پاکت نامه نوعی پاکت برای بسته‌بندی است که معمولاً از جنس کاغذ است و برای انتقال برگ کاغذ یا کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاکت نامه مربوط به دوره قاجاریه ایران

اندازه‌های استاندارد بین‌المللی

پاکت نامه در سایزهای مختلفی وجود دارد که توسط سازمان استاندارد بین‌المللی ISO 269 و DIN_678 بر حسب اندازه کاغذ تعریف شده‌اند.

نوع طول (میلیمتر) عرض (میلیمتر) مناسب برای محتوای کاغذ
C6 ۱۱۴ ۱۶۲
B6 ۱۲۵ ۱۷۶ C6
C5/6 (DL) ۱۱۰ ۲۲۰
C6/5 * (DL+) ۱۱۴ ۲۲۹
C5 ۱۶۲ ۲۲۹
B5 ۱۷۶ ۲۵۰ C5
C4 ۲۲۹ ۳۲۴ A4
B4 ۲۵۰ ۳۵۳ C4
E4 ۲۸۰ ۴۰۰ B4
C3 ۳۲۴ ۴۵۸ A3

مؤسسه استاندارد آلمان (در DIN 678)، فهرست مشابهی از اندازه‌های پاکت تعریف کرده‌است.

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون