پالاسیوم یا پالاتیوم(به لاتین: Palatium) یا پالاتن(به فرانسوی: Palatin) یکی از هفت‌تپهٔ شهر رم بوده‌است. برپایهٔ اسطورهٔ رموس و رومولوس شهر رم بر فراز این تپه پی‌ریخته‌شد. از زمان آگوستوس کاخ امپراتوران روم برفراز پالاتیوم ساخته‌شد.

ستون‌های برجای‌مانده برفراز تپهٔ پالاتن

ریشه شناسی واژه

پالاتین هم‌ریشه با واژگانی اروپایی همانند palace در انگلیسی، Palacio در اسپانیایی، Palais در فرانسوی و Palazzo درایتالیایی است و معنای کاخ را می‌رساند.

منابع

  • لغتنامهٔ دهخدا، سرواژهٔ پالاسیوم

Wikipedia contributors, "Palatine Hill," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Palatine_Hill&oldid=451798862 (accessed September 26, 2011).