پایگاه دریایی خرمشهر

پایگاه دریایی خرمشهر

پایگاه دریایی خرمشهر نخستین پایگاه دریایی در ارتش نوین ایران است؛ که تا پیش از جنگ ایران و عراق، به عنوان منطقه یکم نیروی دریایی شناخته می‌شد. این پایگاه نظامی که تنها یگان نیروی دریایی ارتش در استان خوزستان است، زیر نظر منطقه دوم نداجا فعالیت می‌کند. هم اینک فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر دريادار دوم مرتضی درخوران می‌باشد.

تاریخچه جنگویرایش

 
تکاوران نیروی دریایی ارتش در خرمشهر

پایگاه دریایی خرمشهر در دو جنگ جهانی دوم و جنگ ایران و عراق نقش استراتژیک داشت، بطوری که فرمانده وقت نیروی دریایی شاهنشاهی ایران؛ غلامعلی بایندر در اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰ بهمراه گروهی از همرزمانش بنام‌های نقدی، میلانیان، هریسچی و مکری‌نژاد، در دفاع از این پایگاه، جان خود را از دست دادند. در طول جنگ ایران و عراق نیز تکاوران نیروی دریایی ارتش، به‌عنوان حامیان خرمشهر، به مدت ۳۴ روز در مقابل چندین لشکر و تیپ مستقل نیروی زمینی ارتش عراق از این شهر دفاع کردند. دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش، از جمله این تکاوران بود، که در نخستین سال جنگ، در دفاع از خرمشهر و این پایگاه، مجروح شد.

منابعویرایش