گگوگوون

(تغییرمسیر از پادشاه گگوگوون)

پادشاه گگوگوون (۳۷۱–۳۳۱ میلادی)، شانزدهمین امپراتور گوگوریو، شمالی‌ترین در میان سه امپراتوری کره، بود. او پسر پادشاه میچئون و بانو جو بود. گگوگوون در سال ۳۱۴ میلادی ولیعهد شد و پس از مرگ پدرش به سلطنت رسید. گوگوریو توسط مردم مورونگ شیان‌بی که به گوگوریو حمله کردند با ویرانی روبرو شد. هواندو دوباره در سال ۳۴۱ توسط آنها نابود شد. بویو نیز توسط شیان‌بی در ۳۴۶ نابود شد. فرمانروایی گگوگوون به دلیل حملات مداوم خارجی نه تنها از نیروهای چینی از جمله شیان‌بی بلکه از باکجه ، در جنوب غربی شبه جزیره کره ، به شدت آسیب دید. به ویژه ، ایالت شیان‌بی ، یان سابق در سال ۳۴۲ به پایتخت حمله کرد و ملکه جو ، مادر گگوگوون و صیغه های او را به اسارت گرفت و جسد پدرش ، پادشاه میچئون را نیز حفر کرد. او در زمانی به سلطنت رسید که امپراتوری بسیار ضعیف شده بود، و حکومت سستی داشت. او به یکی از ایالتهای شیان‌بی به نام یان سابق باج داد، بعد از اینکه آنها در سال ۳۴۲ میلادی به پایتخت حمله کردند و ملکه وصیغه‌های سلطنتی را به اسارت بردند، و برای اینکه جسد پادشاه میچئون را بازگرداند. از آنجا که پایتخت به طور کامل تخریب شد ، گگوگوون ابتدا گونگناسئونگ را به عنوان یک دژ جایگزین در حوزه شمالی ساخت و موقتاً پایتخت را به پیونگ‌یانگ ، پایتخت کنونی کره شمالی منتقل کرد. در حالی که او می توانست جسد پدرش را پس بگیرد ، حدود ۱۳ سال طول کشید تا مادرش به گوگوریو برگردد. در واکنش به گسترش امپراتوری جنوبی کره، باکجه، گگوگوون یک حمله ناموفق را در سال ۳۶۹ میلادی رهبری کرد. پادشاه باکجه،گان چوگو، در سال ۳۷۱ میلادی به گوگوریو حمله کرد و پسر پادشاه گان چوگو ، پادشاه گانگو سو گگوگوون را در میدان جنگ و در قلعه پیونگ یانگ کشت. او در گگوگوون دفن شده است. بعد از او پسرش سوسوریم به پادشاهی رسید.

گگوگوون
پادشاه گوگوریو
سلطنت۳۳۱–۳۷۱ میلادی
پیشینمیچئون
جانشینسوسوریم
دودمانگوگوریو

پانویسویرایش