ویکی ساخت‌یافته

ویکی‌های ساخت‌یافته گونه‌ای از نرم‌افزار ویکی هستند که امکان دستکاری داده‌های به‌کاررفته در صفحه‌ها را با بهره‌گیری از پایگاه‌های داده‌ها به ما می‌دهند.

آشناییویرایش

هرچند که پایگاه‌های داده‌ها چندان برای داده‌هایی که به مشترکاً ویرایش می‌شوند، مناسب نیستند، ولی ویکی‌های ساخت‌یافته داده‌هایی بسیار ساخت‌یافته دارند و امکان گزارش آسان و پشتیبانی جریانِ کار را فراهم می‌آورند.

یک ویکی ساخت‌یافته از سودهایی را که می‌توانند دنیاهای ظاهراً متناقض ویکی‌های ساده و سامانه‌های پایگاه داده داشته‌باشند را با هم استفاده می‌کنند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش