پاکسازی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ در ترکیه

پاکسازی ۲۰۱۶–۲۰۱۷ در ترکیه مجموعه‌ای از پاکسازی هاست که توسط حکومت جمهوری ترکیه در شرایط وضعیت اضطراری متعاقب کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه در حال انجام است. این پاکسازی از ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ آغاز شده است و پس از بازداشت فوری افسرانی که متهم به طراحی و اجرای کودتا بودند، حوزه دستگیری‌ها گسترش یافت و جمع وسیع تری از نیروی‌های نظامی و بخش عمومی و نیز بخش خصوصی را دربرگرفت. این پاکسازی‌ها نشان دهنده جنگ قدرت بین نخبگان سیاسی سکولار و اسلام گرای در ترکیه است و محدود آن به افرادی تسری یافته است که نه از کودتا آگاه و نه در آن مشارکت داشته‌اند، اما متهم به ارتباط با جنبش گولن هستند که حکومت آن را مسئول کودتا می‌داند.

طی این پاکسازی‌ها بیش از ۱۲۰۰۰۰ قاضی، معلم، افسر پلیس و کارمند بخش عمومی تعلیق یا منفصل از خدمت شده‌اند و حدود ۴۰۰۰ نفر رسماً بازداشت شده‌اند. به عنوان مثال در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ درست یک روز پس از کودتا ۲۷۴۵ قاضی را از کار اخراج و بازداشت کردند.

محتویات

سابقهویرایش

در جنوری ۲۰۱۴ در پی بحران فساد مالی ۲۰۱۳ ترکیه ۹۶ قاضی و دادستان از جمله حسین باس دادستان ازمیر را تبعید کردند تا بررسی‌ها پایان یابد. باس را به سامسون منتقل کردند.

بخش‌های تحت تاثیرویرایش

نیروهای نظامیویرایش

نخست‌وزیر ترکیه بن‌علی ییلدیریم در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ اعلام کرد ۲۸۳۹ سرباز با درجه‌های مختلف دستگیر شده‌اند.

ترابریویرایش

مسئولان دولتی اعلام کردند تا ۲۲ ژوئیه ۱۱۰۰۰ گذرنامه را باطل کرده‌اند، تا ۳۰ ژوئیه شمار گذرنامه‌های باطل شده به ۵۰۰۰۰ رسید.

منابعویرایش