پادشاه سامگون

پادشاه سامگون (۴۶۵–۴۷۹) (r. ۴۷۷–۴۷۹) بیست و سومین پادشاه باکجه یکی از سه امپراتوری کره بود؛ او زمانی به قدرت رسید که سیزده سال بیش نداشت این بار اشراف‌زادگان بر شرکت پادشاه در جنگ اصرار دارند گویی دوست دارند شورشی ایجاد کنند او در همان جنگ اول به دلیل تجربه کم کشته شد. او بزرگترین پسر مانجو بود.[۱]

پادشاه سامگون
هانگول
삼근왕, 삼걸왕, 임걸왕
هانجا
三斤王, 三乞王, 壬乞王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهSamgeun-wang, Samgeol-wang, Imgeol-wang
مک‌کیون–ریشاورSamgǔn-wang, Samgŏl-wang, Imgŏl-wang
پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

منابعویرایش

  1. "History of Baekje Seen through Capital Cities- Songpa-Gu". www.songpa.go.kr (به کره‌ای). Retrieved 2022-02-19.