گگوگوون

(تغییرمسیر از پادشاه گگوگوون)

پادشاه گگوگوون (۳۷۱–۳۳۱ میلادی)، شانزدهمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراتوری کره، بود. او پسر پادشاه میچئون و بانو Ju بود. گگوگوون در سال ۳۱۴ میلادی ولیعهد شد و پس از مرگ پدرش به سلطنت رسید. در متون تاریخی چینی Suishu از او با نام امپراتور (Soyeol (Soyeol-je, 소열제, 昭烈帝 یاد شده است. اما مشخص شد که این یک اشتباه نسخه برداری از کتاب قدیمی Weishu بوده، برای اینکه در همان زمان، Tuoba Yihuai، امپراتور lie از Dai State بود.

گگوگوون
پادشاه گوگوریو
سلطنت۳۳۱–۳۷۱ میلادی
پیشینمیچئون
جانشینسوسوریم
دودمانگوگوریو

او در زمانی به سلطنت رسید که امپراتوری بسیار ضعیف شده بود، و حکومت سستی داشت. او به یکی از ایالتهای شیان‌بی به نام یان سابق باج داد، بعد از اینکه آنها در سال ۳۴۲ میلادی به پایتخت حمله کردند و ملکه وصیغه‌های سلطنتی را به اسارت بردند، و برای اینکه جسد پادشاه میچئون را بازگرداند.

پایتخت به طور موقت به پیونگ یانگ، که در حال حاضر پایتخت کره شمالی است، منتقل گردید. در واکنش به گسترش امپراتوری جنوبی کره، باکجه، گگوگوون یک حمله ناموفق را در سال ۳۶۹ میلادی رهبری کرد. پادشاه باکجه،گان چوگو، در سال ۳۷۱ میلادی به گوگوریو حمله کرد و پسر پادشاه گان چوگو ، پادشاه گانگو سو گگوگوون را در میدان جنگ و در قلعه پیونگ یانگ کشت. او در گگوگوون دفن شده است.

بعد از او پسرش سوسوریم به پادشاهی رسید.

پانویسویرایش