پرده‌همسری

پرده‌همسری یا هرکوگامی (به انگلیسی: Herkogamy) یک نوع گرده‌افشانی غیرمستقیم است و به حالتی در گل‌ها گفته می‌شود که خود گرده‌افشانی به علت برخی عوامل مکانیکی و ساختار ویژه پرچم و مادگی، انجام نمی‌شود. به عنوان مثال در ثعلب، به علت پرچم‌ها به خامه چسبیده‌اند و بین پرچم‌ها و خامه پرده‌ای وجود دارد که مانع رسیدن گرده به کلاله می‌شود. همچنین در زنبق، کلاله سه بخش بزرگ گلبرگ مانند دارد که روی پرچم‌ها را پوشش می‌دهد و مانع انتقال دانه گرده به روی کلاله می‌شود.

دو حالت از پرده‌همسری متداول است:

  • پرده‌همسریترجمه مجاورتی (Approach Herkogamy): کلاله بالاتر از پرچم قرار می‌گیرد که باعث می‌شود عوامل گرده‌افشان مانند حشرات، قبل از برداشتن دانه گرده به کلاله بروند. (Pin)
  • پرده‌همسری معکوس (Reverse Herkogamy): کلاله پایین‌تر از پرچم قرار می‌گیرد که باعث می‌شود عوامل گرده‌افشان پس از برداشتن دانه گرده و قبل از رفتن به کلاله، گل را ترک کنند. در این مورد درصد موفقیت گرده‌افشانی که اغلب توسط بال‌پولک‌داران (بید یا پروانه) صورت می‌گیرد، بیشتر از مورد قبلی است. (Thrum)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Peter K. Endress (1996). Diversity and evolutionary biology of tropical flowers. Cambridge tropical biology series. Cambridge University Press. pp. 194–195. ISBN 978-0-521-56510-3. Retrieved 25 February 2012.