پایانه بیهقی

پایانه بیهقی یا ترمینال آرژانتین مکانی در شهر تهران جهت مدیریت جابجایی بین شهری مسافران با استفاده از اتوبوس است. این پایانه در میدان آرژانتین قرار دارد.[۱]

منابعویرایش

  1. «پایانه‌ای بی‌مسافر با رانندگانی ورشکسته/اتوبوس‌ها باربر شده‌اند».