پاوپاوسور

سرده‌ای از برجسته‌خزندگان

پاوپاوسور (نام علمی: Pawpawsaurus) نام یک سرده از راسته پرنده‌کفلان است.

پاوپاوسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۰۰ میلیون سال پیش
Pawpawsaurus campbelli.jpg
پاوپاوسور، Pawpawsaurus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان
بالاخانواده: خمیده‌خزنده‌سانان
تیره: برجسته‌خزندگان

منابعویرایش