پادشاه تالهائه

تالهه (سلطنت؛ ۵۷ میلادی تا ۸۰ میلادی) چهارمین پادشاه شیلا یکی از سه امپراتوری کره بود. او معمولاً تالهه ایساگِئوم نامیده می‌شود که لقب سلطنتی در شیلای اولیه بود. همچنین نام شخصی او سوک تالهه (昔脫解) بود.

تالهه
ایساگوم
آرامگاه پادشاه تالهه
پادشاه شیلا
سلطنت۵۷ - اوت ۸۰ میلادی
تاج‌گذاری۵۷ میلادی
پیشینیوری
جانشینپاسا
زاده۱۹ ق.م یا ۵ میلادی
داپانا گوگ
یا
یونگ‌سئونگ‌ گوگ
درگذشتهاوت ۸۰ میلادی
سوچون گو
یا
میسوسوجونگ گو
یا
دونگاک
یا
یانگجونگ گو
شهبانوبانو آهیو
فرزند(ان)سوک‌گوچو
کیم آلجی
دودمانشیلا
پدرهمدال‌پا
مادرجین یوگوگ
پیشهپادشاه
پادشاه تالهه
هانگول
탈해 이사금, 토해 이사금
هانجا
脫解尼師今, 吐解尼師今
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهTalhae Isageum, Tohae Isageum
مک‌کیون–ریشاورT'arhae Isagŭm, T'ohae Isagŭm
سه پادشاهی

۱- پادشاهی شیلا ۵۷ پ.م. — ۹۳۵ م.
۲- امپراتوری گوگوریو ۳۷ پ.م. — ۶۶۸ م.
۳- پادشاهی بکجه ۱۸ پ.م. — ۶۶۰ م.

حکومت

ویرایش

او در سال ۵۷ میلادی با مرگ برادر زنش به قدرت رسید هنوز مورخین نمی‌دانند که چرا یکی از پسران یوری به جای او پادشاه نشد اما او در طول حکومت خود ریسک بزرگی کرد و اولین جنگ را میان امپراتوری‌ها به راه انداخت او با ارتش کوچکش به باکجه حمله کرد و مناطقی از باکجه را تصرف کرد او در سال ۸۰ میلادی به دلیل بیماری از دنیا رفت.

تالهائه و سورو

ویرایش

امپراتور تالهائه سالیان دراز از دشمنان امپراتور سورو بود و پیش از رسیدن به امپراتوری و در زمان سلطنت برادرزن خود یوری و پدر زن خود با مقام گوپولچان فرماندهی ارتش شیلا را بر عهده داشت و حتی بعد از امپراتور شدن، بارها به گایا حمله کرد ولی در دفعات مختلف شکست خورد و هرگز بر وی پیروز نشد.

منابع

ویرایش