پادشاه هیه گونگ

پادشاه هیه گونگ (۷۶۵ میلادی تا ۷۸۰ میلادی) (هانگول: 혜공왕) (هانجا: 惠恭王) سی و ششمین پادشاه شیلا بود. در اصل او قدرتی نداشت و اختیار اشراف‌زادگان از هیه گونگ بیشتر بود و آنها بدون این که هیه گونگ بفهمد از خزانه دزدی می‌کردند اما زمانی که او ۲۴ ساله شد متوجه این امر شد اما وقتی خواست کاری انجام بدهد کشته شد. پادشاه هیه گونگ آخرین نواده پادشاه تائجونگ موییل بود که بر تخت نشست.

حکومت

ویرایش

پادشاه هیه گونگ ۸ ساله بود که امپراتور شد که در قصر شیلا آشفتگی‌های زیاد به وجود آمد. در دوران سلطنت ۱۵ ساله شاه هیه گونگ شورش‌هایی در کشور به وجود آمد که آن شورش‌ها در سال‌های ۷۶۸، ۷۷۰ و ۷۷۵ به رهبری «کیم داگونگ، کیم جیجونگ» و مقامات عالی‌رتبه ایجاد شد. نیروی‌های شورشی موفق شدند به کاخ حمله کنند و شاه هیه گونگ و سایر اعضای خانواده سلطنتی را ترور کنند.

فردی به نام کیم یانگ سانگ که از نسل یازدهم پادشاه نائمول بود جانشین شاه کشته شده (هیه گونگ) شد. سوابق نشان می‌دهد که رفتار پادشاه هیه گونگ زنانه بود و تمایل به دوجنسگرایی نشان می‌داد.

منابع

ویرایش