پادشاه سوجی (۴۷۹ میلادی تا ۵۰۰ میلادی) (هانگول: 소지 마립간) (هانجا: 炤智麻立干) بیست و یکمین پادشاه شیلا یکی از سه امپراتوری کره بود. او با ۱۰۰۰۰ نفر از افرادش برای کمک به باکجه رفت، اما موفق نشد. در نتیجه قلمرو باکجه کوچکتر شد و پایتخت به قلعه‌ای دیگر انتقال یافت.

پادشاه سوجی
هانگول
소지마립간
هانجا
炤智麻立干
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهSoji Maripgan
مک‌کیون–ریشاورSoji Maripkan


به فرمانروا سوجی بیچئو نیز میگفتند. هر دو «سوجی» و «بیچئو» به عنوان بیجی خوانده می شوند، اما بیچئو همان ایدوجا است که در اصل نوشته شده است، و سوجی هم همان ایدوجا است که بر اساس متون مقدس بودایی اصلاح شده است. در ماه مارس سال ۴۹۷ به ادارات دولتی دستور داده شد تا جاده ها را تعمیر میکنند. در همان زمان بود که در مهر ماه دوباره رعد و برق های زیادی به صدا در آمدند.

در سال ۴۹۳ پادشاه دونگ سونگ از سلسله بکجه فرستاده ای را برای درخواست ازدواج فرستاد و او دختر بیجی لی بیولچان را برای انعقاد یک پیمان ازدواج فرستاد. در سال ۴۹۵ هنگامی که گوگوریو به چیانگ سونگه بکجه حمله کرد، شیلا نیرو فرستاده و ارتش گوگوریو را شکست داد. در سال بعد نیرو های گوگوریو دوباره به یوسان سونگ در شیلا حمله کردند و ژنرال سیلجوک آماده شد و به جنگ رفت. شاه سوجی در سال 500 میلادی فوت کرد.

منابع ویرایش