پادشاه گوسو

(تغییرمسیر از پادشاه گاسو)


پادشاه گاسو ( ۲۱۴ تا ۲۳۴ میلادی) (هانگول:구수왕، 귀수왕، هانجا:仇首王، 貴須王) ششمین پادشاه باکجه یک امپراتوری از میان سه امپراتوری کره و پسر بزرگ پنجمین امپراتور باکجه یعنی چوگو بود. او در سال ۲۱۴ میلادی به قدرت رسید در کتاب سامگوک ساگی آمده است در زمان حکومت او باکجه بسیار ضعیف بود و بیشتر به متحدین باکجه شبیه بود تا امپراتوری باکجه .

او ۵۰۰۰ سرباز به مرز با شیلا فرستاد اما همهٔ سربازان کشته شدند باکجه در زمان او بدترین دورانش را می گذراند او در سال ۲۳۴ مرد و حکومت را به پسر بزرگش سابان سپرد.

منابع

ویرایش