پاتروسینیوم در رم باستان

پاتروسینیوم در رم باستان (انگلیسی: Patronage in ancient Rome) عنوان یک رابطه مبتنی بر سازوکار سلسله مراتبی (فئودالیسم اولیه) و ملزم به رعایت تعهدات متقابل بود. پاتروسینیوم شکل اولیه فئودالیسم در سیستم حکومتی رم باستان بود که طبق آن، خرده‌دهقان‌پیشه در زمین‌های متعلق به دیگران کار می‌کردند.[۱]

سند (چاپ امروزی) مکشوف که حاوی نوشته و اعلان شرایط یک زمین تحت سیستم پاتروسینیوم در شهر باچوری است

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Quinn, Kenneth (1982). "Poet and Audience in the Augustan Age". Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. 30/1. p. 117. doi:10.1515/9783110844108-003. ISBN 978-3-11-008469-6.