پاپ الکساندر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پاپ الکساندر ممکن است به یکی از پاپ‌های زیر اشاره نماید: