وی۳۹۴ ارابه‌ران


وی۳۹۴ ارابه‌ران
{{{تصویر}}}
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۶h ۰۶m ۲۲.۴۴۶۳s
میل +۲۹° ۳۰′ ۴۴.۶۸۹″
قدر ظاهری (V)۶.۰۷۵
مشخصات
ردهM3II+F7V
راهنمای رنگ U-B1.94
راهنمای رنگ B-V1.73
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۳۵.۵ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۱۲.۷۲ mas/yr
Dec.: -۴.۶۷ mas/yr
اختلاف منظر (π)۳.۶۵ mas
قدر مطلق (MV)۷.۷۴۹
جزئیات
جرم۰,۴ M
شعاع۰,۵ R
درخشندگی۰,۰۴ L
دما۲,۰۰۰–۳,۵۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
DO 11899, HIC 28930, PPM Star Catalogue 95388, STT 129, GC 7725, HIP 28930, SAO 77958, ADS 4673, GCRV 3829, HR 2146, AG+29° 663, IDS 06000+2931, TYC 1876-1774-1, BD+29° 1112, ایراس 06031+2931, UBV M 11751, CCDM J06064+2931, GSC 01876-01774, IRC +30137, YZ 29 2943, CSI+29 1112 1, HD 41429, 2MASS J06062243+2930445.
منابع
سیمباداطلاعات

وی۳۹۴ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش