پادشاهی پنتوس

کشور پیشین

پادشاهی پنتوس یا امپراتوری پونت دولتی بود که ایرانیان به رهبری دودمان مهردادی -که از تبار داریوش بزرگ هخامنشی دانسته می‌شوند در پنتوس وجود داشت. این پادشاهی را مهرداد یکم در ۲۸۱ پیش از میلاد بنیاد نهاد و با چیرگی جمهوری روم در ۶۳ پیش از میلاد عمرش به پایان رسید. اوج گسترش این دولت در زمان پادشاهی مهرداد ششم معروف به مهرداد بزرگ بود. در این زمان مرزهای پادشاهی از سرزمین‌های یونانی‌نشین کریمه تا بیتینی و کولخیس و کاپادوکیه گسترانده‌شد.

پادشاهی پنتوس

۲۸۱ قبل از میلاد–۶۲ بعد از میلاد
پادشاهی پنتوس در اوج:
پیش از پادشاهی مهرداد ششم (بنفش تیره)
در زمان نخستین لشکرکشی مهرداد ششم (بنفش)
فتوحات مهرداد در جریان جنگ‌های مهردادی (صورتی)
پایتخت آماسیه، سینوپ
زبان‌(ها) یونانی کوینه (اداری)
پارسی باستان (بومی)
لازی (محلی)
یونانی پنتوس (محلی)
دین آمیزه‌ای از باورهای گوناگون، تلفیقی از اعتقادات چندخدایی یونانی و ایزدان ایرانی.
دولت پادشاهی
باسیلیوس مهرداد یکم ۲۸۱ – ۲۶۶ قبل از میلاد
آریوبرزن ۲۶۶ – ۲۵۰ قبل از میلاد
مهرداد دوم c. ۲۵۰ – ۲۲۰ قبل از میلاد
مهرداد سوم c. ۲۲۰ – ۱۸۵ قبل از میلاد
فارناک یکم c. ۱۸۵ – c. ۱۷۰قبل از میلاد
مهرداد چهارم c. ۱۷۰– ۱۵۰ قبل از میلاد
تاریخچه
 - مهرداد یکم پادشاهی را بنیاد نهاد ۲۸۱ قبل از میلاد
 - جمهوری روم به فرماندهی پومپه بر پنتوس چیره شد، ولی این پادشاهی به صورت دولتی تابع رم باقی ماند. ۶۶–۶۵ قبل از میلاد
 - توسط نرون ضمیمهٔ امپراتوری روم گردید. ۶۲ بعد از میلاد
امروزه بخشی از  رومانی
 بلغارستان
 گرجستان
 یونان
 روسیه
 ترکیه
 اوکراین

تبار و خانوادهویرایش


Soter

مهرداد یکم بنیانگذار
پادشاهی پونت
Antiochus I SoterAchaeus I
آریوبرزن
شاه پونت
Antiochus II TheosAndromachus
مهرداد دوم
شاه پونت
LaodiceSeleucus II Callinicus
مهرداد سوم
شاه پونت
Laodice IIIAntiochus III the GreatLaodiceAchaeus II
AntiochusAntiochus IV Epiphanes
مهرداد چهارم
شاه پونت
Laodiceفارناک یکم
شاه پونت
Nyssa
of Seleucids
Ariarathes V
king of Cappadocia
Nyssa
of Mithridatids
Mithridates V Euergetes
king of Cappadocia
c.150-120 BC
Laodice VI
Ariarathes VI
king of Cappadocia
Laodice of Cappadocia1.LaodiceMithridates VI of Pontus the Great
king of Pontus
.120-63 BC
2.Monime
3.Berenice of Chios
4.Stratonice of Pontus
6.Hypsicratea
Mithridates Chrestus
(1) Mithridates
ruler of Colchis
(1) Arcathias
general
(1) Machares
king of Cimmerian Bospsrus
(1) Pharnaces II
king of Pontus
63-47 BC
(1) Cleopatra
Tigranes II of Armenia
(1) Drypetina(2) Athenais Philostorgos II
Ariobarzanes II of Cappadocia
(4) Xiphares
prince
(5) Mithrithates I
king of Cimmerian Bosporus
(illeg.) Adobogiona the Younger
∞ Castor of Galatia
(illeg.) Ariarathes IX
king of Cappadocia
(illeg.) Orsabaris
∞ 1.Socrates Chrestus
2.Lycomedes of Comana
(illeg.) daughter
Archelaus
general
Darius
king of Pontus
Arsaces
prince
Gepaepyris1.Asander Philicaesar Philoromaios
king of Cimmerian Bosporus
47-17 AD
Dynamis
queen of C. Bosporus 16-8 BC
Scribonius
king of C. Bosporus
17-16 BC
3.Polemon I Pythodoros
king of Pontus
16-8 BC
Pythodoris
queen of Pontus
8 BC-38 AD
Archelaus
king of Cappadocia
T. J. Mithridates
king of Cimmerian Bosporus
38 AD-45
T. J. Cotys I
king of Cimmerian Bosporus
45 AD-63
T. J. Aspurgus
king of Cimmerian Bospsorus
8 BC-38 AD
Polemon II
king of Pontus
38 AD-74

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Kingdom of Pontus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingdom_of_Pontus&oldid=802999639 (accessed October 1, 2017 ).

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridatic_dynasty