مهاجرت پرندگان

(تغییرمسیر از پرندگان مهاجر)

مهاجرت پرندگان یا کوچ پرندگان به سفرهای منظم فصلی می‌گویند که بسیاری از گونه‌های پرندگان انجام می‌دهند. سفر پرندگان ممکن است در پاسخ به تغییرات آب و هوا، دسترسی به مواد غذایی، یا زیستگاه باشد. گاه برخی از این سفرها را «مهاجرت واقعی» نمی‌نامند زیرا نامنظم بوده یا یک‌طرفه هستند (مانند دور شدن پرندگان جوان از زادگاه خود و پراکنده شدن). ویژگی مهاجرت، نظم فصلیِ سالانهٔ آن است.

یک دسته غاز در مهاجرت پاییزه
نمونهٔ مسیرهای کوچ پرندگان مهاجر دوربُرد.

در مقابل، بعضی از پرندگان کاملاً غیرکوچنده (غیرمهاجر) هستند.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش