پادشاه سئونگ

سئونگ (۵۲۳-۵۵۴) بیست و ششمین پادشاه، یکی از سه امپراطوری کره بود.او ساخته شده بوداگرایی دین دولتی، حرکت سرمایه‌های ملی و اصلاح موفق در مرکز شبه جزیره کره، تنها به توسط پیمان خیانت باشد.وی در سال ۵۳۸میلادی نام باکجه را رسماً به نام بویو یا بویوی جنوبی تغییر داد.

پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

روابط خارجی و مذهب بوداویرایش

سئونگونگ به عنوان یک حامی بزرگ بودائی شناخته شده بود، و معابد ساخته شده و مورد استقبال بسیاری از کشیش آوردن متون بودایی به طور مستقیم از هند. در سال ۵۲۸ رسماً به تصویب رسید بوداگرایی به عنوان دین دولتی است.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی