پاسکال (دهانه)

پاسکال یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

پاسکال
قطر۱۱۵ کیلومتر
عمقنامعلوم
هم‌درازا۷۷° در طلوع آفتاب
نام‌بخشبلز پاسکال
به افتخاربلز پاسکال

دهانه‌های اقماریویرایش

این دهانه ۵ دهانه اقماری دارد.[۱]

Pascal عرض جغرافیایی طول جغرافیایی قطر
A ۷۲.۹° N ۷۴.۶° W ۲۸.۰ کیلومتر
J ۷۲.۲° N ۶۹.۰° W ۱۴.۰ کیلومتر
L ۷۳.۸° N ۶۳.۰° W ۱۵.۰ کیلومتر
G ۷۳.۰° N ۶۵.۷° W ۱۴.۰ کیلومتر
F ۷۵.۶° N ۷۵.۶° W ۲۷.۰ کیلومتر

منابعویرایش

  1. "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.