پاوسانیاس

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پاوسانیاس به یکی از موارد زیر اشاره دارد: