پروتئین‌های خانواده ساکس

پروتئین‌های خانواده ساکس (به انگلیسی Sox proteins) از انواع فاکتورهای لازم برای رونویسی (ژنتیک) هستند.

انواع پروتئین‌های ساکسویرایش

پروتئین‌های ساکس به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که گروه پروتئین ساکس ب۱ از جمله این گروه‌هاست.

نحوه ساخته شدن پروتئین‌های خانواده ساکس در سلولویرایش

پروتئین‌های خانواده ساکس از فعال شدن ژن‌های ساکس و رونویسی این ژن‌ها با فعالیت فاکتورهای رونویسی مربوط یعنی پروتئین‌های خانواده سی‌دی‌ایکس و در نهایت ترجمه آران‌ای به پروتئین در سلول ساخته می‌شوند.[۱]

عملکردویرایش

عملکرد پروتئین‌های خانواده ساکس در سسیتم عصبی موشویرایش

پروتئین‌های خانواده ساکس از جمله پروتئین‌های ساکس ۹ و ۱۰ از مسیر Wnt فعال می‌شوند و در توسعه بخش‌های دم در جنین موش فعالیت دارند.[۲][۳]

برهم‌کنش پروتئین‌های ساکس با دیگر پروتئین‌هاویرایش

برهم‌کنش پروتئین‌های ساکس با پروتئین‌های سی‌دی‌ایکسویرایش

پروتئین‌های ساکس با پروتئین‌های رونویسی دیگر از جمله پروتئین‌های سی‌دی‌ایکس برهم کنش دارند. در این میان پروتئین ساکس۲ با پروتئین سی‌دی‌ایکس ۱ برهم‌کنش فیزیکی دارد اما پروتئین ساکس۹ با پروتئین سی‌دی‌ایس ۱ چنین برهم کنشی را نشان نمی‌دهد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. D. Lohnes. 'The Cdx1 homeodomain protein: an integrator of posterior signaling in the mouse', Bioessays 25, 971-980, 2003.
  2. D. Sauka-Spengler & Bronner-Fraser. 'A gene regulatory network orchestrates neural crest formation', Nature Review 9, 557-568 , 2008.
  3. Basch, M. L, Bonner-Fraser, M. & Garcia-Castro, M. I. 'Specification of the neural crest occurs during gastrulation and requires Pax7', Nature 441, 218-222 , 2006.

منابعویرایش

  • Blache، P. et al. Sox9 is an intestine crypt transcription factor، is regulated by Wnt pathway، and represses the Cdx2 and Muc2 genes. J Cell Biol 166، 37-47، 2004
  • Tanaka، S. et al. Interplay of SOX and POU factors in regulation of the Nestin gene in neural primordial cells. Mol Cell Biol 24، 8834-8846، 2004