پادشاه گائه رو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پادشاه گائه رو در دو مورد استفاده می شود: