پادشاه هیوک گئسو

پادشاه پارک هیوک گئسو. (هیوک گئوس) (تولد: ۶۹ قبل از میلاد پادشاهی: ۵۷ قبل از میلاد تا ۴ میلادی) (هانگول: 박혁거세 거서간) (هانجا: 朴 赫 居世居 西 干) اولین پادشاه شیلا، اولین امپراتوری از میان سه امپراتوری کره بود. پارک هیوک گئسو، نخستین امپراتور شیلا و مؤسس این امپراطوری در کره بود. پدربزرگ او مدت‌ها پیش قبیله پارک را رهبری می‌نمود و خاندان بزرگ پارک در کره از نوادگان او بودند. در سامگوگ ساگی آمده است: سران ملت چوسان قدیم در شش روستای «چوهیو»، «یانگ سان»، «دائه سو»، «جین جی»، «گاری» و «گویا» زندگی می‌کردند.

فهرست پادشاهان کره
شیلا

۱- هیوک گئسو ۵۷ ق.م - ۴ م
۲- نامهائه ۴ - ۲۴
۳- یوری ۲۴ - ۵۷
۴- تالهائه ۵۷ - ۸۰
۵- پاسا ۸۰ - ۱۱۲
۶- جیما ۱۱۲ - ۱۳۴
۷- ایل سئونگ ۱۳۴ - ۱۵۴
۸- آدالا ۱۵۴ - ۱۸۴
۹- بئول هیو ۱۸۴ - ۱۹۶
۱۰- نائه ها ۱۹۶ - ۲۳۰
۱۱- جوبان ۲۳۰ - ۲۴۷
۱۲- چئومهائه ۲۴۷ - ۲۶۱
۱۳- میچو ۲۶۲ - ۲۸۴
۱۴- یوریه ۲۸۴ - ۲۹۸
۱۵- گیریم ۲۹۸ - ۳۱۰
۱۶- هئول هائه ۳۱۰ - ۳۵۶
۱۷- نائمول ۳۵۶ - ۴۰۲
۱۸- سیلسئونگ ۴۰۲ - ۴۱۷
۱۹- نولجی ۴۱۷ - ۴۵۸
۲۰- جابی ۴۵۸ - ۴۷۹
۲۱- سوجی ۴۷۹ - ۵۰۰
۲۲- جیجئونگ ۵۰۰ - ۵۱۴
۲۳- بئوپ هئونگ ۵۱۴ - ۵۴۰
۲۴- جین هئونگ ۵۴۰ - ۵۷۶
۲۵- جینجی ۵۷۶ - ۵۷۹
۲۶- جینپیونگ ۵۷۹ - ۶۳۲
۲۷- سئوندوک ۶۳۲ - ۶۴۷
۲۸- جین دئوک ۶۴۷ - ۶۵۴
۲۹- مویول ۶۵۴ - ۶۶۱
۳۰- مونمو ۶۶۱ - ۶۸۱
۳۱- سین مون ۶۸۱ - ۶۹۱
۳۲- هیوسو ۶۹۲ - ۷۰۲
۳۳- سئونگدوک ۷۰۲ - ۷۳۷
۳۴- هیوسونگ ۷۳۷ - ۷۴۲
۳۵- گیونگ دئوک ۷۴۲ - ۷۶۵
۳۶- هیه گونگ ۷۶۵ - ۷۸۰
۳۷- سئوندوک ۷۸۰ - ۷۸۵
۳۸- وونسونگ ۷۸۵ - ۷۹۸
۳۹ سوسونگ ۷۹۸ - ۸۰۰
۴۰- آئه جانگ ۸۰۰ - ۸۰۹
۴۱- هئوندوک ۸۰۹ - ۸۲۶
۴۲- هونگدوک ۸۲۶ - ۸۳۶
۴۳- هوی گانگ ۸۳۶ - ۸۳۸
۴۴- مینائه ۸۳۸ - ۸۳۹
۴۵- سینمو ۸۳۹
۴۶- مونسونگ ۸۳۹ - ۸۵۷
۴۷- هئونان ۸۵۷ - ۸۶۱
۴۸- گیونگ مون ۸۶۱ - ۸۷۵
۴۹- هئون گانگ ۸۷۵ - ۸۸۶
۵۰- جئونگ گانگ ۸۸۶ - ۸۸۷
۵۱- جینسونگ ۸۸۷ - ۸۹۷
۵۲- هیوگونگ ۸۹۷ - ۹۱۲
۵۳- سیندوک ۹۱۳ - ۹۱۷
۵۴- گیونگ میونگ ۹۱۷ - ۹۲۴
۵۵- گیون گائه ۹۲۴ - ۹۲۷
۵۶- گیون سائه ۹۲۷ - ۹۳۵

در سال ۶۹ق. م. آنان تصمیم گرفتند عزت و بزرگی از دست رفته چوسان قدیم را دوباره باز پس گیرند و در نتیجه اعضای رؤسای قبایل در شبی شُور بر پا کردند تا شخصی را به عنوان امپراتور ملت جدید التأسیس انتخاب کنند. ناگهان بر فراز آسمان یانگ سان نوری عجیب نمایان شد و اسب بالدار سفیدی بر زمین نشست. «سوبول گنگ» رئیس قبیله چوهیو در میان یال‌های اسب یک تخم بزرگ را یافت که نور عجیبی از آن مشعشع می‌شد. یکباره از میان تخم کودکی بیرون آمد و سوبول گنگ آن را پارک هیوک گئوس یعنی تخم مرغ نورانی نامید.

