پادشاه موییل

پادشاه تائجونگ مویئول (۶۵۴ تا ۶۶۱ میلادی) (هانگول : 태종 무열왕) ( هانجا : 太宗武烈王 ) با نام تولد کیم چون‌چو ، بیست‌و‌نهمین پادشاه و آخرین پادشاه شیلا قبل از وحدت بود.او فرزند شاهدخت چامیونگ، خواهر ملکه سئوندوک بود که بعد از مرگ مادرش به خاله خود کمک کرده و او را به سلطنت رسانید و خودش نیز ولیعهد او شد.

مویئول
پادشاه شیلا
سلطنت۶۵۴-۶۴٧ میلادی
تاج‌گذاری۶۴۷ میلادی
پیشینملکه جین دئوک
جانشینمونموی شیلای متحد
زاده۶۰۴ میلادی
درگذشته۶۶١ میلادی (۵۷ سال)
شیلا
آرامگاه
معبد یئونگگیئونگ، گیئونگجو
پدرکیم یونگسو
مادرشاهدخت چئونگمیئونگ شیلا

خانوادهویرایش

والدینویرایش

پدرویرایش

 • پدر: کیم یونگسو
  • پدربزرگ: پادشاه جینجی شیلا
   • پدر پدربزرگ: پادشاه جینهئونگ شیلا
    • پدربزرگ پدربزرگ: شاهزاده ایپجونگ
    • مادربزرگ پدربزرگ: بانو سیکدوی قبیله‌ی کیم
   • مادر پدربزرگ: ملکه سادو قبیله‌ی پارک
    • پدربزرگ پدربزرگ: پارک یئونگ‌سیل
    • مادربزرگ پدربزرگ: بانوی قصر اوکجین
  • مادربزرگ: بانو جیدوی قبیله‌ی پارک

مادرویرایش

 • مادر: شاهدخت چئونمیئونگ
  • پدربزرگ: پادشاه جینپیئونگ شیلا
   • پدر پدربزرگ: ولی‌عهد دونگریون
   • مادر پدربزرگ: بانو مانوی قبیله‌ی کیم
  • مادربزرگ: ملکه مایا
   • پدر مادربزرگ: گالمونوانگ بوکسئونگ
   • مادر مادربزرگ: شاهدخت سونگهوا

همسران و فرزندانویرایش

 • همسران:
  • همسر اول: بانو بوریانگ (دختر بوجونگ)، او هنگام به دنیا آوردن فرزند دومش با پادشاه مویئول از دنیا رفت. پادشاه مویئول و او صاحب دو دختر بودند.
  • همسر دوم: ملکه مونمیئونگ، با نام تولد کیم مونهئه، خواهر کوچکتر ژنرال کیم یوشین و دختر کوچکتر ژنرال کیم سئوهیون و بانو مانمیئونگ.
 • فرزندان:
  • پادشاه مونمو شیلا
  • کیم اینمون
  • کیم مونوانگ
  • کیم نوچا
  • کیم جیگیئونگ
  • کیم گائوون
  • کیم اینتائه
  • کیم گائجیمون
  • کیم چادئوک
  • کیم مادئوک

حکومتویرایش

او با سفر خود به تانگ قراردادهایی را میان دو طرف بست و بعد از چندین دیدار مشکوک، در سال ۶۵۸ میلادی نیروهای متحد تانگ و شیلا جنگی بزرگ را علیه باکجه راه انداختند. آن‌ها با ۱۳۰۰۰۰ نفر به فرماندهی ژنرال کیم یوشین به باکجه حمله کردند. در این حالت گوگوریو با وجود اینکه دشمن باکجه بود با اوضاع بد خود برای اینکه تانگی‌ها که اهل چین بودند وارد سرزمینشان نشوند به باکجه کمک کرد. در سال ۶۵۹ میلادی ولیعهد باکجه کشته شد و در سال ۶۶۰ میلادی تانگ و شیلا با کشتن پادشاه اویجا باکجه را تسخیر کردند و کل زمین‌های باکجه را به دو قسمت مساوی تقسیم کردند که نصف متعلق به تانگ و نصف متعلق به شیلا شد. به این ترتیب یک امپراتوری از سه امپراتوری نابود شد و در سال ۶۶۱ موییل از دنیا رفت.

اشراف‌زادگان که قدرت بالای شیلا را دیدند به فکر ایجاد یک اتحاد بین احزاب و قبایلی که با جنگ مخالف بودند افتادند، به این ترتیب وحدتی شکل گرفت و دورهٔ جدیدی از تاریخ شیلا به وجود آمد بعضی مورخین دورهٔ قبل از وحدت را از بعد از وحدت جدا می‌کنند.

دودمانویرایش

فهرست پادشاهان کره
شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

منابعویرایش