دوم بزرگ

(تغییرمسیر از پرده (موسیقی))

دوم بزرگ یا پرده (تمام پرده) فاصله‌ای در موسیقی است که معادل ۲ نیم پرده باشد. به بیان دیگر، فاصلهٔ دومی که از ۲ نیم پرده تشکیل شده باشد را دوم بزرگ گویند. مانند فاصلهٔ بین دو تا ر؛ چرا که فاصلهٔ بین دو تا ر از ۲ نت تشکیل شده (دو، ر) و این فاصله دارای ۲ نیم پرده است (دو -> دو دیز -> ر). براین اساس که هر نیم پرده برابر با ۱۰۰ سنت است، فضای بین دو نت ابتدایی و پایانی در یک فاصلهٔ دوم بزرگ، ۲۰۰ سنت می‌باشد.

دوم بزرگ
معکوسهفتم کوچک
نام
مخففM2
اندازه
نیم‌پرده‌ها۲
کلاس فاصله۲
نظام کوک خالص۱۰:۹ یا ۹:۸
سنت
اعتدال مساوی۲۰۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای۲۰۰
نظام کوک خالص۲۰۴ یا ۱۸۲
فاصلهٔ دوم بزرگ در خط حامل به همراه معکوس آن

دوم افزوده، دوم کوچک و دوم کاسته نیز فاصله‌های دوم هستند با این تفاوت که از تعداد نیم پردهٔ متفاوتی تشکیل شده‌اند. دوم افزوده دارای ۳ نیم پرده (مانند فاصلهٔ بین دو تا ر دیز)، دوم کوچک دارای ۱ نیم پرده (مانند دو تا ر بمل) و دوم کاسته دارای ۰ نیم پرده (دو دیز تا ر بمل) است.

فاصله‌های دیگری که با پسوند «بزرگ» نامگذاری شده‌اند، سوم بزرگ، ششم بزرگ و هفتم بزرگ هستند.

معکوس فاصله دوم بزرگ، هفتم کوچک است.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • مصطفی کمال پورتراب (سال انتشار)، «فصل سوم»، تئوری موسیقی (ویراست ویرایش ۲)، تهران: نشر چشمه، ص. صفحهٔ ۸۵، شابک ۹۶۴-۶۱۹۴-۲۷-۳ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)