رؤسای قبایل که این اتفاق را به فال نیک می‌گرفتند، بر آن شدند که پارک هیوک گئوس را به عنوان امپراتور ملت جدید التأسیس انتخاب کنند. هیوک گئوس در خانه سوبول گنگ رشد یافت؛ وقتی به سن ۱۳سالگی رسید از سوی رؤسای قبایل چوسان قدیم بر تخت سلطنت ملت جدید نشست. او این ملت را «سونابول» نامید و با دختری به نام «آریونگ» ازدواج نمود. رؤسای قبایل نیز به عنوان وزیران سونابول در اداره ملت به یاری پارک هیوک گئوس شتافتند. از اتفاقات دوران او برهم خوردن اتحاد بزرگ سم هان توسط باکجه و جدایی ماهان بزرگ بود، که در همین زمان پارک هیوک گئسو با اتحاد با سام هان موفق شد شهر وانگوم سئونگ، پایتخت چوسان قدیم را از سلطه جین هان خارج سازد. در سال ۳۷ ق.م. هیوک گئسو با باز سازی وانگوم سئونگ ـ سورابول کبیر (گیونگجو امروزی) آن جا را به عنوان پایتخت سونابول معرفی کرد و در سال ۳۲ق. م. کار ساخت کاخ بزرگ را به پایان رساند. در سال ۲۸ق. م. ارتش لی لانگ با ۱۹۰٬۰۰۰ سرباز به سونابول حمله کرد ولی کاری از پیش نبرد. در سال ۲۰ق. م. نیز امپراتور ماهان از سونابول خواست تا برای ادای احترام هدیه ای بفرستد، اما هیوک گئوس از این کار سرپیچی کرد. امپراتور ماهان نیز چند نفر را برای قتل او گماشت ولی آنان حین انجام این عمل دستگیر شدند. پارک هیوک گئوس که فکر نمی‌کرد اوضاع تا این حد وخیم باشد، در همان سال به عنوان ادای احترام ۴۰ رأس اسب برای ماهان فرستاد. پارک از طریق حفظ روابطش با ماهان قدرت زیادی کسب کرد و کشوری ساخت که بعدها دو امپراطوری دیگر کره (گوگوریو و باکجه) را نابود کرد امپراطوری‌های بزرگی مانند تانگ (چین) را به زانو درآورد. پارک هیوک گئوس در سن ۷۳ سالگی از دنیا رفت و حکومت را به فرزندش «نام هائی» سپرد. جسد او را در «ساریونگ سئونگ» به خاک سپردند.

نامویرایش

مردم او را با نام‌های مختلفی می‌شناسند که می‌توان به Geoseogan و Geoseulhan اشاره کرد.

نام خانوادگی او باک است که معنی کدو می‌باشد در افسانه‌ها آمده است او از تخم مانند کدو بیرون آمد و برای همین این نام خانوادگی برای او انتخاب شده است.

به دنیا آمدنویرایش

افسانه‌های زیادی در مورد به دنیا آمدن او است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به این اشاره کرد که سران شش روستای متحد دور هم جمع شدن تا در مورد اسکان پناهنده‌های گوجوسان و تشکیل امپراتوری با هم صحبت کنند در همین لحظه تخمی نورانی از آسمان به زمین افتاد و پسری به شکل کدو از تخم بیرون آمد و در میان نور خورشید رقصید و سران شش قبیله او را به عنوان پادشاه انتخاب کردند.

حکومتویرایش

او ۱۳ سال پیش نداشت که به عنوان اولین امپراتور شیلا حکومت کرد و در سال ۴۱ قبل از میلاد ازدواج کرد او سعی می‌کرد کم‌کم قلمرو خود را گسترش دهد اما او به دلیل تشکیل دو امپراتوری دیگر (گوگوریو و باکجه) بسیار عصبانی شد اما او قدرت مقابله با هیچ‌یک از این دو امپراتوری را نداشت.

مرگویرایش

او در سال ۴ میلادی در سن ۷۳ سالگی و به دلیل بیماری طاعون مرد پسرش نامهائه او را در محلی به نام سارئونگ دفن کرد و حکومت به نامهائه پسر بزرگش رسید.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش