موبون

(تغییرمسیر از پادشاه موبون)

موبون (Mobon) یا هیوو (Haewoo) (۳۰میلادی - ۵۳میلادی) پنجمین امپراتور گوگوریو ، شمالی ترین در میان سه امپراتوری و دومین فرزند امپراتور موهیول بود

موبون
پادشاه گوگوریو
سلطنت۵۳–۴۸ میلادی
تاج‌گذاری۴۸ میلادی
پیشینمینجانگ
جانشینتائجو
زاده۳۰ (میلادی)
درگذشته۵۳ (میلادی)
آرامگاه
موبون وو
همسر(ان)سوسو
فرزند(ان)هائه آیک
نام کامل
هیو
دودمانگوگوریو
پدرموهیول
مادرسیوسریون سو
دین و مذهببودایی ، شمن باوری

موبون (حکومت ۵۳-۴۸ میلادی) یا Haewoo پنجمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراتوری کره، بود.

بر طبق کتاب سامگوک ساگی، تاریخچه سه امپراتوری کره در قرن ۱۲، موبون دومین پسر سومین پادشاه گوگوریو، پادشاه دائموسین بود. گرچه، موبون در هنگام مرگ دائموسین ولیعهد بود، به علت جوان بودن، برادر کوچکتر دائموسین به سلطنت رسید. موبون بعد از مرگ مینجانگ، پادشاه شد.

هرچند، در کتاب سامگوک یوسا، از موبون به عنوان برادر بزرگتر مینجانگ نام برده شده است. برطبق نوشته‌های کتاب سامگوک ساگی، موبون دارای شخصیتی خشن و خودسر بود. او خشم مردم معمولی را برانگیخت. در سال ۴۹ میلادی، او به کشور هان چندین بار حمله کرد، اما بعد از آن با هان یک معاهده امضاء کرد.

پادشاه موبون توسط یکی از صاحب منصبان دربار به نام "Duro" کشته شد. او در "موبون ون" دفن شده است.

پادشاه موبون، پسرش "Hae Ik" را به عنوان ولیعهد معرفی کرده بود. اما پس از مرگ او، منازعاتی برای رسیدن به قدرت و تاج و تخت ایجاد شد. بعضی از محققان معتقد هستند که موبون، آخرین نفر از نسل “Hae” بود که توسط دومین امپراتور گوگوریو، یوری بنا نهاده شده بود و ششمین پادشاه، تائجو سلسله "Go" را ایجاد کرد. با عطف به گذشته، دودمان "Go" را با مؤسس گوگوریو، پادشاه جومونگ مرتبط دانسته‌اند.

پانویسویرایش