پادشاه هئول هائه


پادشاه هئول هائه ( ۳۱۰ میلادی تا ۳۵۶ میلادی ) ( هانگول : 흘해 이사금 ) ( هانجا : 讫解尼师今 ) او شانزدهمین حاکم شیلا و از طایفه سوک بود. او از سال ۳۱۰ تا سال ۳۵۶ به مدت ۴۶ سال بر شیلا حکمرانی کرد.

پادشاه هئول هائه
هانگول
흘해 이사금
هانجا
訖解尼師今
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHeulhae Isageum
مک‌کیون–ریشاورHŭrhae Isagŭm

منابع ویرایش