ ۲٬۰۵۷ ۵۵ ۸۳ ۰ ۰ ۰ ۴۶۷ ۲۸ ۶ ۱۰ ۱٬۷۳۶ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵۰٬۷۱۶
۴۰ کاربر:AKhaleghizadeh ۳۶٬۱۶۲ ۵٬۶۷۷ ۴۷۴ ۹۶۴ ۱٬۳۵۱ ۳۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۰۳ ۱۶ ۲ ۰ ۱٬۴۲۱ ۲ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۹۷۷
۴۱ کاربر:Shahnamk ۱۷٬۴۶۲ ۶۹۸ ۱٬۷۶۲ ۲۳٬۰۴۰ ۳٬۸۲۷ ۶۶ ۹۵ ۰ ۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲ ۱ ۵۸ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۹۵۲
۴۲ کاربر:Reza1615 ۱۷٬۰۳۳ ۳۹۲ ۱٬۲۹۶ ۷٬۴۹۵ ۹٬۱۳۷ ۳۲۰ ۲۰۱ ۰ ۱٬۲۹۸ ۰ ۷٬۷۵۸ ۷۲ ۴۸۷ ۱۹ ۱٬۸۸۰ ۳ ۳۳۹ ۲ ۰ ۰ ۴۷٬۸۰۳
۴۳ کاربر:Kourosh Tehrani ۴۲٬۴۴۸ ۱۳۷ ۲۹۵ ۱٬۷۴۸ ۱٬۸۸۵ ۲۷ ۵۵ ۰ ۱ ۰ ۳۱۷ ۱۷ ۱ ۲ ۳۱۵ ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۴۷٬۲۶۴
۴۴ کاربر:Mahdi Mousavi ۱۳٬۳۵۶ ۷۸۹ ۶۳۷ ۲۱٬۵۴۷ ۹٬۹۶۲ ۵۴۴ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵۳ ۱۱ ۷ ۳ ۱۸ ۲ ۱۰ ۰ ۲ ۰ ۴۷٬۱۸۹
۴۵ کاربر:Hanooz ۲۶٬۲۱۴ ۱٬۷۱۲ ۵۹۸ ۳٬۲۹۴ ۵٬۵۵۷ ۳۱۱ ۱٬۰۹۹ ۸ ۰ ۰ ۳٬۴۹۰ ۱۶۰ ۱۷ ۴۲ ۳٬۱۰۲ ۷ ۱۴ ۳ ۱۶۵ ۲ ۴۵٬۸۴۸
۴۶ کاربر:زرشک ۳۵٬۹۰۰ ۱٬۳۴۵ ۱۳۲ ۱٬۱۸۳ ۲٬۱۱۹ ۸۷ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۲ ۴۱ ۰ ۰ ۱٬۴۷۶ ۳ ۲٬۲۲۳ ۷۰ ۰ ۰ ۴۵٬۳۴۱
۴۷ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۱٬۷۱۶ ۸۷۸ ۱۹۸ ۴٬۹۸۸ ۴٬۳۸۱ ۱۲۶ ۱٬۰۵۲ ۱۰ ۰ ۰ ۱٬۳۶۴ ۲۲ ۴ ۰ ۱۰٬۲۴۴ ۱۷ ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۰۷۸
۴۸ کاربر:SalmanZ ۳۳٬۶۵۰ ۳۰۴ ۶۴۰ ۳٬۴۱۸ ۵٬۶۰۳ ۲۱۰ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۴ ۱۹ ۸ ۲ ۱۶۵ ۴ ۱۱ ۴ ۰ ۰ ۴۴٬۴۶۵
۴۹ کاربر:Raamin ۲۶٬۳۹۱ ۲٬۲۴۹ ۵۵۵ ۸٬۷۰۰ ۳٬۰۱۳ ۱۰۷ ۴۴۲ ۸ ۱۱۸ ۰ ۱٬۴۶۴ ۶۳ ۱۰ ۳ ۴۳۱ ۳۲ ۷۴۷ ۵۵ ۰ ۰ ۴۴٬۴۰۴
۵۰ کاربر:Mojtabakd ۱۷٬۲۶۵ ۱٬۵۵۲ ۱٬۰۸۶ ۳٬۷۴۵ ۴٬۷۰۷ ۱۰۷ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۵٬۳۶۷ ۲۰۳ ۴ ۰ ۷٬۸۲۵ ۲۴ ۴۹۸ ۱۱ ۱٬۸۳۷ ۶۲ ۴۴٬۳۸۴
۵۱ کاربر:Fatemi ۲۴٬۷۷۳ ۲٬۱۹۹ ۱٬۹۷۲ ۴٬۲۷۴ ۳٬۳۶۸ ۱۰۹ ۲۰۴ ۰ ۳۶ ۰ ۱٬۰۵۷ ۴۵ ۷ ۳ ۵٬۶۰۵ ۴۰ ۱۴۷ ۱ ۱۴ ۰ ۴۳٬۸۷۷
۵۲ کاربر:Arash.pt ۲۱٬۳۰۸ ۷۸۹ ۱٬۷۱۱ ۹٬۳۹۶ ۷٬۸۴۳ ۳۳۲ ۷ ۰ ۱۵۷ ۰ ۳۳۴ ۱۴ ۴ ۱ ۱٬۸۹۱ ۱ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۴۳٬۸۴۱
۵۳ کاربر:Rizorius ۳۱٬۵۳۰ ۱٬۵۶۵ ۱٬۸۱۷ ۱٬۸۰۳ ۱٬۲۹۹ ۴۶ ۱۳۹ ۰ ۰ ۰ ۳٬۳۸۷ ۳۹ ۱ ۲ ۱٬۷۴۳ ۲ ۲۹۳ ۱ ۴ ۰ ۴۳٬۶۷۷
۵۴ کاربر:Ebrahim ۱۶٬۹۲۲ ۶۰۸ ۸۸۸ ۲٬۶۹۵ ۵٬۱۰۴ ۱۵۹ ۱۳۷ ۰ ۴٬۱۷۲ ۰ ۶٬۷۷۹ ۷۲ ۱۰۲ ۹ ۴٬۵۵۵ ۷ ۵۲ ۱ ۲۳۰ ۱۱ ۴۲٬۵۹۴
۵۵ کاربر:Poya-P ۳۲٬۴۵۶ ۵۲۹ ۶۵۳ ۶٬۴۱۳ ۱٬۱۶۶ ۳۹۵ ۳۴ ۱ ۰ ۰ ۱۷۰ ۳۴ ۱۴ ۲۳ ۵۱ ۱۰ ۱۰ ۴۷ ۰ ۰ ۴۲٬۰۰۷
۵۶ کاربر:مهرنگار ۱۸٬۴۰۹ ۱٬۴۲۷ ۷۵۴ ۱۲٬۴۴۰ ۷٬۷۰۴ ۹۵۱ ۴ ۰ ۲۰ ۰ ۶۹ ۲۱ ۲ ۷ ۵۵ ۱۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۸۹۱
۵۷ کاربر:Farzan44 ۳۸٬۲۲۶ ۲۶۶ ۲۵۶ ۷۳۰ ۱٬۴۷۶ ۲ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸ ۸ ۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۲۵۰
۵۸ کاربر:Hosseinronaghi ۲۳٬۹۸۴ ۵۴۸ ۳۷۸ ۱٬۰۴۳ ۹۳۱ ۷۵ ۳۱۳ ۰ ۰ ۰ ۴۴۲ ۶۱ ۴ ۳ ۱۲٬۴۵۳ ۵۱ ۴۲ ۰ ۱۱ ۰ ۴۰٬۳۴۳
۵۹ کاربر:زاید الوصف ۳۴٬۳۱۲ ۱۵۳ ۴۱ ۲۴۵ ۴٬۵۸۴ ۴ ۱۴۵ ۰ ۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰ ۰ ۶۴۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰٬۳۳۵
۶۰ کاربر:Freshman404 ۲۸٬۵۲۵ ۲۸۹ ۱٬۵۴۱ ۴٬۶۰۵ ۳٬۸۹۵ ۱۴۳ ۴۱ ۱ ۰ ۰ ۵۰۰ ۱۴ ۳۶ ۱ ۴۱۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۰٬۰۰۵
۶۱ کاربر:جواد ۱۰٬۵۵۶ ۴۱۱ ۱٬۰۲۹ ۲٬۵۵۸ ۱٬۶۸۴ ۷۴ ۴۶ ۰ ۳۷ ۰ ۹۸۳ ۳ ۵ ۲ ۲۱٬۸۶۳ ۹ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۳۷۸
۶۲ کاربر:Behaafarid ۱۵٬۴۶۷ ۲٬۴۸۷ ۱٬۴۷۶ ۱۱٬۱۴۰ ۵٬۵۴۱ ۶۰۷ ۵۴ ۰ ۴۱۸ ۰ ۱٬۲۳۷ ۱۶۳ ۳۷ ۲ ۱۸۶ ۱۸ ۳۶ ۱۶ ۰ ۰ ۳۸٬۹۱۹
۶۳ کاربر:HADI ۲۰٬۵۶۴ ۲٬۷۹۲ ۱۰۴ ۲۹۰ ۱٬۳۶۳ ۴۰ ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۶۱۲ ۱۳ ۰ ۰ ۱۱٬۷۲۷ ۱۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ۳۸٬۵۵۳
۶۴ کاربر:Sa.vakilian ۱۲٬۸۵۲ ۳٬۵۵۷ ۱۴۱ ۳٬۶۳۸ ۱۱٬۸۴۸ ۲٬۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۱۱۹ ۴۹۰ ۱ ۰ ۳۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷٬۴۰۵
۶۵ کاربر:Hamedvahid ۲۴٬۱۰۷ ۲٬۲۵۷ ۳٬۱۹۶ ۱٬۰۳۰ ۱٬۱۰۸ ۶۱ ۱۵۸ ۳ ۰ ۰ ۳٬۱۳۳ ۱۵۱ ۰ ۰ ۵۲۷ ۴ ۴۶۴ ۲۱ ۹۵ ۲ ۳۶٬۳۴۱
۶۶ کاربر:Meisam ۲۲٬۴۱۸ ۵۲۰ ۱٬۱۱۵ ۷٬۰۲۶ ۱٬۹۲۹ ۵۳ ۴۷۰ ۰ ۲۵ ۰ ۹۱۳ ۱۵ ۸ ۳ ۱٬۵۲۹ ۴ ۶ ۲ ۳ ۰ ۳۶٬۰۴۰
۶۷ کاربر:Sanchooli ۳۱٬۴۱۸ ۲۴۷ ۲۲۹ ۱٬۴۴۸ ۷۸۲ ۲۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶ ۰ ۱ ۰ ۱٬۳۹۳ ۱ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۳۵٬۸۰۴
۶۸ کاربر:Benyamin ۲۳٬۳۷۰ ۲٬۲۲۸ ۳۸۹ ۱٬۹۲۶ ۳٬۲۷۷ ۴۷۴ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۲٬۵۲۷ ۱۷۳ ۱ ۳ ۱٬۰۶۹ ۱۲ ۸ ۱ ۲۶ ۱۲ ۳۵٬۵۸۱
۶۹ کاربر:محمديان ۲۹٬۵۶۹ ۱۴۵ ۶۳۸ ۲٬۹۹۴ ۵۴۸ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۸۳۶ ۰ ۰ ۰ ۹۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۸۴۱
۷۰ کاربر:ArefKabi ۲۷٬۴۶۳ ۶۵ ۲۳۷ ۴٬۹۵۸ ۱٬۸۴۶ ۴۰ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۴۸ ۶ ۲ ۱ ۷۱ ۳ ۵ ۲ ۰ ۰ ۳۴٬۷۷۶
۷۱ کاربر:Mahdy Saffar ۱۹٬۸۰۶ ۱٬۰۸۶ ۳۷۵ ۵٬۶۵۴ ۳٬۲۴۵ ۳۰۳ ۱۶ ۰ ۶۵ ۰ ۲٬۱۲۷ ۶۲ ۱۷ ۲ ۱٬۵۴۳ ۱۴ ۲۷ ۳ ۲۱ ۰ ۳۴٬۳۸۹
۷۲ کاربر:MelancholieBot ۲۹٬۶۳۲ ۰ ۱ ۱۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۴٬۱۶۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۳٬۹۱۴
۷۳ کاربر:Elmju ۲۳٬۲۹۹ ۱٬۷۷۴ ۶۵۱ ۳٬۲۶۲ ۱٬۵۳۳ ۸۱ ۸۱ ۰ ۴ ۰ ۲٬۰۹۲ ۴۱ ۴ ۰ ۹۷۸ ۲ ۴۹ ۱ ۱۱ ۰ ۳۳٬۸۶۴
۷۴ کاربر:Gharouni ۲۲٬۰۱۹ ۸۱۹ ۱٬۲۱۹ ۶٬۷۰۹ ۲٬۴۸۲ ۲۳۳ ۱۸ ۱ ۰ ۰ ۷۶ ۱۹ ۱۹ ۱۲ ۶۳ ۵ ۲ ۲ ۱ ۰ ۳۳٬۷۳۵
۷۵ کاربر:Massol1360 ۲۵٬۲۲۵ ۲۹۱ ۲٬۶۸۲ ۹۹۹ ۱٬۳۸۸ ۱۵ ۴۷۱ ۰ ۰ ۰ ۳۸۲ ۸ ۲ ۰ ۲٬۱۱۲ ۵ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۳۳٬۶۶۲
