در سیاره‌شناسی، پَراها گروهی از عنصرهای شیمیایی و همنات‌های شیمیایی با نقطه‌های جوش کم اند که با یک پوسته یا هواسپهر یک سیاره یا ماه آهزیده‌اند. نمونه‌ها نیترژن، آب، کربن دی‌اکسید، آمونیاک، هیدرژن، متان و گوگرد دی‌اکسید را دربرمی‌گیرند.

این بریده یک مدل از درونه هرمز، با یک مغزه سنگی با یک لایه ژرف از هیدرژن فلزی برهم لایه شده را تصویر ساخته.

در اخترزمین‌شناسی، این همنات‌ها، در حالت جامدشان، بیش‌تر دربرگیره‌های بزرگ پوسته ماه‌ها و سیاره‌های کوتوله را دربرمیگیرند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش