پاروپایان
Copepodkils.jpg
پاروپایان، Copepoda
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: سخت‌پوستان
رده: آرواره‌پایان
زیررده: Copepoda
یک پاروپا

پاروپایان گروه کوچکی از جانوران سخت‌پوست هستند که در دریاها و کمابیش در همه زیستگاه‌های آب شیرین یافت می‌شوند. بسیاری از گونه‌های آنها پلانکتونی هستند ولی بیشتر گونه‌های آن ژرفزی می‌باشند.

منابع