فهرست پایتخت‌های ایران

(تغییرمسیر از پایتخت ایران)

فهرست پایتخت‌های ایران در طول تاریخ:

منابعویرایش

  • عباس جوکار دریسی، علی قائد، دامون زابلی، حمید و اکبر سلطانی (۱۳۸۶تاریخ معاصر ایران-۲۵۳، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ص. صص ۱۰ و ۱۱، شابک ۹۶۴-۰۵-۱۴۳۰-۶
  1. «تمدن آوان دزفول، دریچه ای به سوی شناخت تمدن کهن ایرانیان».