گگوگوون (۳۷۱–۳۳۱ میلادی)، شانزدهمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراتوری کره، بود. او پسر پادشاه میچئون و بانو جو بود.

پانویس ویرایش