باز کردن منو اصلی

پادشاه خاتون ملقب به صفوةالدین و مشهور به لاله خاتون (زاده ۶۴۵ ه.ق. / ۱۲۴۷ میلادی - مقتول ۶۹۴ ه.ق. / ۱۲۹۵ میلادی) نام شاعرهٔ ایرانی، هفتمین حکمران قراختاییان کرمان (۶۹۴–۶۹۱ ق / ۱۲۹۵–۱۲۹۲ م) بود.

وی دختر قطب الدین محمد کرمانی سومین حکمران از سلسلهٔ قراختائیان کرمان و قتلغ ترکان خاتون بود.

دلاورانه در راه جهانداری قدم نهاده و مدتی حکومت ولایت کرمان کرده به زیور کمالات آراسته و اهل کمال را رعایت می‌کرده. از او است:

بس غصه که از چشمهٔ نوش تو رسیدتا دست من امروز به دوش تو رسید
در گوش تو دانه‌های در می‌بینمآب چشمم مگر بگوش تو رسید

منابع و پیوند به بیرونویرایش

  • http://rch.ac.ir/article/Details/12850. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • http://old.sharghdaily.ir/news/90/03/22/2273.html. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • https://rasekhoon.net/mashahir/print-120270.aspx. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • http://www.iichs.org/srcfiles/printdoc.asp?id=1152&doc_cat=9. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/8358. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=پادشاه+خاتون&SSOReturnPage=Check&Rand=0. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)