۷۶ کاربر:Shkuru Afshar ۱۷٬۷۶۶ ۳۰۹ ۱۴۰ ۹۰۴ ۹۰۷ ۱۳ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۵٬۸۸۳ ۳۱۳ ۰ ۰ ۶٬۵۳۷ ۲ ۴ ۲ ۱۲۶ ۴۸ ۳۲٬۹۹۶
۷۷ کاربر:Chyah ۲۶٬۳۰۲ ۳۹۴ ۱٬۱۱۴ ۱٬۶۱۸ ۲۷۰ ۲۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷۳ ۲۰ ۰ ۰ ۲٬۰۰۴ ۷ ۱۷۸ ۲ ۲ ۰ ۳۲٬۶۰۴
۷۸ کاربر:ImanFakhri ۱۹٬۸۷۵ ۶۴۹ ۲٬۳۹۹ ۲٬۸۰۵ ۵٬۱۰۲ ۶۷ ۷ ۰ ۴ ۰ ۸۱۴ ۲۶ ۲ ۰ ۲۴۳ ۲ ۱۸ ۴ ۲ ۰ ۳۲٬۰۲۲
۷۹ کاربر:ZxxZxxZ ۱۳٬۹۸۷ ۱٬۳۴۴ ۵۵۱ ۲٬۹۲۱ ۳٬۱۹۳ ۲۱۳ ۱۳ ۱ ۲۵۵ ۰ ۶٬۹۵۵ ۱۹۰ ۲۸ ۵ ۱٬۷۰۰ ۱۲ ۴۲۸ ۲۲ ۴۷ ۵ ۳۱٬۹۱۰
۸۰ کاربر:Salarabdolmohamadian ۲۳٬۱۶۷ ۹۸۴ ۶۳۰ ۱٬۰۳۱ ۲٬۱۴۴ ۳۰ ۹۶ ۴ ۰ ۰ ۲٬۳۵۱ ۴۱۶ ۰ ۰ ۸۰۱ ۶۶ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۳۱٬۷۳۴
۸۱ کاربر:قلی زادگان ۲۴٬۰۲۸ ۴۷۰ ۳۵۱ ۷۷۴ ۱٬۲۲۹ ۱۹ ۱۸۴ ۰ ۰ ۰ ۳٬۳۷۲ ۱۵ ۰ ۰ ۷۹۳ ۰ ۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۳۱٬۶۵۹
۸۲ کاربر:Iroony ۲۲٬۶۳۵ ۲٬۱۴۴ ۵۱۷ ۴٬۵۳۰ ۱٬۳۱۸ ۷ ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۷۴ ۵ ۰ ۰ ۳۲۴ ۷ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱٬۶۲۰
۸۳ کاربر:Behzad39 ۹٬۱۴۰ ۹۴۴ ۱٬۲۲۸ ۷٬۴۱۵ ۱۰٬۲۲۶ ۱٬۵۸۳ ۵ ۰ ۹۲ ۰ ۶۷۳ ۱۳۲ ۲ ۷ ۴۸ ۶ ۸۴ ۳ ۰ ۰ ۳۱٬۵۹۴
۸۴ کاربر:Amirreza ۲۵٬۵۲۸ ۷۵۶ ۳۵۳ ۱٬۱۲۷ ۹۳۳ ۳ ۱۹۴ ۰ ۰ ۰ ۶۵۷ ۲۰ ۱ ۰ ۱٬۱۹۴ ۴ ۲۶ ۴ ۰ ۰ ۳۰٬۸۰۲
۸۵ کاربر:Shawarsh ۲۶٬۰۱۷ ۸۲۹ ۵۲۰ ۱٬۲۱۷ ۱٬۸۴۴ ۵۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲۳۴ ۹ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳۰٬۷۵۶
۸۶ کاربر:Abtinb ۲۳٬۶۹۰ ۶۶۷ ۱۸۳ ۲٬۰۹۴ ۱٬۲۹۵ ۱۲ ۱۴۲ ۰ ۰ ۰ ۴۳۴ ۸ ۰ ۰ ۲٬۰۱۶ ۷ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۳۰٬۵۷۷
۸۷ کاربر:ارژنگ ۲۱٬۵۵۸ ۱٬۸۰۴ ۱۸۸ ۳٬۳۶۳ ۲٬۰۳۴ ۱۲۰ ۲ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹۳ ۹ ۲ ۰ ۱٬۱۳۰ ۷ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۳۰٬۴۴۷
۸۸ کاربر:نوژن ۱۶٬۴۸۲ ۱٬۱۶۶ ۴۳۱ ۴٬۲۵۷ ۵٬۰۲۴ ۱۴۱ ۲۵ ۲ ۳۶ ۰ ۵۳۰ ۱۰ ۰ ۰ ۹۸۳ ۱ ۶۷ ۲ ۰ ۰ ۲۹٬۱۵۸
۸۹ کاربر:Ariobarzan ۲۰٬۹۴۷ ۱٬۶۱۵ ۱۸۱ ۲٬۳۶۴ ۳٬۰۸۹ ۱۴۴ ۳۱ ۰ ۴ ۰ ۴۵۷ ۱۷ ۴ ۰ ۸۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۹۴۲
۹۰ کاربر:Gm110m ۲۳٬۶۹۶ ۳۰۷ ۲۵۵ ۳٬۰۲۷ ۱٬۳۵۳ ۴۱ ۲۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۹۲۸
۹۱ کاربر:Mojtaba2361 ۱۶٬۵۹۵ ۴۱۹ ۱٬۷۷۲ ۴٬۱۱۴ ۱٬۶۰۱ ۸۹ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۴۹۶ ۲۷ ۱ ۰ ۱٬۷۱۱ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲۸٬۹۰۰
۹۲ کاربر:Amirali-E ۲۵٬۴۰۷ ۹۴ ۴۵۳ ۵۶۲ ۷۲۰ ۵ ۱۷۷ ۰ ۰ ۰ ۱٬۰۸۵ ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۸٬۵۷۴
۹۳ کاربر:Ahmad252 ۸٬۴۵۶ ۸۲۸ ۲٬۲۸۹ ۵٬۵۳۴ ۷٬۱۷۱ ۴۲۵ ۵۲ ۳ ۰ ۰ ۲٬۴۶۶ ۲۲۲ ۷ ۹ ۴۱۸ ۹ ۲۰ ۳ ۲۲۷ ۰ ۲۸٬۱۸۲
۹۴ کاربر:Sprit 1 ۱۳٬۹۸۶ ۱٬۵۳۱ ۳٬۵۶۹ ۳٬۳۶۳ ۵٬۱۶۲ ۲۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱ ۹۴ ۳ ۰ ۲۲ ۱۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲۸٬۰۶۶
۹۵ کاربر:کامران اورفه ۱۵٬۳۰۸ ۵۰۶ ۴۲۳ ۱٬۰۲۲ ۵٬۴۹۶ ۹۰ ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱٬۹۰۹ ۵ ۱ ۰ ۲٬۴۹۶ ۱۳ ۴۵۷ ۰ ۰ ۰ ۲۷٬۸۳۷
۹۶ کاربر:Patricia Mannerheim ۱۷٬۹۸۵ ۱٬۴۲۲ ۱٬۰۴۰ ۵٬۰۷۲ ۱٬۴۹۴ ۴۲ ۵۷ ۲ ۰ ۰ ۵۷ ۴ ۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷٬۷۰۲
۹۷ کاربر:Cobain ۱۸٬۸۲۹ ۵۱۸ ۹۳ ۲٬۶۴۱ ۷۵۴ ۱۸ ۲۵۸ ۲ ۰ ۰ ۱۰۵ ۱۰ ۱ ۰ ۳٬۶۵۷ ۱ ۷۹۹ ۴ ۰ ۰ ۲۷٬۶۹۱
۹۸ کاربر:Senemmar ۱۷٬۵۱۵ ۱٬۴۹۹ ۳۱۸ ۴٬۳۳۳ ۱٬۱۰۱ ۶۵ ۱۴۵ ۰ ۰ ۰ ۹۹۸ ۱۳۹ ۲۸ ۱ ۹۶۷ ۳۴ ۷۹ ۳۲ ۰ ۰ ۲۷٬۲۶۹
۹۹ کاربر:Mehdi ۹٬۶۱۲ ۳۰۷ ۲٬۵۸۲ ۵٬۸۹۳ ۴٬۶۳۸ ۳۱۳ ۱٬۷۹۸ ۲۰ ۰ ۰ ۹۳۹ ۵۱ ۳۵ ۲۰ ۶۴۶ ۶ ۱۸ ۱ ۰ ۰ ۲۶٬۸۹۷
۱۰۰ کاربر:Shobhe ۱۰٬۷۲۱ ۳٬۹۰۵ ۲٬۹۶۲ ۲٬۷۶۱ ۴٬۳۴۱ ۱۸۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۵۵۴ ۱۸۰ ۱ ۰ ۱٬۰۷۰ ۳ ۱۵۲ ۷ ۵ ۰ ۲۶٬۸۷۲