پادشاه گائه رو دوم

پادشاه گائه رو دوم ( ۴۵۵ میلادی تا ۴۷۵ میلادی ) ( هانگول : 개로왕 ، 근개루왕 ) ( هانجا : 盖卤王،近盖娄王 ) بیست و یکمین فرمانروای باکجه یکی از سه امپراتوری کره و پسر بزرگ پادشاه بیو بود.

پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

اشتباه نشودویرایش

این پادشاه همنام چهارمین پادشاه باکجه گائه رو است به همین دلیل ما به اسم او پسوند دوم اضافه کردیم تا اشتباه نشود.

حکومتویرایش

او کل دوران حکومتش را با جنگ در برابر گوگوریو گذراند و با کمک شیلا بارها به گوگوریو حمله کرد او برای کنترل اشراف زادگان مقامات را از خاندان خود قرار داد.

سقوط پایتختویرایش

در سال ۴۷۵ پادشاه یانگسو امپراتور گوگوریو با ۳۰۰۰۰ نفر به باکجه حمله کرد و بعد از این که گائه رو را کشت پایتخت را تسخیر کرد اما شاهزاده‌های باکجه مکان پایتخت را تغییر و جان سالم به در بردند.

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی