پاشنه (به انگلیسی: Heel) بخشی از پا است . عظم عقب . استخوان جزء مؤخر قدم . استخوانی درشت و کوتاه که تکیه ٔ آدمی و دیگر حیوان گاه قیام بر آن بود. عقب کفش . آنجایی از کفش که پاشنه ٔ آدمی بر آن آید. قسمتی از بُن در که بر زمین یا بگوشه ٔ زیرین چارچوب فرورود و دَر بر آن گردد. و در تفنگ، ماشه

پاشنه
پاشنه یک دختر
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینcalx
MeSHD006365
TA98A01.1.00.042
TA2167
FMA24994

استخوان اصلی پاشنه کالکانئوس است .

منابع ویرایش

  • لغتنامه دهخدا