پادشاه بان سئو (۲۹۸ میلادی تا ۳۰۴ میلادی) (هانگول:분서왕، هانجا:汾西王) دهمین پادشاه باکجه یک امپراتوری از میان سه امپراتوری کره و پسر بزرگ پادشاه نهم ٬ پادشاه چائک گای بود او در سال ۲۹۸ میلادی با مرگ پدرش به حکومت رسید در سال ۳۰۴ میلادی او به دلیل بیماری مرد و حکومت را به بیریو سپرد.

پیش‌زمینه ویرایش

او پسر ارشد پادشاه چائک گای بود. او پس از مرگ چاکگی در سال ۲۹۸ هنگامی که در سیزدهمین سال سلطنت خود در جنگ کشته شد، پادشاه شد. سامگوک ساگی نوشته است که «از جوانی باهوش بود و در انجام مناسک خود شجاع و راستگو بود.

سلطنت ویرایش

او به جنگ با فرماندهی للنگ چینی که نیروهایش پدرش را کشته بودند ادامه داد. در سال ۳۰۴ یک ناحیه غربی فرماندهی لنگ را تصرف کرد. به گفته سامگوک ساگی، فرماندار فرماندهی پس از آن یک قاتل را فرستاد که او را کشت.

سامگوک ساگی:

۲۹۸ م، زمستان، ماه دهم. عفو بزرگی بود.

۲۹۹ م، بهار، ماه اول. پادشاه از زیارتگاه جومونگ بازدید کرد.

۳۰۲ م، تابستان، ماه چهارم. یک دنباله دار در طول روز دیده شد.

۳۰۴ م، بهار، ماه دوم. پادشاه مخفیانه لشکری ​​را رهبری کرد تا برود و قلمرو غربی فرماندهی للنگ را تصرف کند. زمستان، ماه دهم. شاه توسط قاتل فرستاده شده توسط استاد فرماندهی للنگ کشته شد.

میراث ویرایش

با مرگ پادشاه بان سئو، از نوادگان هشتمین پادشاه گوی، سلسله سلطنتی رقیب که از نسل پنجم پادشاه چوگو بود، تاج و تخت را به دست گرفت، به جز حکومت مختصر پادشاه گای، پسر بان سئو به عنوان دوازدهمین پادشاه.

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی