پاپ سیکستوس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پاپ سیکستوس ممکن است به یکی از پاپ‌های زیر اشاره نماید: