پادشاه خاتون

پادشاه خاتون ملقب به صفوةالدین و مشهور به لاله خاتون (زاده ۶۴۵ ه.ق. / ۱۲۴۷ میلادی - مقتول ۶۹۴ ه.ق. / ۱۲۹۵ میلادی) نام شاعرهٔ ایرانی، هفتمین حکمران قراختاییان کرمان (۶۹۴–۶۹۱ ق / ۱۲۹۵–۱۲۹۲ م) بود.

وی دختر قطب الدین محمد کرمانی سومین حکمران از سلسلهٔ قراختائیان کرمان و قتلغ ترکان خاتون بود.

دلاورانه در راه جهانداری قدم نهاده و مدتی حکومت ولایت کرمان کرده به زیور کمالات آراسته و اهل کمال را رعایت می‌کرده. از او است:

بس غصه که از چشمهٔ نوش تو رسیدتا دست من امروز به دوش تو رسید
در گوش تو دانه‌های در می‌بینمآب چشمم مگر بگوش تو رسید

منابع و پیوند به بیرونویرایش