پروتز پستان

سینه مصنوعی

پروتزهای سینه (به انگلیسی: Breast prostheses) اندام مصنوعی شبیه پستان هستند. آنها اغلب به‌طور موقت یا دائم توسط زنان پس از ماستکتومی یا لامپکتومی یا برای اهداف زیبایی استفاده می‌شوند و طرح‌ها و جنس‌های مختلف دارند.[۱]

یک جفت پروتز سینه

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. [۱], "External breast prosthesis"