پاراواتی(سانسکریت:पार्वती) ایزدبانو در آئین هندو و همسر دومین شیوا، ایزد ویرانی و جوانسازی است. او نمود بازیافته داکشایانی، همسر نخستین شیواست. پارواتی مادر ایزدان گانش و سکاندا است. برخی، او را خواهر ایزد ویشنو دانسته‌اند. وی را از آن روی پارواتی می خوانند که در نزد هندوان، وی دختر هیماوان ایزد کوهستان است.

پاراواتی

منابعویرایش

  • "پارواتی". ویکی‌پدیای انگلیسی. Retrieved 2 November 2008.