پادشاهی دندی

پادشاهی دندی (۱۵۹۱-۱۹۰۱ میلادی) دولتی در غرب آفریقا و نیجر امروزی بود که توسط مردم سنغای پس از فروپاشی امپراتوری سنغای، تأسیس گشت.

پادشاهی دندی

۱۵۹۱–۱۹۰۱
WestAfrica1625.png
پایتختلولاما
زبان(های) رایجزبان‌های سنغایی
دین(ها)
اسلام
حکومتسلطنتی
شاه 
• ۱۵۹۱-۱۵۹۸
آسکیا نوح اول
• ۱۸۸۷-۱۹۰۱
آسکیا مالا
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۵۹۱
• توسط فرانسه فتح شد.
۱۹۰۱
پیشین
پسین
امپراتوری سنغای
آفریقای غربی فرانسه

منابعویرایش