پادشاه موریونگ

پادشاه موریونگ بیست و پنجمین پادشاه باکجه یکی از سه امپراتوری کره بود او در سال ۵۰۱ میلادی به قدرت رسید و تقریباً توانست قدرت قدیمی باکجه را به دست بیاورد.

تاج مار یئونگ
پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

تاج مار یئونگ

او در سال ۵۲۳ درگذشت و حکومت را به پادشاه سئونگ داد.

سریالها ویرایش

سریال دختر امپراتور شرح حال زندگی او و دخترش است. دختری که در تاریخ ۲۰ سال از پدرش دور بود. این سریال توسط کمپانی MBC کره جنوبی ساخته و در ۱۰۸ قسمت ۳۰ دقیقه ای از شبکه MBC پخش شد. این سریال در ایران نیز در ۵۴ قسمت ۶۰ دقیقه ای پخش شد. شبکه تهران هر دو قسمت این سریال را با هم نشان می‌داد.

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی