پادشاه هونگ دئوک


امپراتور هونگ دئوک یا (هیونگ دوک) ( سلطنت: ۸۲۶ میلادی تا ۸۳۶ میلادی ) چهل و دومین پادشاه شیلا بود.

امپراتور هیونگ دئوک
سلطنت۸۲۶ تا ۸۳۶.م
تاج‌گذاری۸۲۶ میلادی
زادهشیلای متحد
درگذشتهسورابل
آرامگاه
سئورابل

منابع

ویرایش