پرتو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پرتو باریکه‌ای از ذرات یا امواج منتشر شده در فضاست و می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد